tisdag 22 december 2009

Flickaktiga och pojkaktiga leksaker

Så här inför jul brukar det ibland bli debatter om att det gör så stor skillnad mellan presenter och leksaker till pojkar respektive flickor. Att könsrollerna märkligt nog blir mer och mer separata och åtskilda både inom barnmodeindustrin och leksaksindustrin. Det är verkligen konstigt tycker jag. med tanke på att man diskuterar och försöker få mer och mer jämlikhet i samhället på andra vis. Och att många individer- både kvinnor och män- flickor och pojkar blir mer och mer utleda på att placeras i könsrollsfack.

Könsrollerna är så inrotade så jag tror man inte kan säga att barn är opåverkade av vuxnas suggestioner och attityder som finns överallt. Därför tror jag inte på könsrollsskillnadbeivrarnas argument att pojkar helt naturligt leker pojklekar och flickor helt naturligt leker flicklekar.

Många barn och även vuxna känner sig nog udda som inte tycker att dom passar in någonstans i dessa könsroller.

Rosa för flickor och blått för pojkar heter det. Men det finns ju mssor med andra färgnyanser i världen. Vad passar vem där enligt denna strikta tro? Är spygrönt manligt eller kvinnligt? Svartgrönt? Indigoblått? Beige? Vitt?

Enligt vetenskapen så ska en frisk ung kvinna kunna urskilja 10 miljoner olika färgnyanser och en frisk ung man i samma ålder 1 miljon färgnyans bara. Hur kan det vara så?

Det måste ju åtminstone finnas 10 miljoner färgnyanser som är inom det mänskliga spektrat med andra ord. Sedan finns det ju massor med andra ljusvåglängder som kanske inga levande varelser alls kan uppfatta. Samt många färgnyanser och spektran som djur kan uppfatta men inte vi mänskor.Vad är det för övrigt som säger att lekar och verksamhet tex. med att köra olika lastmaskiner eller tillverka olika tekniska grejer behöver kräva okänslighet och tuffhet? Kanske massor med mjukhet och inlevelse i hur andra har det krävs för att det ska kunna fungera med dessa sysslor. Att man bör kunna tnäka sig in i hur man ska kunna köra lastmaskin utan att väsnas för mycket och störa mänskor och djur i närheten som har siftarbeten eller lägger ägg i fågelbon, anlägga trädgårdar och fabriker på ett skonsamt sätt gentemot de mänskor och djur och växter som lever där och i dess närhet?

Samtidigt kanske vård och omsorg om barn eller andra i verkligheten och som lek med dockor ibland kan kräva tuffhet och mod. Kanske barn som man tar hand om leker med tändstickor och sätter eld på hela hyreshus och man måste som barnvakt snabbt kunna släcka branden, eller så kan omsorg handla om rullstolsburna assistentbrukare som vill åka på semester i Himalayabergen och hissas upp i korgar längs de branta bergskedjorna? Borde inte dessa perspektiv tillföras leksakerna som säljs också?

Kanske man ska börja sälja leksaksdockor som barnen ska ta hand om som ska föreställa ilskna krävande och senila gamlingar som kräver att få äta rätt tillagad oxfilé varje dag och vill åka till London varje helg och dansa på technoklubbar?

Och börja sälja rosa leksaksgrävskopor som spelar och sjunger olika miljösånger som dyrkar Moder Jord om man trycker på en knapp?

Samt tillverka leksaksbilar som börjar gråta om de körs för fort för de är rädda för att köra över katter och harar som passerar dess väg?

söndag 20 december 2009

Ytterligare ett utskick om Silvbergs-skandalen

För några dagar sedan fick jag ett till utskick som direktreklam om Silvbergs-skandalen. Jag vet ej vilka övriga bostadsområden och kommundelar detta delats ut i.

Det låter ju förskräckligt om de har bevis om att det där danska byggbolaget fått muntligt löfte av någon tjänsteman på Byggnadskontoret för fritidshusbebyggelse. Om det är sant alltså.

Och jag kan inte annat än hålla med i det dom skriver om att det är måste vara unikt inom Svensk kommunhistoria när politiker uttalat sig om att det är en hot mot demokratin när Silvbergs-skandalens eldsjälar påvisat det odemokratiska förfarandet när det gäller det här byggbolaget. Eller kanske förekommer i större omfattning som vi inte vet om. Men hoppas ju att inte så är fallet.

Det är inom så många områden det finns skendemokrati och mycket som undanhålls allmänheten i Säters kommun. Det här med Silvberg är bara en droppe i havet. Det skulle vara bra att alla som uppmärksammar sådant kan slå sig samman och få till en bättre fungerande demokrati.

Dock verkar det som om en del byggnadslov har kommit upp till nämnden äntligen när det gäller Silvberg. Det låter bra att det mest blivit avslag på ansökan om bebyggelser i slutänden.

I senaste numret av Annonsbladet Borlänge/Gagnef har någon person lämnat in förslag, jag tror det var Medborgarförslag till fullmäktige i Borlänge om större delaktighet för icke-politiska kommuninvånare i kommuninvånare. Hoppas det går igenom och inte bara blir skendemokrati.

Silvbergs-Skandalen vill ha en reaktion från de olika partierna som är verksamma i kommunen att reagera på det här med Silvbergs-Skandalen men tyvärr verkar det vara helt dött på den fronten.

Men det var lite märkligt att inte Silvbergs-Skandalen framförde sina åsikter på samrådsmötet om Silvbergsområdet i Skenshyttans Bygdegård nyligen. Ingen gick ut och representerade gruppen öppet. Men vissa var kanske där iallafall.

lördag 19 december 2009

Dubbelmoral från Säters Kommun angående stöd till företagare

Till viss del tycker jag Säters Kommun kör med ett enormt falskspel när det gäller stöd till nyföretagare, företag och kooperativ. Näringslivsenheten verkar inte kunna samarbeta med eller ens vet vad Socialnämnden sysslar med.

Nu har jag skrivit e-mail både till Näringslivsenheten i Säters kommun och Nyföretagarcentrum som har hand bland annat om Säters kommun gällande en fråga. Jag har inte fått något svar angående detta ännu.

Och det är Säters socialnämnds rutiner att ej betala ut sjuklön till personliga assistenter som arbetar inom andra bolag, kooperativ osv. men har brukare i Säters kommun.

Enligt en av Regeringen skapad lag har kommunerna som plikt att betala hel sjuklön till assistenter de första 2 veckorna. Eftersom schablonbeloppet som kommer från kommunerna och Försäkringskassan inte räcker till två parallella löner. Och brukarna har ju samma behov av omsorg oavsett om en fast anställd assistent råkar vara sjuk de 2 första veckorna i en sjukperiod eller inte.

När man som jag har anlitat ett större bolag så finns det ju en viss buffert så de kan klara av situationen. Men för ett litet bolag, företag eller kooperativ med bara få brukare eller flera stycken som är bosatta i Säters kommun leder det snabbt till konkurs. Det förhindrar i praktiken helt tex. att en brukare inom Säters kommun kan vara sin egen arbetsgivare åt sina assistenter, utan firma, som i teorin ska vara en fri möjlighet för alla som är beviljade personlig assistans. Det skapar också en situation i praktiken där det är omöjligt för en och samma assistansanordnare att ha många eller bara brukare i Säters kommun.

Det kanske är de flesta företag och anordnare som har brukare i Säters kommun som håller på och strider i Länsrättsmål för att få denna sjuklön.

Det är fullkomligt absurt. Dock finns det enstaka ytterligare kommuner i Sverige med samma policy, kanske 2-3 till.

Dock är Säters kommun troligen helt ensam i Sverige om att ha ett omfattande pappersberg och krångliga extra papper de skickar ut med flera extra intyg på att sjukskrivna assistenter verkligen varit hemma och sjuka. Det borde kosta både Säters kommun och de olika privata bolagen och kooperativen extra mycket i onödiga administrativa kostnader.

fredag 18 december 2009

Olika stratgerier för att få omsorg att fungera

Efter över 20 år med omsorgspersonal så har jag kommit till en del slutsatser vad man kan införa för regler för personer som ska arbeta inom omsorgen så att brukarna ska få bättre livsvillkor och därmed själva må bättre, kunna leva ett mer normalt liv, själva komma igång att arbeta m.m. i de fall det är möjligt:

1. Totalförbjud personer med förtidspension eller dylikt att jobba inom omsorgen. De borde rimligtvis kunna få tilldelat något annat arbete som passar dem än där sjuka ska hjälpa sjuka/handikappade så de som behöver mest hjälp måste anpassa sig till sina vårdares kroniska krämpor och sjukdomar.

2. Inför obligatorisk grundläggande utbildning om den individuella brukarens behov för både vikarier och fast anställda en god tid innan anställningen. Låt utbildningen bli väldigt individuell och där det är möjligt ska brukaren själv utbilda i så stor utsträckning som möjligt.

3. Ta drogtester på omsorgspersonal då och då, stickprov, både när det gäller alkohol och narkotika utan att de vet om det i förväg.

4. Gör djupintervjuer med de som söker arbete inom omsorgen och kolla upp om de verkligen vill ha ett dylikt arbete eller bara tar det för de inte har något annat att välja på.

5. Satsa på att andra kategorier än lågutbildade kvinnor med massor med olika krämpor söker jobb inom omsorgen. Försök få rotation mellan yrkesgrupperna. Försök få in mer män inom omsorgen som har helt andra livserfarenheter men samtidigt har lyhördhet för brukarnas behov. F.d. företagsledare, snickare, tex.

6. Gör det lättare att avskeda omsorgspersonal som inte passar med de brukare de arbetar hos.

7. Cheferna inom omsorgen måste i mycket högre utsträckning sätta sig in i brukarnas behov än dom tidigare och i nuvarande läge oftast gör.

8. Skapa grupper för funktionshindrade som regelbundet kan träffas och stödja varandra i rollen som brukare och hur man tar itu med olika svåra situationer när det gäller assistans, hemtjänst osv. Brukarna behöver handledning och stöd i att kunna klara av sina assistenter! Dessa grupper bör träffas minst 2 timmar i månaden.

9. Skapa massor med andra arbetstillfällen och arbetsplatser och rehabiliteringsmöjligheter till funktionshindrade och sjuka kvinnor så de inte MÅSTE söka sig till vården och omsorgen när de söker arbete utan kan finna något som de verkligen trivs med!!!

10. Lägg mer tonvikt vid respekt för brukaren och dennas unika behov och behov av att ha sitt hem inrett på speciella sätt eller andra behov så kan brukarna också trivas bättre och vara vänligare mot sin omsorgspersonal!

11. Lägg tonvikten mindre på kontroll över brukaren på ett negativt sätt utan satsa på att stödja brukaren i sina unika intressen och talanger och upptäcka världen och samhället utifrån sina villkor och intressen istället för att fastna i att brukarna bara ska styras i detalj hemma hur de ska äta, ha möblerat osv. Låt mer omsorg ske utanför hemmen och instutitionerna!

tisdag 15 december 2009

Julmarknad i Torsång

I lördags den 12 December var jag på Julmarknad i Torsång. Den var utspridd och mer omfattande än jag hade förväntat mig. Och framför allt mycket mer folk och marshaller där än jag trott. Marshallerna var väldigt många och hade nog en sammanlagd sträckning av några kilometer längs vägarna där omkring åt olika håll och kanter.

Trist när det inte var någon snö alls. Men det var iallafall vackert när marshallerna som stod längs de olika vägarna nära älven speglade sig i vattnet. Detta skulle kunte kunnat ha existerat om det var snö och is på samma vattendrag.

Först for vi till Trosjös bagarstuga som man kan hyra om man vill. Det såldes både hårt och mjukt bröd men det var slut på mjukt bröd för närvarande. Det var en del som satt och väntade på att få köpa mjukt bröd som dom strax skulle grädda.

Det finns både ved och en stor degblandningsgrunka att använda om man vill hyra denna bagarstuga.

Vi var även till smedjan och kollade som ligger mitt emot Motor- och leksaksmuseet. Dock stod dom mest och pratade där vid elden och smidde inget för närvarande. Fanns många fina saker där som såldes. Även lite nya typer av former med järngrejer som bas. Man kan gå studiecirkel i smide där via Vuxenskolan om man dessutom är medlem i Hembygdsföreningen i Torsång. Avgiften till medlemskapet ska visst vara väldigt lågt.

Vi var också in i Torsångs Handelsträdgård där det fanns många olika växter. Även en del tropiska och grönbladiga som jag aldrig har sett förr.

Fanns även en del små Bonsai-träd till salu där.

Utanför sålde en del skolklasser bland annat hembakt bröd.

Inne på Hembygdsgården fanns det massor med utomhusstånd med alla möjliga saker och livsmedel som salufördes. Inget skräp och så var det omväxlande. Hemgjorda fina kort, äppelmust, chokladgodisar, hantverksgrejer bland annat.

Inne i ett av de gamla huset fanns vackra gamla dalmålningar och där salufördes bland annat vykort och böcker som handlade om Dalarnas och Torsångs historia.

måndag 14 december 2009

Trött på glorifieringen av kvinnor

Jag är trött på glorifieringen av kvinnor i olika föreningar, nätverk och media.

Det finns många kvinnor som gör negativa saker, som baktalar och mobbar varandra. Det är många kvinnor som aldrig haft någon kvinnlig vän eller kompis utan blivit utfrysta och mobbade av andra kvinnor.

Inom vård och omsorg finns det många kvinnor som inte alls passar att jobba inom yrket. Som tex. försöker bestämma och kuva sina brukare och är totalt likgiltiga för deras behov, går och pratar privata samtal i mobil medan de vårdar sina brukare m.m.

Varför tas detta nästan aldrig upp till debatt?

fredag 11 december 2009

Bakterier i vattenledningarna i Mora By?

Till min fasa läste jag idag i Dalarnas Tidningar att det är personer som blivit sjuka här i Mora By troligen på grund av att vattnet i ledningarna hållt och håller så låg temperatur sedan någon månad tillbaks på grund av byte av vattenledningar på Stiftelsevägen.

Det finns ju risk för legionellabakterier och annat skit. I tidningen sa vd:n för Säterbostäder Lennart Eriksson att han är osäker på om vattenprover tagits. Det borde det väl ha gjorts för länge sedan!!!

Jag vet inte om det finns risk även för oss som bor i en annan del av området. Men jag tycker att alla vi här i området blivit informerade om den här smittorisken tex. per brev. Dumt att istället få veta det den här vägen!!!

Jag ska koka allt vatten jag och djuren dricker tills vidare. För säkerhets skull. Ingen av oss känner oss dock dåliga.

torsdag 10 december 2009

Ledarskribenten Pernilla Olin på Vänsterhörnan

Under måndagskvällen den 7 December besökte ledarskribenten på Dalarnas Tidningar, Pernilla Olin, Vänsterhörnan i Borlänge.

Det blev mer som en dialog mellan henne och publiken och mellan publiken än ett regelrätt föredrag. Hon satt också i ett hörn och publiken satt åt alla möjliga håll och kanter och fick gratis fika med mjuk pepparkaka. Jag vet inte exakt hur många som kommit till denna månatliga cafékväll, kanske ett 20-tal personer, i blandade åldrar.

Hon presenterade sig kort som att hon studerat feminism, var uppväxt på Visingsö i Vättern med en svensk pappa och thailändsk pappa och blev ganska mobbad som barn.

Hon verkade mycket medveten om orättvisorna mellan könen och de könsroller som råder i samhället. Det var också vissa av kvinnorna i publiken - iallafall mer än somliga manliga dito. Några protesterade hörljutt när en äldre manlig person i publiken sa att han som man inte alls har några fördelar när han ska yttra sig bland annat om politik.

Pernilla berättade att hon var i en ganska ovanlig situation att vara en så ung kvinna som skriver ledare i tidningar. Att hon ibland blir påhoppad och uppläxad av medelålders män på grund av det hon skrivit i tidningarna.

Hon sa att nästan alla som skriver och hör av sig angående ledarna hon skrivit är män som är 50-55 år. Märkligt om det kan vara en speciell tyckar-ålder och bara för män? Men det kanske är så. Hon efterlyste andra personer i andra åldrar och fler kvinnor och med annorlunda åsikter och perspektiv som skrev till ledarsidan.

I ärlighetens namn så har jag aldrig begripit vad en ´ledare´är och vad det handlar om fast jag är så intresserad av media, skrivande och debatt. Det där måste ha varit en blind fläck i mitt liv fram tills nu. Därför ställde jag en del frågor om detta vad det är för regler när man ska skicka in brev som reaktioner på ledare, hur långa de får vara och hur lång tid efter de publicerats som man ska skicka in dem. Jag fick raka och bra svar. Bara något dygn efteråt skickade jag in ett svar på en ledare, men då råkade det vara hennes kollega Christer Gruhs som skrivit just den ledaren.

Det verkar som om alla dags- och kvällstidningar har en usel ekonomisk situation och är desperata närapå efter nya prenumeranter. Man kan ju lätt läsa samma nyheter i pappersupplagorna på internet. Jag undrar just hur det kommer att fungera med pappersdags- och kvällstidningar i framtiden? Om de kommer att finnas kvar över huvud taget eller ges ut i mindre dyrare upplagor? Eller att det blir avgifter att läsa dem på internet? Dock togs inte detta direkt upp.

Däremot så diskuterades det om ytlighet och djup i journalistiken. Att journalistiken blivit allt ytligare generellt sett och inte går till djupet när det gäller olika frågor. Att mycket konflikter som sker tex. inom kommunpolitiken inte grävs upp och tydliggörs tog en i publiken upp. Det håller jag med om.

En i publiken föreslog att man skulle halvera personalen på Dalarnas Tidningar och ge ut bara en enda tidningsupplaga i veckan men med mer djuplodande och grävande journalistik.

Leif Lindström tog upp en hel del angående Ikeas kommande etablering i Borlänge och att alla Borlängebor genom skatten blir skyldiga 7000 kronor i lån för att kommunen skänker en tomt på 300 miljoner till kommunen. Och att det kan påverka omsorgen och annan verksamhet i kommunen mycket negativt.

Det diskuterades en hel del om att vi lever i ett så kommersialiserat och ytligt sensationssökande samhälle.

fredag 4 december 2009

Dikt: Transportföretagen

Tidigt
i vardagsmorgongryningarna
saktar transportföretagens fordon ned
sina höga farter
på Riksväg 70:s stängseldomäner
till en liten lägre fart
längs den svängda asfaltsavfarten

Dånar förbi
genom Mora By
med förare
spanande
på GPS:ens skärmar
för att finna
industrihusportarna
bakom villornas
och hyreshusens
persienneddragna fönster

För att finna
sina mål
för de varor
som utgör
längtradarnas
innandömestyngd

torsdag 3 december 2009

Vad händer med de utförsäkrade?

Hur många personer är det i Säters kommun som är långtidssjukskrivna idag som mister sin sjukförsäkring efter nyår? Hur många är det som faller mellan stolarna mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan?

Hur många nya uteliggare har vi om ett år? Hur många nya socialbidragstagare?

Hur många invånare i Säters kommun kommer att hamna på sjukhus på grund av svält och andra problem pga. de nya sjukförsäkringsreglerna?

Hur mycket av olika verksamheter inom kommunen måste spara för att socialbidragskostnaderna kommer att öka?

Hur kommer det här att påverka mänskor omkring de utförsäkrade på olika vis?

Jag bara undrar....

onsdag 2 december 2009

Hyresgästmöte för Säterbostäder i Gustafs

Ikväll har jag varit på det årliga hyresgästmötet för Säterbostäders hyresgäster inom Gustafs.

Det var nog ett 20-tal personer representerade. Jag blev inte förskräckt att jag var yngst på mötet, det brukar oftast vara så. De flesta var nog pensionärer.

För övrigt fick vi veta att PRO flyttat in i de där källarlokalerna på hörnet i ett äldre hyreshus på Stiftelsevägen, där Bengt Eld haft sin pianobutik. Jag visste inte ens att den butiken flyttat ut. Måste ha skett nyligen. Till dessa möten på PRO brukar ofta 50-60 personer komma per gång.

Det var ett trevligare möte än de tidigare gångerna. Vid tidigare tillfällen har vissa gamlingar på mötena blivit väldigt osams med varandra, skrikit, smällt i dörrar, hotat varandra och varit spydiga.

Egentligen så var den enda i förväg uppgjorda planen för mötet att Lennart Eriksson, VD:n för Säterbostäder - att han skulle presentera resultatet för en enkät angående både vanliga hyresgästers och kommunala förvaltningars bedömning av servicen m.m. hos Säterbostäder. När han gått igenom det hela så sa han att det var lite lustigt att servicen och bemötandet som de fått mycket skäll för bedömdes som mycket bra. Samtidigt som de som svarat på enkäten tyckte att bemötande och service var den minst viktiga frågan i enkäten.

Det som de som svarade på enkäten och de på mötet tyckte för det mesta att tryggheten var viktigast. Och den främsta trygghetsfaktorn var att det var bra uteljus i utemiljön. Lite märkligt tycker jag som känner mig tryggare i mörkret.

Det var visst någon rörelsevaktlampa vid tvättstugan vid Stiftelsevägen 6 som var trasig som skulle bytas bland annat.

Det var bara en enda person förutom jag som jag uppfattade det som bodde på Hampvägen som deltog på mötet. Och ingenting om hyreshusen i Storhaga togs upp.

Det verkade som de äldre husen på Stiftelsevägen hade dålig standard och det klagades på att det fanns för få el- och telefonuttag, lysen över diskbänkar, hatthyllor m.m. Det verkade som stambyten snart ska göras där också.

Man har hittat ett vattenläcka i kulverten och höll på att gräva med detta och därmed har vissa hyresgäster varit utan varmvatten i en månad men skulle få tillbaks detta nästa vecka. De upptäckte felet med läckaget för vissa hyreshus drog så mycket vatten. Men jag märkte ju att det var värmeläckage och konstigheter för ca 1 år sedan och felanmälde utan resultat.

Det har uppkommit massor av problem som rörde sig från brist på parkeringsplatser i de gamla hyreshusen på Stiftelsevägen. Man körde över gräsmattor, kunde inte köra på vägen med 7 cm vassa asfaltskanter, buskörningar på nätterna, att när de hade möten med PRO inte fick parkeringsplatser m.m. Det var snack om att sätta dit vägbommar men det verkade som man inte ville ha det heller.

Säterbostäder kommer att vilja ha 3 % hyreshöjning nästa år bland annat för pelletsen blivit så dyr.

Det är på gång att man eventuellt ska göra något slags nytt nät för bredband, telefoni och TV i Säters kommun och det fanns två alternativ angående detta. Att Telia skulle dra ett nät utan att Säterbostäder skulle betala eller ett annat nät där det inte blir monopol utan flera bolag kan etablera sig. Det var mest gamla mänskor som var där som var ointresserade av internet. Och jag försökte få ett svar på priserna utan resultat. Lennart vill hellre satsa pengar på stambyten än de här nya kommunikationsnäten och det blir ett dilemma för Säterbostäders styrelse att lösa framöver.

Det verkade som jag och de flesta andra hade helt olika åsikter om vad en god boendemiljö är. Jag tycker TV är till besvär, skulle tycka det vore bättre med ett samhälle och område utan TV. Medan de andra ville ha fler och dyrare kabel-TV-kanaler som Discovery, några barnkanaler, 4 + och Kunskapskanalen bland annat.

Jag vill ha mer växtlighet som buskar och träd. De har tagit bort flera dylika på Stiftelsevägen och de flesta äldre som bodde där tyckte det var bra. Det dumpades bara skräp och sopor i buskarna. Låter konstigt tycker jag.

Bosse Hedman från Hyresgästföreningen höll också i mötet. Vi fick skriva upp på lappar vad vi ville ta upp och dem satte han upp på en tavla. Vi utgick ifrån dessa lappar. Det var en bra organisering.

Vi var två stycken som hört talas om de nya reglerna för bland annat Säters och Borlänges kommuner att alla villaägare och flerfamiljshusägare ska sätta upp vattenslangar eller brandsläckare i husen. Vad det blir för regler när det gäller hus som där jag bor och inga trappuppgångar finns visste ej Lennart. Han gillade inte den där dikteringen för de fick veta om de nya reglerna via media och dessutom skulle förändringarna ske snabbt och blir till en kostnad för hyresgästerna, läggs på hyran. Dessutom kan det bli så att många häller ut pulvret ur brandsläckarna ute i trappuppgångarna på rent bus. Det här är inte en lag som införts från regeringen utan ett lokalt beslut från Dala Mitt.

måndag 30 november 2009

Önskningar från allmänheten

Just nu så ber ju Säters kommuns politiker om förslag från allmänheten extra mycket. Dels när det gäller synpunker angående den nya översiktsplanen. Men också den årliga julskyltningen med önskelistor från kommunens invånare har idag varit dagsaktuell då vårt kommunalråd och vice kommunalråd skulle vara tomtar i kommunfullmäktigesalen i Rådhuset.

Jag har lämnat in listor med förslag när det gäller bägge dessa områden just idag. Hoppas dom iallafall tas emot och begrundas, sammanställs och redovisas på något vis från alla som lämnat in förslag- och jag hoppas det är många!

fredag 27 november 2009

Tredje inlägget om samrådsmötet i Silvberg

Det som kändes så positivt på detta möte var att flera Silvbergsbor var så engagerade och verkligen bryr sig om sin bygd, naturen, gamla kultur- och fornminnen.

Det var mest en äldre kvinna som frågade och ifrågasatte den demokratiska och delgivande processen i upprättandet av översiktsplaner. Hon frågade om allmänheten skulle få vara med och säga sitt i det hela. Det lovade tex. Lotta Bergstrand.

Det frågades efter en sammanställning av de synpunkter som kommer att fås in angående den kommande översiktsplanen som nog kommer att gälla från nästa år. Jag tror politikerna och tjänstemännen lovade att något sådant skulle presenteras. Silvbergsborna önskade att denna sammanställning skulle publiceras tydligt och lättillgängligt på Säters kommuns hemsida som exempel.

Det här tycker jag är jättebra. Ofta så glömmer man bort eller slarvar bort inkomna åsikter och synpunkter från allmänheten i många olika sammanhang. Tex. har jag efterfrågat en sammanställning av de politiska önskningarna för kommunpolitikertomtarna vid julskyltningen och många andra redovisningar som verkar vara hemliga för allmänheten.

En av de deltagande på mötet frågade också om såna här samrådsmöten hade någon verklig förankring eller att de bara var till för att kommuninvånarna skulle få komma dit och visa sina känslor inför av politiker och tjänstemäns redan uppgjorda planer, som en slags känsloterapi. För det är ju ganska meningslöst. Denna fråga har också tagits upp på Kommunala Handikapprådet när jag deltagit där på möten och man har ställt denna fråga. Tyvärr är det så att den s.k. demokratin fastnar i en slags känsloterapi.

Ingen av tjänstemännen verkade veta heller varför inte en ny översiktsplan gjorts upp varje ny mandatperiod så som det ska göras.

Silvbergsborna, vissa av dem, påstod att flera områden som har blivit beslutade som fritidshusområden inte ens tagits upp på det samrådsmöte som var inför nu gällande översiktsplan som började gälla 1991. De ifrågasatte det inför politikerna och tjänstemännen som inte kunde svara på om det var sant eller inte, de mindes inte.

Christer Malmstedt, kommunchefen berättade något halvkomiskt. Att 1907 så var Säters kommuns främsta inkomst från ett hembränneri som man hade.

torsdag 26 november 2009

Lite mera om samrådsmötet i Silvberg

Det var ett så omväxlande och intressant möte där i Skenshyttan i tisdags så jag kanske får återkomma till det fler gånger.

Jag hade förväntat mig att representanter från det s.k. Silvbergsuppropet skulle presentera sig och börja diskutera. Det kanske de gjorde också utan att de presenterade sig för jag vet inte riktigt vilka de är.

De tog upp många frågor angående fritidshusbebyggelse och annan fast bebyggelse i Silvbergsområdet.

Det var ingen som ville ha 25 nya fritidshus alldeles inpå Sandvik. Däremot skulle de acceptera enstaka nya hus som byggdes där intill, kanske 2-3 stycken. Området i Silvberg har långsamt expanderat på ett varsamt sätt under flera årtionden och de som var där tyckte det var viktigt att utvecklingen fortsatte i den vägen.

Ett par föreslog att man skulle bygga en ny stor fritidshusbebyggelse någon annan stans istället, någonstans på Laggarboberget. Men det var en äldre man där också som tog upp frågan angående att han och flera andra gjort vandringsleder och byggt upp ett bra friluftsområde på detta berg och att de ville att det skulle bevaras. Dock verkade inte dessa två diskussioner stå i konflikt mot varandra, det kanske var helt olika områden vid Laggarbo de nämnde?

Vi fick också veta att det finns gamla kulturminnen som Länsstyrelsen vill bevara, om jag förstod det rätt- någonstans i närheten av Rävviken som bestod av gamla husgrunder. Det finns också gamla inristningar i olika hällar bla. i Sandvik som bör bevaras till eftervärlden. Dock är de betydligt nyare än hällristningar.

Vi fick också veta- jag tror det var Lars Norman som nämnde detta och visade detta på overheadbilden med fiskespöet- att Borlänge kommun har två små ovala delar av mark mitt på skogen i Ulfshyttan. Det låter märkligt tycker jag. Jag trodde inte att kommuner kunde ha små öar av mark mitt i en annan kommuns domäner.

onsdag 25 november 2009

Litegranna om samrådsmöte om nya översiktsplanen i Skenshyttans Bygdegård- mest om bygdegården

Ikväll var jag iväg på samrådsmöte angående nya översiksplanen i Säters kommun med fokus på Silvbergsområdet. Mötet gick av staplen i Skenshyttans Bygdegård. Det kom rekordmycket folk, många fler än på de andra mötena de hitintills haft. Som minst var det visst 17 personer från allmänheten i Stora Skedvi.

Det är ju ganska omvända roller eftersom det är minst befolkning just i Silvberg, bara ca 300 personer. Men de som kom dit verkade mer engagerade, pålästa och pratsamma än på mötet i Gustafs.

Mötet var i Skenshyttans Bygdegård som var mitt i ombyggnadsprocessen. Det gick inte att tvätta händerna på toaletten utan man fick använda en hink med kallt vatten och skopa. Det luktade fortfarande mögel i speciellt entrén som det gjort åtminstone några år. Men de höll på för fullt och jobbade och rustade upp där syntes det. Massor med maskiner och verktyg var utplacerade både inom- och utomhus. Det såg ut som om man hade påbörjat arbetet med att tillverka en handikappanpassad toalett.

I ett förråd bakom scenen letades fram ett långt fiskespö som används vid s.k. fiskdammar för barn vid olika arrangemang som Lars Norman använde när han pekade på overheadbilderna om översiktsplanen.

Vi blev bjudna på goda mackor och 3 sorters kakor och te, kaffe eller juice.

Silvbergs hembygdsförening har nyss flyttat sin lokal och verksamhet till denna byggnad från Ulfshyttans Hembygdsgård.

Förhoppningsvis återkommer jag med mer delar från detta möte några andra dagar.

fredag 20 november 2009

Extrem slykapning i Gustafs

Igår var det åtminstone en person som gick omkring och röjde sly längs gång- och cykelvägen vid Säterbostäders hyreshusområde i Mora By i Gustafs. Hon tog bort de ynkliga pyttesmå slybuskarna som fanns där. Vad var det för mening med detta?

Vad kan denna ynkligt lilla sly göra för skada? Det blir ju vackrare och mer hemtrevligt och mysigt både för de boende och de som passerar. Ibland äter rådjuren av slyet.

Det vore bättre om Säterbostäder planterade tex. fruktträd och gjorde bersåer som man kunde ha till uteplatser på dessa trista gräsmattor.

tisdag 17 november 2009

Idéer om låtsasstorfamiljer som en slags bytescirklar

I flera år har jag funderat över det här med bytescirklar för tjänster och varor typ Let`s som finns i olika delar av världen och velat starta här i närheten där jag bor men har gått bet på detta.

Jag vet inte vad det beror på. Att mänskor inte vet vad det handlar om, misstänksamhet mot att man kan bli lurad på olika vis, att det är oklara beskattningsregler eller för hög skatt så det inte lönar sig m.m. Jag har dessutom mest tänkt på att frigöra resurser hos och få bättre ekonomi för pensionärer, arbetslösa och förtidspensionärer. Men det är mest de som haft arbete jag kommit i kontakt med och diskuterat om detta och de har saknat det där utanför-yrkesarbetet-perspektivet.

På senare tid har jag börjat fundera lite i andra banor. Kanske man kunde bilda grupper på ett lagom antal personer, förslagsvis 30 personer där man kan börja byta tjänster och varor med varandra. Det är en relativt liten grupp så man kan lära känna alla men samtidigt tillräckligt stor för att det ska finnas utrymme för många olika resurser och behov.

Kanske man skulle kunna gå en kurs tillsammans till en början med och börja umgås och lära känna varandra och bygga upp förtroende för varandra och kanske träffas sedan ungefär en gång varannan vecka där man delar med sig av sina erfarenheter, ber om det man behöver, gör reklam för varor man vill sälja och tjänster man vill och kan utföra. På det viset kan man lära känna personer som man kanska vill ska vara barnvakt till sina barn eller djurvakt till sina djur som exempel. För där måste man ju veta att det är någon man kan lita på.

Ungefär som äldre tiders storfamiljer, iallafall till en liten del.

måndag 16 november 2009

Avslutningsfest med Kvinnornas Skrivbyrå

I lördags på dagen deltog jag i en 4 timmar lång fest i Nybo Bygdegård i Gustafs. Det var avslutning på ett skrivar- och dokumentationsprojekt om kvinnors arbetsliv och sysselsättning som pågått sedan nyår. Projektledare var Helena Kåks och Yvonne Gröning som även kommit på idén till detta projekt. De har startat upp många skrivargrupper runt om i Dalarna med början i Avesta som sedan skötts av deltagarna tillsammans och med lokala cirkelledare.

Det var nog 50-60 personer som deltog. Vi fick mat i form av bland annat potatisgratäng, fika, fick se på magdansuppvisning, lyssna på dramatisk läsning av vissa deltagares skrivalster bland annat av en skådespelerska som hette Ulrika som även stod för magdansen.

Det var också lotteri, föredrag och bildvisning om kvinnohistoria av professor Anna Götlind. Hon berättade om 3 olika kvinnor från början av 1800-talet fram till nutid som hade anknytning till Stortorget i Stockholm och till varandra. När man hörde om detta förstår man vad mycket fler rättigheter kvinnor har idag jämfört med förr min fick mycket kvar att förändra. Tänk vad man krånglade till det med könsroller förr i tiden!

Festen började med en kvinnlig person som sjöng om livet efter klimakteriet och blev ackompanjerad av en gubbe som jag tror spelade bas.

Kvinnor i åldern 13-90 år har deltagit. Den yngsta som var 13, Jessica Persson från Söderbärke spelade gitarr och sjöng väldigt bra, med bättre röst än vad många etablerade artister har.

De flesta deltagarna var nog kring 60-70 år. Av de närvarande på festen var jag nog näst yngst efter Jessica med 44 år. Så tyvärr var det ett stort åldersglapp där emellan.

lördag 14 november 2009

Samrådsmöte om översiktsplanen i Gustafs

I tisdags kväll var jag på samrådsmöte gällande översiktsplanen i Gustafs. Mötet var öppet för allmänheten och gick av staplen i Gustafs Församlingshem. Det var ovanligt många som deltog i mötet för att vara kommunpolitiskt i Säter och de flesta var där som privatpersoner. Det var nog ca 20-30 personer på mötet.

De politiker jag kände igen på mötet av Lotta Bergstrand, Abbe Ronsten och Marit Ragnarsson. Stadsarkitekten var också med och sa några få ord ibland.

Men framför allt var det Miljö- och Byggnadschefen, Lars Norman som pratade. Han gjorde det på ett bra vänligt och lättförståeligt sätt och svarade gärna och bra på frågor och ville ha in synpunkter.

Jag fick veta något helt nytt. Att en ny översiktsplan ska göra för varje mandatperiod. Den gamla översiktsplanen var från 1990 eller om det var 1991 så många mandatperioder har hoppats över. Jag kan inte begripa varför vi inte tagit upp detta i Vänsterpartiet.

En positiv sak var att man även hade översiktsplaner för skogen även där det finns privata markägare. Om att spara s.k. rekreationsskog. Jag skulle gärna vilja veta mer om detta. Marit Ragnarsson ställde en fråga om kommunen blir ersättningsskyldig ifall översiktsplanen bestämmer att privata markägare inte ska tex. få kalhugga sin skog för den ska sparas som rekreationsskog. Jag hade själv velat fråga detta. Hon fick inget riktigt svar.

De områden som det kan byggas på eventuellt är på åkern bakom industriområdet i Mora By. Där finns fler tomter för nya industrier. Samt kanske skapas nya tomter bortanför idrottsplatsen vid Bohmans Plats. Samt att det finns ca 12 tomter att köpa nära det nya dagiset inte så långt därifrån. Verkade kunna bli aktuellt med bebyggelse intill älvstranden bakom Enbacka Skola och vid älvbrinken bakom Naglarby samt på Våbäcks udde.

Det var väldigt skarpa protester när det gällde byggnationer vid Våbäcks udde. Det var något med jordbruket att göra. Vad förstod jag inte som den utböling och nyinflyttade jag är.

Och byggnationer vid stranden i Naglarby nästan buade man ut för det finns stora risker för erosioner och ras rakt ned i älven där.

Det blev ett ganska dramatiskt möte då en deltagare blev akut sjuk och medvetslös och ambulans och Prio 1-bil tillkallades och räddningspersonalen rusade in på mötet.

måndag 9 november 2009

Antinazistisk manifestation i Falun

Idag var jag och lyssnade på den antinazistiska manifestationen på Stora Torget i Falun. Det är årsdagen av Kristallnatten, som väl inträffade för många årtionden - samt 20 årsdagen då Berlinmuren föll så vitt jag förstått. Konserten avslutades med en del sånger och prat och det sistnämnda med Falu Fredskör. De sjöng bra och hade skrivit om en del gamla sånger så den passade mer antinazism och antirasism. Bland annat sjöng de om när muren föll och inga nya murar skulle byggas upp tex. i Israel gentemot Palestinerna. Och en vårvälkomnande sång har man gjort om så den handlade om att välkomna nya invandrare.

Det var nog ett par hundra personer eller kanske mer där, är lite osäkert eftersom många kom och gick och jag mest var en bit utanför det egentliga publikområdet. Det såg ut att gå lugnt till. Men nog traskade det runt en hel del yngre killar som såg lite nazistaktiga ut med bruna jackor och rakade huvuden. Nära oss muddrade polisen två killar i en bil som körde in i området, lyste dem i ögonen och förde över dom i en polisbil och körde iväg med dem. Efter det körde någon polis iväg bilen som killarna kom i.

Det var lite korta tal av en avhoppad nazist som hade en hög och bestämd röst. Han berättade om att han ägnat sig åt sin egen inre personliga utveckling och på det viset tagit avstånd till nazismen. Han ägnade sig mycket åt att försöka rädda gorillorna i världen och presenterade någon artist som sjöng en sång som var tillägnad gorillorna i Kolmårdens djurpark. Plus flera andra låtar som samma artist/er uppträdde med.

Den som nog uppträdde längst var rapparen Kung Henry med ett par till killar på scenen.

Någon tjej verkade fungera som speaker.

I början sjöng och uppträdde Claes Yngström.

Det var många poliser där både med pikébussar och vanliga polisbilar plus 3 polishundar. Var också enstaka ordningsvakter där.

Träffade och pratade några ord med arrangören Daniel Riazat från Ung Vänster i Falun.

söndag 8 november 2009

Tankar om att förebygga skogsskövling

Den senaste veckan har jag tänkt en hel del på den s.k. skogsnäringen eftersom de har hårdgallrat en del av min favoritskog där jag ofta brukar vistas.

Det är trist när en massa svampställen förstörs och mindre buskar och träd försvinner. Det som ger skönhet och variation och mening i skogen. Djur görs hemlösa och förvirrade av detta. Djupa kraterdiken skapas.

Jag skulle önska att skogsområden som ligger nära bebyggda områden borde ha ett speciellt skydd. Där många mänskor i närheten går. Att man inte fick gallra och avverka hur som helst. Att det skulle få vara mer artrikedom och att man gallrade mer varsamt tex. med mindre skogsmaskiner som kan ta sig fram mer varsamt på marken. Eller enbart använde häst och släde eller dylikt.

Jag undrar om man kan försöka få till det på det viset med ändrade lagar och/eller frivilliga insatser. Försöka sträva efter mer urskogsområden nära bebyggelse.

Det finns en stiftelse, Ett klick för skogen, där man som privatperson kan klicka en gång per dag och då sparas en liten bit urskog. Det är sponsorer som skänker pengar till stiftelsen att köpa in extra fina urskogar för framtida bevarande. Deras webadress är: www.ettklickforskogen.se

torsdag 5 november 2009

F.d. TV-meterologen Pär Holmgrens föreläsning

Ikväll var jag på en intressant föreläsning med f.d. TV-meterologen Pär Holmgren som talade om klimat och mat i Församlingshemmet i Torsång. Det var ganska många i publiken - mest äldre. Han pratade mycket om sina egna kommande barnbarn och de närvarandes redan existerande barnbarn och om hur världen ser ut gällande klimat, befolkning m.m. om några årtionden.

Han fick någon slags livskris och depression för ett antal år sedan när han jobbade som TV-meterolog och började inse att Jordens klimat höll på att barka alldeles galet. Han slutade jobba som meterolog och började åka ut och hålla föredrag om mat och klimat som han gjorde idag och andra områden om klimatet.

Föreläsningen anordnades av Lantbrukarnas Riksförbund och Vuxenskolan. Hans bok om ämnet som han skrivit med 2 andra personer salufördes där.
Vuxenskolan har tagit fram en studiehandledning efter hans bok som man fick med sig gratis hem.

Första halvlek av föreläsningen pratade han mycket om det negativa. Att det blir mer översvämningar, torka och risk för svält framöver. Att det förmodligen kommer att bli en massa klimatflyktingar framöver och de stora omställningarna när vi mänskor måste sluta och trappa ned på oljeanvändningen.

Efter en kort paus så pratade han om mer positiva saker såsom teknikutveckling, att Sverige kommer att klara sig extra bra vid växthuseffekten och få extra stora skördar. Och att om man satte upp stora solfångare Saharaöknen så skulle det tillgodese mänskocivilisationens energibehov. Första gången jag hörde talas om detta var på Marit Ragnarssons blogg förresten.

Han berättade att mänskligheten nu består av över 6,7 miljarder. Det var fler än jag trodde.

Skrämmande när han berättade vilka kopiösa mängder mat i Sverige som slängs och inte äts upp. Totalt sett är det nog ca 50 % av livsmedelsproduktionen.

söndag 1 november 2009

Inspirationsmässan på Cosmoz

Idag har jag för första gången varit på en sån där riktigt stor Inspirationsmässa med Föreningen För Aktiv Arbetslöshet i Dalarna som har något som kallas En Magisk Afton där denna mässa ingår. Mässan gick av stapeln på Cosmoz på Hagalund i Borlänge både under lördagen och söndagen.

Det var massor med utställare både på nedervåningen och undervåningen. Jag gick runt och tittade på alla på nedervåningen. På övervåningen fanns visst en utställning med symboliken med Martinus Kosmologi som jag läste mycket om som yngre.

Det pågick nästan hela tiden föreläsningar eller seans eller trumresa i något som kallades Gula Rummet på övervåningen dit jag inte gick och Blå rummet på nedervåningen. Men det Blå Rummet var inte alls blått utan svart/vitt och verkade vara en del av musikskolan där intill.

Det var en massa utställningar och att prova på massage, rockring, manikyr, bli spådd i runor, healing, akutcoaching, aurafotografering m.m. och såldes en hel del grejer allt från stenar och meteoriter och underkläder till böcker, örtsalter, smycken m.m. Kände en hel del mänskor både utställare och i publiken. Det var inte speciellt trångt med folk där inne men inte helt folktomt heller. Fanns café med fika och mackor där också.

Jag var och lyssnade på en del av föredraget med Erik Hesser, en av Sveriges första Astrologer men hade inte möjlighet att lyssna på hela hans föredrag. Men han pratade med mycket humor och inlevelse bland annat om att ett horoskop med bra aspekter ibland kan göra en mänska lat och att en mänska med dåliga aspekter i sitt horoskop kan ibland utvecklas och få ett upplevelsemässigt rikare liv på grund av svåra upplevelser, utveckling och uppbrott.

Mer vetenskapligt faktamässigt berättade Patrik Årman illustrerad med faktatabeller med overhead om kost och näring. Att 70 % av alla dödsfall beror på näringsbrist i den rika delen av världen. Att jordarna och maten är förfärlig utarmad. Man hade gjort en vetenskaplig analys av vanliga livsmedel som tex. grönsaker under olika år från 1985 till nutid och vissa grönsaker har mistat ca 80 % i näringsinnehåll under dessa år pga. utarmning av jordar och mycket annat. Skrämmande! Han berättade om massor med sjukdomstillstånd som uppkommer på grund av för lite av vissa vitaminer och mineraler i kroppen. Mikrovågsugnar tar bort alla B-vitaminer i maten. Q10 är bra för hjärtat m.m.

Många äldre råkar ut för fallolyckor pga. näringsbrist och urkalkat skelett och att det faller omkull för att benet går av när de står inte på grund av att de fallit.

Många unga tjejer mår pyton psykiskt och fysiskt för P-piller gör att näringsupptaget hos kroppen minskar markant när det gäller flera olika näringsämnen. Sedan får de i många fall lugnande medel och psykofarmaka som urholkar näringen i kroppen ännu värre. Antibiotika ställer till enormt mycket med näringsupptaget också.

Han gjorde reklam för en del näringsrika produkter som han saluförde som enligt expertis i Tyskland ska vara superbra och som många elitidrottare använder. Vi fick smaka någon slags näringspulverdryck som smakade gott.

Jag lyssnade även på föredrag av Anneli Bäckman om hypnosterapi där man bland annat kan komma till rätta med problem genom att göra regressioner tillbaks till tidigare liv.

torsdag 29 oktober 2009

Cafékväll på Församlingshemmet i Gustafs med Majoritetspartierna

Igår kväll, den 28 Oktober - hade majoritetspartierna i Säter cafékväll för allmänheten både på Folkets Hus i Säter och i Församlingshemmet i Gustafs. Jag var med på sistnämnda stället. De politiker som var närvarande var Tommy Andersson från Miljöpartiet, Göran Johansson från Vänsterpartiet och Jan-Erik Steen från Socialdemokraterna samt en Folkpartist jag ej minns namnet på.

Jag tror det var öppet mellan klockan 18 och 20.30. Jag kom dit först närmare klockan 19 för jag var på en kurs innan dess. Vi blev bjudna på te, kaffe och ostmackor.

Det ska bli 4 stycken cafékvällar nu innan jul som Majoritetspartierna har anordnat för att allmänheten ska få komma och diskutera med politiker. Tyvärr var det nog inte så mycket allmänhet där förutom jag och de 2 jag hade med mig samt 2 ytterligare personer. Iallafall en av de ytterligare var alldeles för ung för att få ha några kommunpolitiska uppdrag.

Blev diskussion om samhällsfrågor ur många olika perspektiv både lokalt och globalt och om kärnkraft, internet, olja och Säters kommuns kommande budget bland annat. Göran Johansson var nog den som pratade mest.

måndag 26 oktober 2009

Etiska regler för politiker som gör egna karikatyrer av de politiska processerna?

Var har de målade karikatyrerna som illustrerar politiska processer och konflikter tagit vägen i dagens mediasamhälle? Behövs de inte längre? Finns det inte så många som vill ägna sig åt denna konstform?

EWK var ju en känd karikatyrtecknare med denna specialité. Jag kommer ihåg att jag våren 2001 var publik på invigningen av en utställning med hans verk här i Lundgrenshuset i Mora By. Där Sveriges f.d. Centerparti-statsminister Thorbjörn Fälldin var invigare.

I ärlighetens namn så gjorde jag nog en och annan karikatyr även på honom när jag var barn, men jag gjorde mycket karikatyrer när jag var yngre på alla möjliga mänskor inte minst i min närmiljö.

Jag undrar vad det finns för etiska regler gällande politiker som själva målar och ritar karikatyrer och tex. ställer ut eller säljer offentligt? Att de skissar mentalt eller på ett papper under sina möten och förhandlingar både i EU, riksdag, regering, kommun och landsting och målar färdigt när de kommer hem? Bryter de mot någon slags etrisk regel eller är det tillåtet?

lördag 24 oktober 2009

Civilkurage kontra etiska kommunpolitikerregler

De som sitter med i kommunfullmäktige och nog olika nämnder tror jag anslog någon slags etisk regler att man även som privatperson om man fick något kommunalt uppdrag inom dessa områden lovade att man skulle hålla sig till alla regler i samhället.

Det kan låta bra och etiskt vid en första anblick men kan på det praktiska planet vara väldigt oetiskt för att ha civilkurage och ställa saker till rätta där djur och mänskor far väldigt illa och där man måste bryta mot lagen därför att lagens praktiska tillämpning ställer till enormt med lidande och rättvisa. Då borde man välja civilkurage istället.

Jag tror inte jag vill ställa upp på någon fullmäktigelista för Vänsterpartiet inför detta val av denna anledning. Jag stod med på listan förra året, långt ned. Minns inte vilken plats. Kanske 10:de eller 11:te.

fredag 23 oktober 2009

Goddag Yxskaft-svar från Iris Carlsson-Rustas- Säters socialnämnds ordförande

Suck!

Idag fick jag ett skriftligt svar på ett antal skriftliga frågor jag skrivit till Iris Carlsson-Rustas, den socialdemokratiska ordföranden i Socialnämnden. Hon bad om ursäkt för hon var sen med svaret. Det höll jag inte med om- hon svarade efter bara 2-3 dygn. Nästan rekordsnabbt för att vara politiker. De flesta man skriver till svarar inte alls eller efter flera månader. Ofta blir svaret att de ingenting vet och man blir hänvisad till en annan person som ingenting vet som hänvisar mig till nästa person som ingenting vet osv.....

Jag frågade angående lagen som har tillkommit om att kommunerna får som plikt framöver att stödja anhörigstödjare på olika vis och ha verksamhet för dem. Jag frågade om innehållet. Och om det fanns stöd som passade inte bara de som tar hand om äldre anhöriga - mest döttrar och makar/makor utan även de som hjälper anhöriga tex. ideellt som har sjuka eller funktionshindrade småbarn eller skolbarn, vuxna i yrkesverksamhetsålder som har någon funktionsnedsättning osv. och om verksamheten för dem anpassades så att de passade dem också. Det är ju stor skillnad att ta hand om sin 95-åriga senlila och sängliggande make och ett barn på 3 år som har autism. Jag fick inget svar på det utan bara att det är en ny lag.

Jag frågade också om att vissa äldre som har hemtjänst i vissa fall får korta snuttar av s.k. social samvaro beviljade tex. 10 minuter prat- och fikatid med en hemsamarit. Jag frågade om det inte var lite väl kort tid. Och om det inte vore bättre att de fick stöd av någon inom omsorgen att komma ut och träffa andra mänskor istället när de inte kan ta sig ut på detta sätt på egen hand.

Till svar fick jag att stödet är individuellt och att alla gamla får välja själva hur stödet ska utformas. Man får hoppas det. Jag frågade om hur ofta det söks ledsagning och beviljas dylikt för äldre som har hjälp av hemtjänst och inte kan ta sig ut bland folk på egen hand. Ville också veta hur många avslag de gett. Denna typ av ledsagning måste nog göras inom Socialtjänstlagen. De som är yngre än 65 år kan ju söka via LSS.

Det största anti-svaret jag fick var dock när jag skrev problematiken kring de som har hjälp av hemtjänst och färdtjänst. Att vissa som har hjälp av färdtjänst ej kan åka med denna transportform tex. på grund av stora kognitiva problem bla. autism eller psykiska problem. Hur ska de då ta sig hemifrån när hemsamariterna ej får skjutsa dem i kommunens leasingbilar eller med egen bil. Dessutom så blir det oerhört mycket dyrare med två som ska få lön direkt eller indirekt via kommunen även en taxichaufför. Ännu krångligare blir det om färdtjänstresan blir försenad på något vis och att dom får åka långa turer för att lämna och hämta fler passagerare och hemsamariten som ska följa med sin brukare blir försenade till de brukare hon eller han ska till efteråt. Dessutom får man inte ta med mer än 2 kassar tex. med mat och inget annat bagage när man åker färdtjänst. Hur fungerar det då för hemtjänstbrukare som behöver köpa toabalar, behöver skjutsa hunden eller katten till veterinären, köpa säckar med hund- eller kattmat eller ha med andra prylar tex. köpa en dyna till sängen eller ha med sig hjälpmedel? Och vad händer om tex. en brukare får ett akut sjukdomstillstånd eller händer något annat om de står ute tex. i 20 graders kyla någonstans och väntar på en färdtjänstbil som är 2 timmar för senad?

På detta svarade hon att färdtjänst och hemtjänst har ingenting med varandra att göra.

Jag skrev att jag tyckte att hon saknade helhetssyn när det gäller brukarnas vardag och verklighet och jag undrade hur hon skulle skaffa sig den och om hon var intresserad av att skaffa sig denna kunskap.

Politikers uppgift är faktiskt till stor del att sätta sig in i vanliga mänskors problematik och skapa lösningar på dessa.

Så som politiken och stelbenta lagar fungerar idag så ställer det till mer problem än skapar i många fall.

Det finns även yngre personers liv som ödelagts på grund av de stelbenta lagarna tex. om färdtjänst och hemtjänst att de knappt tagit sig utanför dörren på 15 år och blivit helt avskurna från samhället.

torsdag 22 oktober 2009

Dagsfärsk film: Söndersvetsning av flygbränslebehållare nära Mora By

Dagsfärskt foto på gamla Gustafskorvfabriken i Mora By i Gustafs

Vänsterpartiets nya förslag på en solidarisk sjukförsäkring

Jag läste till min glädje idag ett förslag på en ny slags solidarisk sjukförsäkring med snabb rehabilitering som har publicerats på Vänsterpartiets riks-hemsida idag.

Det låter som ett bra förslag där den sjukskrivne eller funktionshindrades individuella vilja och resurser snabbt ska tas till vara och att rehabiliteringen ska vara mer utifrån den enskildes resurser och behov. Att man ska skippa otryggheten med begränsad sjukskrivning och istället tidsbegränsa tiden innan den sjukskrivne ska få rehabilitering och en utredning. Ett system som mer bygger på tillit till den som är drabbad av ohälsa. Att man inte ska förlora en massa pengar och ha detta också som en stressfaktor som gör att man blir ännu mer sjuk och funktionshindrad.

Att känna tillhörighet och förtroende är ju en viktig del i att må bra och tillfriskna. Den här skurkifieringen och nedlåtande synen på den av ohälsa drabbade förstärker bara cellernas oförmåga att kommunicera med varandra som är ett tecken på ohälsa. Så som relationerna i ett samhälle fungerar eller icke fungerar så fungerar också ofta cellerna i en och samma kropp.Känner sig individen som betydelsefull och någon man tror på så får cellerna i kroppen mer livsglädje och kan hjälpas åt att kommunicera och förstärka varandra i en helhet också.

Det låter också bra att det ska finnas många fler alternativ att gå till än den reguljära arbetsmarknaden. Samtidigt får det ju inte vara underbetalda eller meningslösa förvarings-sysselsättningar eller för monotont. Man skulle ha uttryckt sig mer detaljerat i hur man går till väga.

Hoppas verkligen det här förslaget går igenom och kan finansieras på något sätt. För egentligen så betalar det sig själv många gånger om i slutänden.

Jag hoppas att även de som behöver ha personlig assistent med sig för att arbeta och de som har udda funktionshinder också får ta del i denna förhoppningsvis framtida reform.

Jag hoppas också även att alternativa behandlingsmetoder kan ingå i denna nya typ av rehabilitering.

Man har också föreslagit att inrätta en slags Rehabiliteringsmyndighet.

onsdag 21 oktober 2009

Frihets- och integritetsbrott mot funktionshindrade och äldre verkar inte räknas

Jag läste lite idag i Stefan Dangardts frågespalt på Dalarnas Tidningar. Han är polis och vad jag förstått fortfarande politiker inom Folkpartiet inom Säters kommun. Bra med en sån där frågespalt på internet.

En kvinna hade frågat om vad som räknas som brott mot den personliga friheten och integriteten. Då räknade han upp en massa om förföljelse via SMS och telefon, att folk inte lämnas ens hem om man säger till eller andra saker.

När jag läser sånt här tänker jag ju att det är ju bra. Men samtidigt så är rättsskyddet extremt undergrävet och verkar inte gälla när det gäller funktionshindrade och äldre.

Skulle en frisk mänska eller någon som kan gå ut själv utanför sitt hem bli frihetsberövad och kidnappad även en kortare tid av annan person än myndighet pga. den personen gjort något extremt olagligt - så kan den som frihetsberövar bli dömd till långa fängelsestraff.

Men äldre och funktionshindrade som på grund av sina egna funktionshinder och brist på hjälpmedel - fysiska eller av personal - ej kan lämna sina egna hem på flera år så räknas det inte så frihetsberövande utan vård och omsorg. Fast de vill komma ut utanför sitt hem och mycket väl skulle klara det med hjälp av annan person och/eller tekniska hjälpmedel. Det är rejäl skillnad på folk och folk.

tisdag 20 oktober 2009

Smygrasisterna

Smygrasisterna
som med sina tanklösa skämt
förgiftar
den mentala luften
med sina råheter
där de hånar
och avståndstar
i de stora industriernas
matsalar

Smygrasisterna
som inte vet någonting om
sina blekta urafrikanska gener
eller att deras ännu yngre
anmödrar och anfäder
vandrade norrut
upp till Dalarnas
järnmalmsrika
obebodda vidder
vartefter inlandsisen smälte

De vet ingenting om
att nationaliteter
är tillfälliga
ständigt variabla påfund
av mänskorna
och att vi alla
är lika olika och lika
som individer
hur vi än ser ut
och vart vi än
kommer ifrån

Men kanske inte
det största främlingshatet finns
hos de temporärt infödda
mjölkskallarna
med dalmålsmodersmål
-gentemot de mörkare avlägsna släktingarna
som nyligen kommit långt söderifrån
- utan de största fördomarna kommer från
hundratals år
gamla klanfejder
mellan olika dalabyars
Faluröda fasadväggar
av låtsad idyll

lördag 17 oktober 2009

Söndertuggade flygbränslebehållare

De senaste dygnen
har dån och skrammel
stått på vår ljud-meny
här i Mora By

Först förstod jag
inte alls
var oljudet kom ifrån
när det lät som
en plåtskramlande
cyklon

Men jag förstod det när jag i eftermiddags
for förbi
de uppgrävda
flygbränsletankarna
som tjänat
i militär
regi

Idag låg de där
av maskinmonster
sönderbitna
- det var deras öde
efter att av rosten
blivit förslitna

fredag 16 oktober 2009

Rallysamariterna

Med tidspressens
övermänskliga krav
kör hemsamariterna
mellan de gamla
de sängliggande
med bjöjbytesbehov
och matningsnöd

De måste gasa
de leasade miljövänliga
hyrbilarna
mellan alla
mobilupplåsande ytterdörrar
så att alla långsamgående små djur
såsom skabbrävar
och förrymda marsvin
som kan tänkas passera
vägbanorna
- riskerar
att bli tillplattade pälsbollar
som far i diket
av vinddraget

Och borde inte hemsamariterna
vara mer betjänta
av en utbildning
som Formel 1-förare
än omvårdnadsprogrammets
yrkesorealistiska
snigelfart?

torsdag 15 oktober 2009

Föredrag om kattpsykologi

I går kväll, onsdagen den 14:de Oktober, råkade jag ramla in på ett föredrag om katters beteenden och behov på Wasabryggeriet i Borlänge.

Det var en kvinnlig person från Skåne som inte presenterade sig med namn - så vitt jag märkte som höll föredraget. Hon jobbade för ett kattmatsföretag som någon slags rådgivare samt är någon slags beteenderådgivare för katter.

Föredraget anordnades av Djurmagazinet i Borlänge.

Fast jag haft egna katter i mer än 25 år fick jag lära mig väldigt mycket nytt.

Att katter ursprungligen är ensamlevande ökendjur som behöver ha en del öken i sitt hem för att må bra. Sand som är mjuk som de kan krafsa ned sin avföring i och gömma den så inga större rovdjur vet att en katt finns där.

Katter har bara ungefär hälften så många smaklökar som mänskan och är inte såna finsmakare som mänskan ofta trott men de måste hålla koll på att maten de äter är fräsch eftersom de inte har någon flock som hjälper att kolla upp detta åt dem.

Den äldsta katten blev 40 år gammal.

Det finns ca 1,5 miljoner katter i Sverige nu - varav ca 150 000 registerade raskatter.

Katter går ofta och kissar och skiter på olämpliga ställen om de känner sig hotade och behöver markera revir. Tex. kan dofter från katter utifrån lukta in genom ventiler och då kissar innekatter inomhus där ventilen går in i huset som exempel.

De behöver känna sig trygga och ha utsikt från kattlådan och kan känna sig trängda om de måste gå på en kattlåda inne på en trång toalett.

Har man flera katter brukar de ofta ha olika roller. Ledaren som är avmätt och vågar ej leka och se fjantig ut är ofta en hona en s.k. Drottning som bara sätter de andra på plats bara när det behövs. Sedan finns det ofta en underhuggare som vill ha ledarens roll som ofta ställer till problem och stökar runt och kuvar de andra katterna. Och så brukar en av katterna ha rollen som polis som inspekterar hemmet regelbundet och vaktar utanför kattlådan så de andra inte får gå på toa som de vill. Brukar också finnas en kuvad katt med stirrig blick som ibland blir nervös och slickar kala fläckar i sin päls och får stryk av de andra katterna.

Katter gillar att se på DVD-filmer som finns för katter tex. med fåglar eller insekter som finns. Men det är bäst att de får titta på en platt-TV för de kan försöka anfalla djuren och kan sticka sönder plasma-TV-skärmar.

De katter som jämt är inomhus behöver mycket stimulans i form av olika leksaker som man kan alternera, DVD-filmer, klätterstolpar, mycket sällskap av mänskor m.m.

Olika raser har olika beteenden och temperament. Tex. vanliga bondkatter och brittisk korthår tar det lugnt och rör sig långsamt och asiater och andra långsträckta katter är mer livliga och energiska. Dessa två kattyper kommer inte alltid så bra överens.

Hon sa mycket mer också som jag inte kommer ihåg eller hinner skriva ned här.

Men det är viktigt att förstå katterna och varför de beter sig som de gör. De är en så viktig del av samhället och familjerna.

lördag 10 oktober 2009

Konst i Kvadrat i Borlänge kommun

För första gången har jag varit och kollat runt lite på konstspaningsrundan Konst i Kvadrat som pågår runt om i Borlänge och Faluns kommuner. Dock höll jag mig till Borlänge kommun enbart under denna dagstur.

Jag publicerar inte några bilder på några alster – själva kärnan i denna konstspaningsrunda- för att inte komma i klammeri med lagen och de olika konstnärernas upphovsrätt.

Turligt nog var det ett perfekt strålande solskensväder med frisk luft ute för denna konstrunda. Jag fick intrycket att de flesta både konstnärer och publiken bestod mest av äldre mänskor.
Jag hann dock bara med att titta på några av utställarna inom Borlänge kommun
Först bar det av till närmaste anhalten. Västra flygeln i Rommehedslägret. Där ställde Veronica Vinternatt ut sina jättehärliga och glittrande fantasifulla tavlor med guldreleifer. Hon verkade mycket positiv och talade en del om att leva i nuet och att hon ville förmedla detta med en målning av ett träd. Kanske jag tyckte bäst om hennes tavlor på hela det här arrangemanget.- på delad förstaplats med sista anhaltens konstnär, men egentligen kan man inte jämföra olika stilar. Hon hade sin egen stil i alla fall och var yngre än de andra konstnärerna i alla fall som vi träffade på personligen. Hon kommer ursprungligen från Borlänge men bor utanför Gävle numera. Hon har även en blogg där man kan se några av tavlorna på http://veronica-vinternatt.blogspot.com/.

När man åkte runt fick man spana efter de där skyltarna med ett tänt stearinljus i mitten som är symbolen för Konst i Kvadrat.

Nästa anhalt var i en villa nära Fornby folkhögskola. Där i trädgården fanns en del fina växtarrangemang. Nere i den stora källaren fanns en himla massa konstverk av olika slag till salu. Lappteknik av Ann Sterner i ett mindre rum. Det jag först såg var att hon har gjort grytlappar av ett tyg med motiv med Svartvita kossor som jag själv har en tygbit av hemma.

Britt-Marie Sellfors har gjort en enorm massa hängen av keramik som var fina. Alla möjliga motiv tex. små hängen med diverse folkdräkter runt om i Dalarna, även från Silvberg som jag inte ens visste hade en egen folkdräkt.

En Inger Tuohy hade också konstverk där. Vet ej om det var Britt-Marie eller Inger som hade en massa jättefina målningar på hundar och katter och filminspelning med en helikopter som var jättebra bland annat.

Sedan for vi till Galleri Mg i Gylle centrum med två stora salar en halvtrappa ned. Det var det enda stället där det var massor med folk och jättemycket trängsel. Där var det några konstnärer som hade en samlingsutställning i en hall och så i en annan hall fanns det enstaka smakprov från alla konstnärer som deltog i Konst i Kvadrat, även i Falun. Fina mandalan av Sören Grind, skålar med tallkronor som bas, jättefina tavlor av diverse slag. En stor tavla med måsar som såg ut som ett foto nästan, en vas som såg ut som en korsettklänning, vindspel med små speglar m.m.

När vi kom till Kulturhuset Svanen så mötte vi en massa folk som bar ut osålda loppisgrejer för dom hade visst avslutat en loppis i stora salen. I en något mindre sal fanns det massor med konstnärer med diverse tavlor, keramik m.m. Det verkade mest vara gamla tanter som ställde ut sina tavlor. Det var väldigt mysigt och fint inrett bland annat med rönnbär. En tant hade en torkad ljuslila blomma av en kronärtskocka som hon köpt för att äta upp men den blev liggande och blev för gammal och började plötsligt blomma.

Utställarna där hade nog mest natur och djur som tema.

En tant som hette Spåls i efternamn hade målat en vacker tavla av husen i Hushagen i Borlänge som jag blev extra förtjust i.

Sedan åkte vi till Grinds lada i Tomnäs mellan Ornäs och Kyna. Där hade det visst varit något musikuppträdande tidigare på en scen där inne. Det var ganska kallt där inne fast de hade någon slags infravärmegrunka påslagen. Diverse fina tavlor och alster där också bland annat en jättefin grön groda. Det serverades ekologiska ätbarheter där bla. färskt tunnbröd och fika men vi åt inget där. När vi kom dit så sprang en katt med en levande sprattlande råtta i munnen där utanför.

Sedan åkte vi till Storsten, en by mellan Ornäs och Torsång. För att komma in till utställningen där så fick man åka en smal slingrande väg vid en infart där de hängt upp tyger som flaggor. Där längs vägens bägge sidor hade det ställts upp massor med stenfigurtoppar liksom, ungefär som buddhisterna använder till någonting i Tibet, minns ej vad det heter.
Vid entrén hade man en originell metod att räkna besökarna. Man fick ta upp en kotte ur en hink och lägga i en låda för varje besökare.

Det var jättefint i trädgården där med linssoppaservering från ett medeltida riddartält och uteservering. Vi åt god och varm linssoppa där. I trädgården hade det varit diktuppläsning klockan 14 innan vi kom dit. I trädgården hängde även breda hängmattor gjorda av trasmattor med liksom vindspel av speglar längs sidorna och under som var jättefint. Det fanns en hel massa tavlor och alster gjorda av flera konstnärer bland annat i trä.
En svanslös Manx-katt satt där utanför och spanade.
Maire Sundblom i en nyare villadel av Torsång blev sista anhalten för oss denna dag. Det var den mysigaste och trevligaste miljön. Det var inte så mycket folk där heller.

Vid vägen fanns ett bord där det serverades en del godis och chips, cider men även vitt vin – det sistnämnda har inte serverats på något annat ställe vi varit till. Men vi drack inget sådant. Men godis chips osv. fanns på de flesta andra ställen. Fanns ett vackert arrangemang med bla. rönnbär där också.

Turligt nog var det ju vackert och soligt och hon hade ställt ut de flesta av sina stora färggranna tavlor utomhus både under tak och direkt under öppen blå hösthimmel. Men vissa tavlor fanns också inomhus. Hon verkade ha en enorm produktion och tavlorna var väldigt vackra och härliga. Både personliga och avbildande och fantasifulla i en enda röra. Där fanns originalet till en av de härligaste bilderna jag sett på sistone-en struts med ett lysande ägg och Sahlins Struts kycklingbyggnad som sedan brann ned. Har sett denna tavla i vykortsform i en kiosk. Dock är det inte hennes tavlor som säljs i Sahlins Struts café utan de är målade av en annan strutskonstnär. En tavla med en skog med höga träd och solen som strilade in emellan träden tyckte jag också var extra bra och några väldigt levande och bra ansiktsporträtt av mänskor.

fredag 9 oktober 2009

Säter i vackra höstfärger - diverse fotomotiv från September och Oktober 2009

Salutorget och Turistbyrån.
Rådhustorget med kommunhuset i bakgrunden.

Bröderna Lindqvists -sedermera Lindsaws kontorsbyggnad på Kungsvägen för länge sedan. Vet ej vad som finns där nu.


Den gamla kvarnen på Kungsvägen.
Vackra träd mellan Kungsvägen 1 och 3.Höstvackra färger vid Sävstjärn i slutet av September 2009
Foton på färgprakt och kärvar på åkern i Gustafs

Ljung och prydnadskål vid Fridhems Handelsträdgård.


Kärvar på åker i Gustafs


onsdag 7 oktober 2009

Dörrförsäljare som säljer tavlor för att finansiera operationer?

Ibland hör man talas om personer från andra länder - förträdelsevis öststaterna, som går runt som dörrförsäljare och säljer tavlor för att finansiera operationer till anhöriga. Idag råkade jag ut för en sådan här i Gustafs. Han visade en lapp på svenska angående sin 3-åriga dotter som skulle behöva en hjärtoperation. Jag såg ej på tavlorna och ville inget köpa men han var inte påträngande eller otrevlig. Det var en person som jag uppskattade kanske var 35-40 år ungefär.

Ingen aning om han samlade in pengar till en verklig operation eller inte.

måndag 5 oktober 2009

Sånt som händer på Skönvik

Snart ska fönstren renoveras i Dagons förrådslokaler på Skönvik.

En hel del politikersnack bland annat i media om Dahlandergymnasiet som man vill värna om att det ska finnas kvar.

Man kan undra om eleverna som går vård- och omsorgslinjen där tar vara på de erfarenheter funktionshindrade har tex. inom psykvården i Säters kommun och intervjuar dem och tar in dem som läromästare i sin undervisning? De borde vara bättre lärare att förmedla sina egna erfarenheter än de formella teoretiska lärarna med konventionell lön.

Har visst varit anhörigdag på Rättspsykiatriska avdelningen på Skönvik. Där det framkommit att anhöriga inte får veta vad deras anhöriga som är patienter lider av och att man drogar ned dem hej vilt så de blir ännu sämre istället för att få adekvat hjälp. Hoppas verkligen detta ändras snarast. Inte bara s.k. farliga psykiskt sjuka personer drogas ju ned och blir ju sämre av det utan mest sådana som bor hemma och inte är s.k. farliga.

onsdag 30 september 2009

Uppdrag Granskning

De senaste veckorna har en person bosatt i Säters kommun samlat ihop flera personer som blivit väldigt illa behandlad av inkompetent och icke medkännade personal på Säters kommunkontor och försökt göra en gemensam anmälan till Uppdrag Granskning. Jag är en av dem som gärna velat vara med. Men jag vet inte om jag riktigt passat in i sammanhanget för det är mer på omsorgssidan jag blivit oerhört illa behandlad. De flesta andra när det gäller ekonomiskt bistånd och barn.

Tyvärr får man inte gruppanmäla sig så utan var och en måste isåfall ringa eller skriva till Uppdrag Granskning. Hoppas flera gör det individuellt och att kommunen får sig en granskning. För det är fasansfullt hur det går till.

När det gäller Faluns socialkontor så har man visst nödgats ta till personal från bemanningspersonal för att utreda anmälningar om barn som far illa. Ska det vara billigare än att använda redan kommunanställt folk? Troligen inte. Om man tar in folk utifrån för dessa uppdrag kanske kan ha positiva och negativa effekter? De som kommer från bemanningsföretag kanske i bästa fall har en vidare syn och är inte inne i ett strikt synsätt och kan se nya positiva lösningar? Men det kan kanske i vissa fall inte vara så bra heller för de inblandade, jag tänker främst på barnen.

tisdag 29 september 2009

De nya uteplatsmellanväggarna på plats

Idag, den 28 September har mellanväggarna på uteplatserna utåt gatorna till satts fast i de nya betongfundamenten på Hampvägen och Stiftelsevägen i Mora By i Gustafs. Hemglassbilen kunde strax därefter klämma sig förbi dessa ändå.

Varför är det så viktigt att få just glass hemlevererad till dörren? Borde det inte finnas andra varubussar som körde så nära istället? Med toalettpappersbalar, kattströ, katt- och hundmat, mänskobaslivsmedel som lokalodlade grönsaker, mjöl, potatis m.m?

Kupolen

Kupolen är
Konsumtrariatets Mecka
för att komma dit
är mången beredd att åka en lång sträcka

Dyrkan av vår Penninggud
kan yttra sig i att köpa
en ny klädesskrud

Men att tro att inre harmoni och mening
kan nås av lite butiksspring
och kan köpas
så är det bara flum
då är man om man tror det
bra dum

söndag 27 september 2009

Om konsten att få folk att bli politiskt aktiva

I denna veckas upplaga av annonsbladet Säterbladet har Miljöpartiet annonserat efter att få nya personer aktiva inom partiet på lokal nivå. Man har snart ingen som kan ta de politiska poster som de har valts till för att de som har dessa uppdrag idag ska flytta från kommunen. Detta dilemma kände jag till lite om redan för något halvår sedan.

Det här är ju ett problem i alla politiska partier. Jag hoppas på något vis att detta nödläge eventuellt kan tvinga fram en hybrid mellan representativ demokrati och direktdemokrati.

Jag tvivlar på att de kan finna några som vill åta sig uppgifterna via en sån här annons. men hoppas kan man ju alltid göra.

Själv så känner jag stor tillförsikt att få träffa personer för att uppleva lite djupare och meningsfulla diskussioner om politik framöver i två olika grupper i Borlänge nu i höst.

Dels fick jag idag veta att jag kommer med i en sluten diskussionscirkel som ska träffas ett antal gånger med samma deltagare i stort sett varje gång, 10 stycken. Diskussionerna som ska handla om politik ur ett djupare filosofisk och personligt perspektiv har en del yttre ramar. att diskussionstillfällena har vissa givna teman. Och man får absolut inte försöka pracka på de andra deltagarna en specifik partipolitisk lära.

Den andra gruppen är öppna grupper och cafékvällar på Vänsterhörnan i Borlänge på måndagar där man kan komma dit som man vill och diskussionerna har inte några bestämda ramar på det viset som den ovan nämnda gruppen.

Jag tänker på den här artikeln i Dala-Demokraten som man skrev om Göran Johanssons betalningsanmärkningar för några veckor sedan. Göran som har olika poster för Vänsterpartiet i Säters kommun.

Varför hade man inte kollat upp alla kommunpolitikernas eventuella kreditvärdighet och inte bara hans? Varför skulle just hans privatekonomi vara så intressant för allmänheten???

Och vad har det för intresse för väljare och allmänheten över huvud taget med politikers privata ekonomi? Iallafall de som har låga ersättningar och inte skyhöga löner som tex. Eu-parlamentariker. Gam-journalistik kan man nog kalla det här.

Jag har direktdemokrati som ett ideal. Om det infördes mer- skulle sådan Gam-journalistik bli intressant då? Skulle inte sakfrågorna och det gemensamma engagemanget prioriteras isåfall? Skulle personer som hade betalningsanmärkningar förbjudas att rösta? Så är det ju inte idag och absurt om det så skulle bli.

Tidningarna och media skurkifierar enskilda politiker och bagatelliserar kommunala tjänstemän som verkar ha total diplomatisk immunitet. Tänk vad många tjänstemän inom äldre- individ- och handikappomsorg som biståndsbedömer fel och inte bryr sig om de omsorgsbehövandes behov och bryter lagar dagligdags och inskränker utsatta personers värdighet och frihet- och ibland säkerhet för att de över huvud taget ska överleva! Men sådan journalistik är alltför sällsynt, tyvärr.

Hoppas mänskligheten kollektivt släpper fixeringen vid ledare som ska dyrkas och hatas och tar ett gemensamt ansvar istället!

fredag 25 september 2009

Lite Borlängeorienterad och andra funderingar

Vet inte om jag snart ska döpa om den här bloggen till både Säters och Borlänges kommunpolitik eftersom jag börjar vistas mer och mer i Borlänge kommun? Börjar bli lite dött och trist på Säterfronten på många vis tycker jag.

För första gången var jag på gratisuppträdande på Peace & Love-cafeet i Borlänge. Dock var konserten mycket kort, ca en halvtimme. Men bra. En ung tjej- kanske strax över 20- som är en singer/songwriter och heter Sara Yasmine uppträdde. Det var ganska mycket folk där, i princip fullsatt. Nästan bara folk i 20-årsåldern. Vilket mysigt indieninspirerat café med gammaldags sirliga fåtöljer och rum med olika färger. Bra för själen att vistas där inne!

Man kan bli medlem i deras förening som är gratis. Då får man utskick om olika arrangemang med e-post. Och jag tror också man får fika lite rabatterat där inne.

Den 4:de Oktober ska det visst bli protester utanför Stadshuset i Borlänge angående nedläggningen av Tunets bad. Det finns protestlistor utlagda på olika håll i Borlänge kommun att skriva under bla. i Tuna-Kiosken. Idiotiskt att lägga ned den då så många föreningar tex. handikapp och pensionärsföreningar, allmänhet och yngre använder denna simhall så billigt. Det behövs nog minst 2 simhallar i en sådan här stor kommun.

Angående det stora värderånet i Stockholm så vill jag knappt läsa om eller höra om det. Media frossar i eländes elände och för sällan fram positiva saker. Men nog verkar det lite som polisen har dålig planering och förvaring tex. av sina egna helikoptrar. Hoppas innerligt inte den här stora stölden innebär mer påprackning att man ska använda kortbetalning och att microchippa sig. Integriteten är ju superviktig!

tisdag 22 september 2009

Peace and Love-caféet

Ikväll skulle jag ha varit med på en studiecirkel för ett studieförbund i Säter. Men det blev inställt/uppskjutet. Tyvärr. På grund av för få deltagare tills vidare. Hoppas fler anmäler sig till teaterkursen. Så den kan sätta igång igen. För det är verkligen bra för känslorna och själen att delta i sådan gemenskap och sådana övningar!

Var in i Borlänge på ett nytt café istället mitt i centrum, nära Jussi Björlings torg. Peace & Love-caféet. Satt inte och fikade utan kollade bara in hur det ser ut där. Oerhört mysig och bra inredning och miljö där inne. Och de har öppet till klockan 21 på kvällarna. Samt har diverse arrangemang där. På fredag blir det gratis konsert med en singer songwriter som heter Yasmine någonting.

Caféet säljer också te och kaffe och andra solidariska världsbutikvaror.

Tomas di Leva har sin autograf på väggen.

Verkligen ett trevligt och bra café med ekologiska ätbarheter. Önskade det fanns något liknande i Säter också.

lördag 19 september 2009

Valfrihet innebär total avsaknad av kommunktioner i vissa fall

När jag idag läste på Aftonbladets hemsida om Borlänges socialdemokrat Peter Hultqvists uttalande kände jag mig som en riktig vänsterinriktad person när det gäller politiska åsikter.

Peter protesterade angående att Telia börjar lägga ned icke lönsamma telefonledningar i Sverige typ glesbygden i Norrland och i Dalarna. Det är ett typiskt exempel där s.k. valfrihet styrs av marknadskrafter så de kunder som inte är lönsamma inte har några val alls och hamnat utanför samhället och dess frihet och möjlighet.

Det handlade i första hand om en gammal farbror som bodde i glesbygd i vårt län och Telia hade stängt av hans fasta telefonnät. Normalt erbjuder de abbonenterna en mobiltelefonuppkoppling istället med samma villkor. Men kruxet är att i det här fallet finns inte någon mobiltelefontäckning heller för något telefonbolag alls.

Peter tycker att staten ska stå för det allmänna telenätet och privata aktörer får köpa in sig. Bra förslag.

torsdag 17 september 2009

Jourtelefon för sjuka djur

Idag har visst regeringen beslutat om att införa en slags telefonrådgivningsjour för sjuka djur och deras mänskor. Jordbruksverket har fått i uppgift att samordna och införa denna telefonjour med samverkan mellan flera olika veterinärer.

Det låter väldigt bra tycker jag. För ibland - speciellt på kvällar och helger - kan det vara svårt att få tag i en veterinär ens för rådgivning. Ofta har de bara 1 timmes telefontid på morgnarna dit det är lång kö och överbelastat så man har tur om man kommer fram över huvud taget. Svårt också få veta vilka veterinärer som har jour tex. en speciell helg.

Hoppas antalet veterinärer ökar också. Och att utbildningsplatserna för veterinärerna ökar. Så att veterinärerna blir mer tillgängliga och att de som jobbar kan få ledigt ibland också.

tisdag 15 september 2009

Göran Greiders presentation av sin nya bok om Dan Andersson

Ikväll var jag på Vänsterhörnans Bokcafé i Borlänge på Vattugatan för första gången på länge. En gång i månaden har dom speciella arrangemang då dom bjuder in tex. någon föreläsare. Alla andra måndagar har de visst öppet mellan klockan 14-18 då allmänheten kan komma dit och sitta och diskutera allt möjligt. Det sistnämnda har jag inte deltagit i men tänker försöka åka på något sådant också nu när det ser ut som jag har måndagarna fria från andra bundna aktiviteter denna hösttermin.

Det var ganska mycket folk där inne. I princip fullsatt.

Göran Greider presenterade sin nya bok om Dan Andersson. Han har fått Dan Andersson-priset för ett tag sedan och kände sig sedan inspirerad att skriva en bok om honom trots att det finns så många biografier om denna skald. Men han skrev en annorlunda bok om honom. Visade fram nya sidor av honom. Han har letat fram nya fakta och dimensioner om honom bland annat från ca 300 brev som han skrivit till en tjej som han hade något slags konstigt förhållande med under 3 års tid, där de nödgades träffas i hemlighet och där han inte var så snäll åt henne alla gånger.


Göran började boken med att berätta om hur Dan Andersson levde sitt liv i Stockholm . Att han ofta var där och festade och rumlade runt och umgicks med en massa konstnärer och författare. Annars brukar det mest skrivas om honom som han levde ensligt i Skattlösbergstraktens skogar.

I själva verket var han väldigt ofta på resande fot runt i Sverige och besökte vänner och bekanta och var väldigt mycket i geografisk rörelser och han skrev sina bästa dikter om naturen på sin födelseort på krogar i Stockholm. För det var när han fick distans till sina hemtrakters ödsliga skogar som han längtade tillbaks till dem.

Han fick en ganska bra och ibland riktigt bra inkomst som skribent på olika tidningar i slutet av sitt liv och var inte alls så fattig som det påstods.

Han var intresserad av indisk religion och filosofi och fascinerad av narkotika och skrev om haschrus och beställde 8 kilo opium av en bekant som skulle åka till Asien. Dessutom söp han ordentligt under perioder i sitt liv.

Han hade mycket politiska åsikter fast han egentligen inte var så partipolitisk av sig. Men han var med och bildade något slags vänsterinriktat parti på ett möte i Borlänge under sitt liv.

Både diverse grupper med olika politiska inriktningar och frikyrkliga grupper har trott att han hört till deras falanger i efterhand och sett honom som sin skald.

Göran Greider diskuterade visst sin bok om Dan Andersson i Stockholm med Björn Ulvaeus som var med och sjöng hans sånger på 1960-talet. Det var en offentlig diskussion som skett nyligen och över 700 kom dit som åhörare.

Göran berättade en del om skogsfinnarna och hur de invandrade till olika delar av Sverige, deras annorlunda tro m.m. Jag har ju själv läst en del böcker i området för några år sedan och besökt det största Finnskogsmuseet som finns utanför Svabensverk för några år sedan. Jag tog upp det till diskussion.

Det var verkligen ett givande författarbesök. Göran Greider är verkligen en väldigt bra, mångfacetterande och naturlig talare. Det blev också en hel del diskussioner efter själva hans framträdande.

Efteråt blev det gratis fika.

lördag 12 september 2009

Lekplatsinvigning bland stenarna

Idag firas Geologins Dag i hela Sverige. I Säters kommun känner jag inte till att den firats på något sätt trots att vi har så många gruvor och extra många stenarter.

Jag fick fara tilll grannkommunen Borlänge för detta firande som går av stapeln årligen vid Stenparken och Geologiska Museet som ligger vid och delvis i Liljeqvistska parken i centrum.

Idag var det extra mycket folk- speciellt barn och småbarnsfamiljer som deltog för den nya lekplatsen skulle till och invigas. Det var fiolspel av några ungdomar eller större barn på en jordkulle vid kanten av den nya lekparken och tal av en kvinnlig person som var utklädd med enkla lek-indianpyntningar. När hon höll invigningstalet kunde man knappt höra hennes röst. Hon överröstades av sorlet och stojet från massor med barn som lekte i den nya lekplatsen. Det visade att lekparken har gjort sitt syfte - att barnen var så inne i att praktisera syftet så att säga så de inte hade tid eller ro att lyssna på något halvhögtidligt tal. Talerskan nämnde att Borlänge kommun har hela 95 stycken lekplatser.

Jag vet ej om Säters kommun har något motsvarande som den här nya lekplatsen i Borlänge centrum. Hoppas det byggs upp någon kanske i centrum snart. Kanske lekplatsen i Säterdalen är något extra men dit har jag svårt att ta mig och vet inte så mycket om.

Det är en fin och lite annorlunda och bra lekplats märkte jag när jag gått runt där en stund. Den är mycket vackrare och mer innovativ än någon annan lekplats jag varit till. Fast egentligen så har jag inte varit till så mycket lekplatser egentligen. Redan som barn har jag tyckt de varit löjliga och sett oerhört trista och farliga ut. Ödsliga. Ett nödvändigt ont för de stackars barn som tvingas växa upp i hyreshusområden utan egen trädgård och skog intill. Dumt att vuxna ska bygga upp lekplatser ovanför huvudet på barnen så att säga och att barnen inte får vara med och bygga och välja hur de de ska se ut. Dessutom har jag alltid saknat ett myller av träd och buskar och kaos på konventionella lekplatser.

Men den här lekplatsen gillade jag ändå. Det är första gången i mitt liv det hänt. Den är liksom integrerad med Geologiska museet där intill. Ligger mellan deras hus och den stora centrumparkeringen.

En sak som jag skulle vilja pröva är att spela på det diabas-instrument med några slags metallklot man ska slå på. Diabas har visst en struktur som ger en massa ljudåterklanger stod det i det lilla informationsbladet om lekparken som delades ut av medlemmarna i Tunabygdens Geologiska Förening.

Från Säters kommun kom ett klot uppsatt på en pinne. En sten som tagits från Oråsen, rullstensåsen, från grustaget här i Gustafs. Man har blästrat in fördjupningar i den så det såg ut som om några barnhänder klämts in och gjort avtryck i denna sten redan då den var mjuk som lava.

Det fanns en stor anka eller and i sten att rida på där också.

Det fanns även en stor hängmatta av stabilt material att gunga i, ett stort fat att gegga med sand i, ett stort stenbord att göra detsamma på och rinnande vatten från detta bord ned i en stor sandlåda där man kan göra diken.

Det fanns någon slags klätterborg där utklädda akrobater modell mer åt vuxenhållet - men troligen tonåringar - i färggranna kläder klättrade runt. En äldre gubbe var utklädd till GB-clown och gick runt och delade ut gratis glassar till barnen.

Det fanns några tipis gjorda av någon slags metallplåt eller liknande, små och väldigt stabila med pyntningar som inte direkt var indianmotiv. In i en dylik gick en vuxen mansperson och satte sig. In kom han men inte ut. Han fastnade. Men i sinom tid lyckades han eventuellt med hjälp baxa sig ut igen. Jag har ingen aning om hur man skulle gått till väga om han inte alls kommit ut därifrån. Fått ta isär konstruktionen? Använda svets?

Det fanns en stiliserad vikingabåt med huvudet i fören inte såg ut som en drake utan snarare som en gris.

Det skulle vara kul om det även fanns liknande lekplatser för vuxna där de/vi får träna balans och upptäcktsiver, kanske även i köpcenter och lite överallt i olika centrum och utanför hyreshus och i parker? Men med större dimensioner där inga vuxna fastnar så lätt.

Enligt guiden på Geologiska Museet så finns det 5000 bergarter i världen och ca 1000 i Sverige. Vi har inte så vackra stenar som i många länder utomlands men väldigt många arter för att vara ett så litet land. Det kanske gör också att vi har mer variation på näringen i form av mineraler och spårämnen i det som växer vilt och odlas? Det sistnämnda är min teori. Kanske svamparna här i det gruv- och metall- och mineralrika område vi bor i innehåller extra många mineraler och spårämnen också?

95 % av all existerande jordisk stenmassa består av vanliga bergarter som gnejs, granit m.m. och övriga består av mer ovanliga arter och består tex. av metaller.

onsdag 9 september 2009

Positiva och negativa nyheter i Säter denna höst

Det märks på allvar att det börjar bli höst och det börjar hända en massa saker i Säters kommun som haft uppehåll under sommaren. Jag försöker kolla upp vad som kommer att hända. Vad som är positivt och vad som är negativt.

Positiva nyheter:

Det har startats något slags företag som heter Bondenära som säljer och distribuerar ekologisk bla. närodlad mat. Företaget finns i Enbacka.

21-27 September ska det bli någon slags Folkhälsovecka i Säters kommun med ett digert program som finns i senaste numret av Säterbladet. Bland annat rabatter att börja med olika slags motionsformer och träningsformer och gratis pröva på motion. Att kommunens verksamhet ska servera ekologisk mat och föredrag om barn och missbruk och mycket mera. Ett bra arrangemang! Hoppas det kan leda till något positivt och utvecklas till ännu mer möjligheter att leva hälsosamt i Säters kommun.

Kan kanske vara positivt med de 20 nya lägenheterna som planeras att byggas vid Säters golfbana så kanske fler invånare flyttar hit. Säters kommun får visst 40 000 i bidrag per nyinflyttad Säterbo som kommer från andra kommuner. Det är det driftiga bolaget Dagon som planerar att bygga dessa bostäder.

Verkar som den här byggnationen kan leda till att strandområdet där intill kan bli mer tillgängligt för allmänheten då en gång- och cykelväg planeras att byggas närmare Ljusterns strand och att det ska byggas brygga och fixas bättre badstrand vid den redan befintliga badplatsen. Som det är nu riskerar badande och promenerande där intill få golfbollar rätt i skallen för det här någon slags övningsbana för golfbanan där som ska flyttas upp längre upp i skogen vid idrottsplatsen.

Bra också att kommunen får 8,2 ytterligare miljoner från regeringen i bidrag. Som kanske gör att det inte behöver sparas lika extremt mycket som det befarades innan. Men verkar som det satt långt inne med att dela ut extra miljoner till kommunerna från regeringen. Iallafall har jag fått det intrycket att de förhalat det länge. Samtidigt som de lägger ut mer och mer ansvar på kommunerna.


Negativa nyheter:

Verkar inte vara någon ännu som tar itu med diskrimineringen av funktionshindrade och speciellt när det gäller kostnader för persontransporter och hur psykiskt funktionshindrade. Tigandet och passiviteten fortsätter alltjämt.

Janssons Cafés lokal vid Rådhustorget har visst slagit igen för gott och lokalen ska vara urplockad vad jag hört. Verkligen trist. Det var ett bra , lite annorlunda och litet och mysigt café/pub med många arrangemang.

Finns mycket mer att skriva om angående hösten i Säters kommun men får återkomma....