måndag 25 maj 2009

Torrbolls-fullmäktige

Jag läste nyligen att det ska bli fullmäktigemöte i Ulfshyttans Herrgård den 28:de maj med presentation av årsredovisningen. Jag var på ett dylikt möte som allmänhet för kanske ett par år sedan. Ruskigt trist och torrt byråkratiskt. Nog behövs väl revision av vår gemensamma kassa men måste det göras så förbaskat torrbollsaktigt? Jag har ingen lust alls att åka dit. Även fast det skulle vara trevligt att se mer av den vackra insidan av Herrgården.

Det behövs mer helhetssyn, innehållsmål m.m. Om pengarna som det satsas på leder till något medmänskligare och en bättre värld.
¨
Och varför kan man inte ha meditation eller gemensam tyst stund där man går utanför sina begränsade jag under dylika möten? Där vi firar att vi alla levande varelser är ett med en gemensam kraft, en gemensam ekonomi som denna redovisning handlar om? Meditation ger ökad syresättning i hjärnan och gör så att politikerna får bättre hjärnkapacitet och kan fatta bättre beslut också.

Jag lämnade in jultomteönskan 2007 där jag föreslog att man skulle inleda kommunfullmäktigemöten med meditation. Har frågat på flera ställen vart förslaget tog vägen men ej fått något svar någonstans. Troligen på någon tjänstemans skrivbord. Men vems? Finns det diariefört? Varför togs det inte upp som punkt? Kan man lämna det som Vänsterpartiförslag eller som medborgarförslag månntro? Har någon givit detta förslag i någon Svensk kommun tidigare månntro?

Den här meditationen saknar jag faktiskt från de möten vi hade med partiet Enhet.

Vid ett tillfälle på kommunfullmäktige där jag var med var det faktiskt en tyst minut, troligen var det för den mördade Englas skull. Våren 2008. Då kände man den gemensamma kraften och enheten utan att Enhetspartiet var med i politiken. Men måste någon dö för man ska uppleva gemenskapen och uppskatta de levande?

söndag 24 maj 2009

Familjerally i Gustafs

På Kristi Himmelfärdsdagen den 21 Maj i strålande solsken och grönska var det familjerally med start och mål i Gustafs Missionskyrka. Jag deltog som tävlande för första gången i ett sådant arrangemang som passagerare. Turen gick genom Mora By - Tunaåstrand - Biltemas parkering i Borlänge och efter vägen förbi Stora Tuna Kyrka tillbaks mot Enbacka och kyrkan.

Det var 6 st. bemannade stationer där man fick göra olika tävlingar. Gissa avstånd, köra mellan koner, kasta frisbee m.m. samt en tipspromenad på 10 frågor. Vi vann ett litet pris. Det var kul och trevliga mänskor.

tisdag 19 maj 2009

Idag kom min insändare in i Södra Dalarnas Tidning...

....där jag skrivit om Silvbergsskandalen. Tyvärr har man alldeles för lite utrymme för att kunna skriva allt man vill skriva i en liten insändare, så det skulle bli mer sammanfattande och en större helhet.

Dock vet jag nu inte i efterhand om jag missförstått det hela - om Silvbergsskandalens- eller Silvbergsuppropets jurist verkligen menat att det var helt olagligt att ge byggnadstillstånd innan en ny översiktsplan gjorts som ersättning till den gamla. Å andra sidan har jag fått så oerhört många motsägelsefulla besked från politiker å ena sidan och Silvbergsskandalen å andra sidan på sistone som spätt på de övriga motsägelsefullheterna så det blir mer och mer rörigt och de första frågeställningarna liksom inte blir giltiga i och med nya besked.

Varför kan inte kommunen försöka fixa en medlare och kunna kommunicera tydligare? Det verkar som de pratar om varandra och kommunen ger dåligt med information. Och så är det helt galet med denna personfixering när det gäller Lotta Bergstrand. Men det är ofta så att man fixerar sig vid en enda person i politiska och offentliga debatter istället för sakfrågor, reder inte ut begrepp och ser till demokratin i grunden, hur kommunikationen och öppenheten, det gemensamma ansvaret och strävandet fungerar.

Det handlar kanske om mänskans behov av tydliga ledare för att slippa sätta sig in i sakfrågorna själv.


Det vore mycket mycket bättre med en politik där det fanns mer inslag av direktdemokrati. När det börjar införas hybridbilar i trafiken borde även hybriddemokrati fungera. Där politikers och tjänstemäns roller (tillsammans med icke folkvalda politiker eller tjänstemän) vore mer att formulera och välja ut väsentliga frågor att ta upp inför direktdemokratival. Och där de som får välja inom direktdemokratin i vissa fall måste ha en viss kompetens för att få välja. Nu menar jag inte att de måste vara välutbildade inom någon formell utbildning utan snarare ha livserfarenheter inom det området de ska få rösta inom.

Det är viktigt för demokratin att de boende i närområdena och kanske hela kommunera och ibland kanske hela länen får säga till om nya översiktsplaner. Det är också en form av medbestämmande. En slags delaktighet som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kanske inte har lika stor tradition inom - där har man kommit längre i sina strävanden inom arbetslivets delaktighet.

Om Silvbergsuppropet missförstått så mycket av kommunens information, varför går man då inte ut med fler möten och tydligare och rakare kommunikation i sakfrågorna istället för att bara försvara Lotta Bergstrand? Dessutom borde kommunen på ett djupare och mer sakligt sätt informera allmänheten i Säters kommun som funderar vad det handlar om egentligen med de där flygbladen och hur det över huvud taget fungerar med översiktsplaner och planering av olika områden i kommunen. Nästa gång kanske det är dom i Stora Skedvi eller Säter som känner sig förvirrade och drabbade och inte vet om de kan bo kvar i sina hem om närområdet totalt ska göras om över deras huvuden. Det var ju det sistnämnda som Silvbergsuppropet förde fram som viktigast. Det har jag inte märkt någon reaktion på av kommunens representanter i media.

Idag såg jag i Säterbladet att Centern i sin anti-reklam mot den nuvarande majoriteten satt in en annons om det här spektaklet med Silvbergsskandalen. Centern var visst det enda parti som röstade för att översiktplanen skulle göras om innan bygglov gavs.

Det låter intressant att Centern vurmar för mer delaktighet för alla medborgare i Säters kommun. Vore intressant att se hur detta skulle kunna utveckla sig. Mer praktiska och konkreta förslag vore intressanta att ta del av.

När jag tänker tillbaks på min tid i partiet Enhet så diskuterades det mycket att man inte ska fokusera sig vid att kritisera andra partiers dåliga ageranden utan mer framföra sina egna åsikter och idéer. Det håller jag också med om. Detta borde också praktiseras mer inom partierna till vänster som kritiserar det kapitalitstiska systemet. Nya former av ekonomiska system som är mer rättvisade och fördelande borde byggas upp. För det är jag övertygad om skulle fungera mycket, mycket bättre än den kapitalism som finns idag.

Men har några bygglov över huvud taget givits och är det så att den nya översiktplanen ändå ska göras om minnan nya bygglov ges? Jag har fått det beskedet också om jag fattar det rätt.

Jag får väl försöka reda ut begreppen hur sånt här fungerar steg för steg. För det här med översiktsplaner är ju något som berör oss alla.

Foton från Östra Långgatan i Säter i mitten av Maj 2009
måndag 18 maj 2009

Foton från mitten av Maj 09- Ljusterån- träd vid Nybo -Sävstjärn
Hus vid Ljusterån bakom Dahlanders Hörna.
Träd på väg mot Nybo i Gustafs.
Sävstjärn.


Foton från mitten av Maj 2009 - lönnblom- Kungsgårdsskolan- Sävstjärn-kvarnen
Avfallna lönnblommor har lagt sig på ett brunnslock på Säters kyrkogård.
Kvarnen i centrala Säter.
Kungsgårdsskolan från baksidan.
Glitter på Sävstjärns yta.


söndag 17 maj 2009

Arrangemang om ungdomars psykiska hälsa och ohälsa

Idag var jag på ett arrangemang på Cozmoz i Borlänge som var arrangerat bland annat av RUS, RSMH:s ungdomsförbund som är öppet att vara med i för úngdomar´upp till 35 år. Det är främst för personer med psykisk ohälsa som stödjer varandra. Jag har aldrig varit med just i RUS, är dessutom för gammal för det numera. Däremot med i RSMH.

Det var flera olika punkter, bland annat en manlig psykolog som pratade om mekanismerna kring panikångest hur det stegrar sig, andningsproblem, yrsel, svimningsanfall m.m. Speciellt ur ungdomars synvinkel. Att det är lätt att stå vid sidan av när man är ensam och går i skolan och känner sig mindervärdig och uttittad när högljudda och stojande andra ungdomar är i närheten och att panikångest kan bli värre i sådana situationer. Han berättade allt det här på ett bra och lättfattligt sätt. Han sa att han pratat med skolpersonal och frågat dem om de hade kurser i gruppdynamik i grundskolorna, kanske även gymnasierna, jag vet inte säkert. Men sådant sysslade de över huvud taget inte med och inte fått lära sig på lärarhögskolan!!! Han tyckte det var mycket märkligt. Det håller jag verkligen med om. Eftersom det i skolan handlar om att man är med i grupper.

Han tog också upp frågan om mobbning och att man kan bli mobbad för precis vad som helst. Att det handlar om de som mobbar mer än om de som blir mobbade på massor med sätt. Hur viktigt att det är att ta itu med både mobbning och panikångest i ett så tidigt skede som möjligt. För annars kan det få förödande konsekvenser för individer, deras omgivning och delar av samhället i sig själv.

Jag var dock inte närvarande och lyssnade på precis hela föredraget.

Det var också en konsert med någon slags reggaeaktig musik med en artist som hette King Henry som hade någon DJ med sig. Han sjöng på svenska och hade långt skägg och rastaflätor.

Sofia Åkerman som skrivit två böcker, varav den första var självbiografisk och handlade om hennes självskadebeteende med självskärning och anorexia, skrev hon redan i tonåren och heter Zebraflickan. Jag läste den för några år sedan och blev rejält omskakad av boken. Bra men väldigt otäck. Både hur någon kan skada och hata sig själv så mycket och dels att vården har så svårt att hjälpa och stödja unga som mår så dåligt.

Hon var modig och självsäker som kunde så lättsamt prata och berätta om det svåra i sitt liv. Och hur hon kommit tillbaks till livet och mår bättre och om 2 veckor är utexaminerad sjuksköterska.

Hon berättade om hur självständig och vuxen och ansvarig hon ville vara redan som litet barn samtidigt som hon var livrädd för att bli vuxen och att hennes föräldrar var mycket frånvarande och att hon själv inte vågade ta plats så mycket.

Hennes liv var ett helvete med olika inläggningar bland annat på sjukhusens akutavdelningar och ett isolerat och annorlunda tonårsliv.

Det här med ungas psykiska ohälsa tycker jag är ett extremt viktigt samhällsproblem där man försöker stödja och förebygga på massor med vis i ett tidigt skede. Och det är inte mediciner och psykvård som är allt alla gånger utan det handlar mer om bekräftelse i vardagen, gemenskap och att inte ha övermänskliga krav på sig.

fredag 15 maj 2009

Var är röstkorten?

Den 7:de Juni ska det ju vara EU-parlamentsval här i Sverige. Normalt sett brukar man ju få hem röstkortet som man ska med sig som en slags ID-handling till vallokalen över en månad före varje val. Men än har jag inte sett till någon. En person som ej är politiskt insatt påstod att man ska återvinna de gamla röstkorten (heter de så?) från förra valet bla. till riksdagen. Men vem behåller dessa och vet var man har dem någonstans? Men det verkar som det kanske bara är lösa rykten, jag vet inte. Isåfall om det skulle vara så skulle nog ännu färre rösta för det är så krångligt att göra sig omaket att beställa nytt dylikt kort där man inte vet var man ska göra det.

Men när jag ringde till kommunen för ett par dagar sedan fick jag veta att man skulle få korten hemskickade vilken dag som helst. Men dom på Säters kommun visste inte var vallokalerna skulle vara över huvud taget.

Nu går Centern i Säter ut med att man bara kan förhandsrösta på ett ställe i kommunen, på Säters bibliotek. Kanske lite trist för de som ej har lätt att ta sig dit. men för mig passar denna lokal bra iallafall. Märkligt att Centern kritiserar detta beslut om vallokaler när dom själva fått vara med och bestämma detta.

Eu är då ett riktigt elände med mycket mygel och hemlighetmakeri och penningaslöseri och annat elände. Jag är superskeptiskt till detta spektakel. Det är som katten på råttan på... i en lång kedja med makt och förtryck och ofrihet. Där EU är ett högtstående rovdjur och kommunerna och den enskilda individen långt ned i näringskedjan. Men jag ska iallafall rösta.

tisdag 12 maj 2009

Små notiser om kommunen och samhällsfrågor

Idag har jag skickat in en av listorna med underskrifter angående Budkavlen för en kärnvapenfri Värld, till Regeringskansliet. Jag har haft listan liggande på mitt köksbord över en månad tror jag det är. Det var inte så många namn på den men alltid något.

Jag har även satt upp en lista i en butik som jag så småningom ska hämta hem och skicka iväg den också. Hoppas den är fullskriven.

Läste i tidningen att en skola åtminstone i Säter har samlat skräp i det där projektet Håll Sverige Rent som går av stapeln varje vår - låter ju bra. Själv har jag inte hittat ett enda skräp på mina skogspromenader i Säters kommun hela den här våren tror jag. Annars brukar jag samla och kasta skräp jag hittar. Om det är tillräckligt litet och o-äckligt för att få tas med i de bilar jag åker med.När jag tänker efter så brukar jag finna mer skräp och bråte i dikena och längs vägar och i skogarna - generellt sett - ju längre söderut man kommer i länet. Värst med bråte och skräp längs vägarna i Avesta, där många passerar och rastar till och från Stockholm. Brukar vara tämligen bedrövligt längs vägar och i skogar i Hedemora också. Bättre i Säters kommun och ännu bättre i Borlänge. Jag vet inte om min iakttagelse är objektiv eller bara en slump.

När jag tänker efter så har jag hittat ett rejält stort skräp i skogen, en rejält stor träsoffa som såg ganska malplacerad ut i skogen i Amsberg utanför Borlänge för några veckor sedan. Men den var lite för stor för att plocka ned i en plastpåse och ta med till närmaste soptunna....

Jag skriver och försöker föra dialog och försöker få information om diverse kommunala angelägenheter inom Säters kommun. Enstaka svar har jag fått men generellt sett går det något vansinnigt trögt. Längtar efter större dialog, mer direktdemokrati. Medmänsklighet. Förståelse åt olika håll. Mindre rigiditet.

Läste i en tidning på internet att Bodil Granberg som hade Bodils Minicirkus och bodde i Bispberg under många år har funnits död hemma hos sig i Tierp i Uppland där hon bott de sista åren. Tragiskt.

lördag 9 maj 2009

Dubbelmoral angående alkoholvarningsskyltarna

De senaste veckorna har man kunnat skåda dylika rosa skyltar runt om i Dalarnas tätorter som varnar för att förse ungdomar under myndighetsåldern med alkoholhaltiga drycker. Det är den här varianten och en till med lite liknande text som placerats ut lite varstans. Denna fotograferade jag nere vid den obemannade bensinmacken i Storhaga.

Jo det kanske är bra med varningar för dylikt. Samtidigt osar det dubbelmoral rejält. Det är ju precis lika skadligt med alkohol för mänskor i alla åldrar inte bara tex. 13-åringar utan även 33-åringar, 44-åringar, 67-åringar och alla andra åldrar. Varför ska staten langa sprit till personer i dessa åldrar tex. via Systembolaget? Varför ge alkoholserveringstillstånd åt pubar och restauranger? Det orsakar en massa fylla och slagsmål, finns flera exempel på det på och utanför restauranger i Säter bara den senaste månaden och det är en liten droppe i havet bara. Alkoholskatten betalar inte sina egna negativa konsekvenser i form av sjukskrivningar, sjukhusvård, anhörigas psykiska och psykiska misshandel, förtidspension, dödsfall, fyllekörningar m.m. Låt alkoholen betala detta. Om vi nu skulle ha någon alkohol över huvud taget. Kanske införande av någon typ av motbok vore bra?

Borde inte dylika rosa skyltar klistras full på väggarna på Systembolaget längs hela fasaden och vid busshållsplatserna som tar upp resenärer som ska åka buss till färjor där man kan köpa billig sprit och annan alkohol eller längs vägar och järnvägar och på flygplatser dit mänskor är på väg utomlands för att köpa hem alkoholaktiga drycker?

De här skyltarna är något initiativ bland annat från polisen. Polisen som är statlig. Systembolaget är också statligt. Och langar sprit till vuxna. Helt ostraffat. Dessutom så skriver massor med läkare ut onödigt med droger till folk i alla åldrar, lugnande mediciner tex. till åldringar för att de ska stå ut med att leva som fångar i sina egna hem och på olika vårdinrättningar. Det drogas hej vilt med psykofarmaka och liknande preparat, narkotika och allt möjligt annat. Dessa droger borde minska och i många fall helt upphöra.

Dubbelmoral, dubbelmoral. Rosa dubbelmoralskyltar.

Erbarmligt dåliga på att svara

Jag har kontaktat ett antal politiker på senare tid från flera olika partier och med olika poster i olika ärenden. Ett par personer har svarat mig men övriga inte alls. Den ena vill inte alls ge någon relevant svar och den andra har inget att ge utan måste få återkomma.

Men övriga lyser med sin tystnad. Som det brukar vara i denna kommun. Det gäller många olika ärenden krångliga såväl lätta. Det är bedrövligt med denna ovilja till kommunikation. Eller om det kan röra sig om tids- eller informationsbrist? Inte vet jag.

Jag vill veta vart ärenden tagit vägen och lett till som jag fått beviljade i kommunens nämnder där det liksom bara runnit ut i sanden eller försvunnit på vägen i tomma intet vid ett flertal tillfällen.

Inte har jag fått något svar på om det blir något mer möte och när med Kommunala Handikapprådet heller. Enligt beslut ska dylika möten inträffa en gång per kvartal men det har blivit en gång per halvår eller en gång per 9-månadersperiod de senaste åren. I maj förra året skulle vi ha gjort en rundvandring i Säter och sett efter om otillgängligheten blivit bättre, att hål i vägar och höga trottoarkanter och en massa annat åtgärdats. Men det blev uppskjutet och har fortfarande inte blivit av. Utan förklaring.

fredag 8 maj 2009

Säters Virtuella Medborgargarde

Nu har Säter ett virtuellt medborgargarde på internet, på Facebook närmare bestämt.

Nyss när jag tittade hade denna grupp 266 medlemmar. Jag vet inte riktigt hur länge denna grupp funnits där. Jag har bara vetat om den ungefär en vecka, då jag själv gick med där.

Ja Säter har blivit alltmer våldsamt att vistas i. Allt fler och råare misshandelsfall. Fler och fler skadegörelsefall, massor med bilinbrott. Själv känner jag främst flera personer som blivit utsatta för inbrott och stöld av bilar med tillhörande skadegörelse både en och flera gånger bara det senaste året inne i själva Säter.

Jag flyttade från Åsen där jag bott ett 20-tal år, för 2 1/2 år sedan. De sista åren jag bodde på Åsen ungefär mellan 2005-2007 så var det en markant skillnad gällande kriminalitet oväsen och bråk speciellt nattetid jämfört med de ca 20 åren innan dess som jag bott där. Jag kunde och vågade knappt sova en enda natt ordentligt de sista åren jag bodde där pga. ständiga bråk och explosioner av smällare och oväsen av allehanda slag alldeles utanför huset där jag bodde. Ofta patrullerade poliserna och satt och gömde sig precis utanför mitt köksfönster. Jag fick höra ryktesvägen att jag bodde inom 20 meters avstånd från 3 stycken knarklangare där i hyreshusområdet. Otäckt värre!

Sedan har det bara ökat på sedan jag flyttade därifrån. Bilbränder, rasistiskt klotter och fler och fler bilinbrott som exempel.

Här i Säterbostäders hyreshusområde i Mora By är det som att leva i det lugnaste paradis i jämförelse. Under de drygt 2 år jag bott här ska visst några ungdomar ha tuttat eld på en gammal rivningskåk här i området, som nu rivits och nu den här veckan har en ny villa byggts upp. Bortanför gaveln till huset där jag bor blev visst någon ungdom misshandlad med ett basebollsträ för ett eller två år sedan men det märkte jag inget av. Annars har det varit lugnt. Inga grannar som har fyllefester och skrålar heller.

Kanske en gång varannan månad någon sen helgkväll kan man höra någon ungdom skråla på avstånd och då och då höra någon trimmad moped med högljudda tutor eller liknande, men det är ju rena bagatellerna, ingenting att bry sig i.

När polisen ej har resurser är det naturligt att Säterborna informerar varandra och stödjer varandra på olika sätt. Det kan vara ett bra initiativ.

onsdag 6 maj 2009

Vänsterpartiets 1 Maj firande 2009 i Säter

I år var det ett perfekt strålande solskensväder med precis lagom temperatur för dylika arrangemang som 1 Maj firande med tillhörande utomhusaktiviteter.

Jag tror det var en aning fler personer både i publiken nere på stan efter gatorna och personer som gick i själva demonstrationståget - speciellt när det gällde Socialdemokraterna. Jag hann inte se alla demonstrationsplakat men de verkade i stort sett ha samma innehåll och budskap som alla år. Rätten att få heltidsjobb, fler jobb m.m. Ett enda plakat såg jag angående pensionärers situation och det var att pensionärerna borde ha lägre skatt. Men att pensionärer som är funktionshindrade ska få delta ute i samhällslivet i större utsträckning såg jag inte något om men jag kan ju ha missat något plakat också. Med i tåget gick bland annat Peter Hultqvist och Abbe Ronsten som höll tal i Folkets Hus.

Socialdemokraterna med musikkåren gick från någon skolgård och Vänsterpartiets representanter och supportrar hakade på vid Rådhustorget som varje år vid 10.30-tiden. Och följde med till Folkets Hus parkering där det spelades och sjöngs bland annat Internationalen.

Tomas Jansson filmade för Säters lokal-TV nere vid Rådhustorget när demonstrationståget passerade.

När jag var barn var dylika demonstrationståg mycket större och det var betydligt mer publik nere på stan, det gick knappt att få en ståplats där.

Jag känner inte till all symbolik i dessa traditioner. Både gillar det och samtidigt så behövs nya former för att förändra samhället till det bättre. Vem som behöver revoltera mot vem är inte längre så klart och tydligt. Jag saknar ett större samhällsengagemang bland fler mänskor i gemenskap på olika vis men jag tror formerna behöver förnyas och bli bättre. Dylika demonstrationståg har inte samma symbolvärde idag. Kanske dylika arrangemang snart är på utdöende och det är intressant att vara med så länge man har chansen.

Klockan 13 så firar Vänsterpartiet 1 Maj på Rådhustorget som vanligt. Fia Wikström är presentatör och håller ett kort tal om det fasansfulla med kärnvapen som hon sedan mer eller mindre upprepar dagen efter på budkavlen-arrangemanget i samma paviljong.

Fanns ett bord där det bjöds på broschyrer, saft, kaffe, möjligen te, kakor, korv med bröd. Även vegetarisk soja-korv turligt nog för mig som är vegetarian.

Jag bidrog med utlåning av klotgrill till korvgrillningen och gåvor till två av talarna i form av Rosenhavremjölk som jag gjort själv.

Talare var dels Göran Johansson som även sjöng och spelade gitarr olika sånger med klasskampinriktning men även om naturen m.m. Han pratade om hur mycket den här alliansregeringen ställer till på olika vis så att kommunerna svälts ut med mindre och mindre pengar och mycket ansvar och utgifter. Att kommunens inkomster nyligen felberäknats i form av skatteintänkter så kommunen kommer att gå back med flera miljoner och det är väldigt bekymmersamt. Han berättade om att kommunpolitikerna inte har makt att göra så mycket vettigt med så usel ekonomi.

Han pratade också bland annat om att den borgerliga regeringen ställer till det för sjuka, äldre, handikappade och arbetslösa och att de anses som lata som har bidrag istället för att kalla det vid dess rätta namn- ett socialförsäkringssystem. Det var ett viktigt påpekande tycker jag. Genom att kalla det för bidrag så blir det mer legitimt för dem att sänka inkomsterna för dessa grupper.

Sten-Olof Eklund representerade Hyresgästföreningen och pratade om hotet mot allmännyttans hyresrätter och hur viktigt att de bevaras, fungerar bra och har rimliga priser och behovet att bygga fler dylika. Han pratade om hur EU försöker införa marknadshyror även i Sverige och vilka enorma problem det kan ställa till med.

Det var inte så många i publiken mest anhöriga och bekanta till Vänsterpartister.

söndag 3 maj 2009

Budkavlen för en Kärnvapenfri Värld

Klockan 11.55 gick evenemanget för en Kärnvapenfri Värld av stapeln vid paviljongen på Rådhustorget i Säter. Det ingick i Budkavlen för en Kärnvapenfri Värld där en banderoll skickas runt. Den kom precis från Gagnef och skulle vidare till Ludvika som nästa anhalt.

Senare på dagen efter att evenemanget varit skulle ´Säters Borgmästare´som Fia Wikström uttryckte det ta över ett papper där Säters Kommunstyrelse skulle kunna skriva under att de är för en kärnvapenfri värld.

Det var bra ett 10-tal personer i publiken. Det var strålande solsken och jättefint väder för ett dylikt arrangemang.

Fia Wikström och Göran Johansson turades om som talare och Göran spelade gitarr och sjöng också. Musiken var bra och var bland annat sånger av Björn Afzelius.

Det delades ut färdigtryckta listor som man kunde skriva under på plats eller lägga ut tex. i butiker för ännu fler namnunderskrifter.

Fia hade fokus mer på fakta när det gäller medicinska efterverkningar av kärnvapen och dess hemska strålning. Att nog kärnvapen brukas och läcker mer på planeten Jorden än vad man försöker informera om. Att det troligen utstrålar en massa skadlig gammastrålning långt i efterhand och att det vid tex. kärnkraftsolyckor sprids otroliga mängder radioaktiv strålning lång väg och stora sträckor.

Ca 30 % av befolkningen drabbas av cancer i vissa områden där kärnvapen läckt eller använts.

Göran Johansson betonade att världens ledare brukar säga att man ska försöka minska och dämpa väpnade konflikter och krig men ingen uttalar sig om att man helt ska sluta med krig och dylika konflikter. Ja det är verkligen märkligt att man inte har detta mål. Men världens ledare och de som äger stora materiella resurser och har god ekonomi tjänar på krig och vill väl egentligen ha dem.

Det här med kärnvapen och kärnkraft och dess oerhört förödande strålning borde ju finnas som prioritet i alla politiska agendor. Dess konsekvenser är ju oerhört förödande både individuellt kollektivt och globalt och över stora tidsepoker och för massor med olika arter. Det är helt obegripligt hur mänskan kan tillåta sådant över huvud taget. Mänskoarten är till viss del oerhört kortsiktigt tänkande och självutplånande. Dessa vapen orsakar ju ofattbara mardrömslika lidanden och vi bör göra allt för att totalt få bort dem.

Göran nämnde också att forskaren som kommit fram till hur man utför atomklyvningar, Oppenheim, blev oerhört chockad och betyngd av sina upptäckter och vad de kan leda till.

Och ännu nyare forskning visar ju att allt levande i universum hör ihop och det vi gör andra gör vi oss själva. Vi måste alla vi mänskor och levande varelser lära oss att leva fredligt och i harmoni och synkronicetet med varandra. Alla är vi en enda levande enhet som påverkas varandra medvetandemässigt, känslomässigt, kvantfysikaliskt och där vi byter energi och partiklar med varandra hela tiden.

Groda simmar upp på Sävstjärns strand 2 Maj 2009


Fredagen den 1 Maj är det ungefär 45 svanar på Sävstjärn