torsdag 29 oktober 2009

Cafékväll på Församlingshemmet i Gustafs med Majoritetspartierna

Igår kväll, den 28 Oktober - hade majoritetspartierna i Säter cafékväll för allmänheten både på Folkets Hus i Säter och i Församlingshemmet i Gustafs. Jag var med på sistnämnda stället. De politiker som var närvarande var Tommy Andersson från Miljöpartiet, Göran Johansson från Vänsterpartiet och Jan-Erik Steen från Socialdemokraterna samt en Folkpartist jag ej minns namnet på.

Jag tror det var öppet mellan klockan 18 och 20.30. Jag kom dit först närmare klockan 19 för jag var på en kurs innan dess. Vi blev bjudna på te, kaffe och ostmackor.

Det ska bli 4 stycken cafékvällar nu innan jul som Majoritetspartierna har anordnat för att allmänheten ska få komma och diskutera med politiker. Tyvärr var det nog inte så mycket allmänhet där förutom jag och de 2 jag hade med mig samt 2 ytterligare personer. Iallafall en av de ytterligare var alldeles för ung för att få ha några kommunpolitiska uppdrag.

Blev diskussion om samhällsfrågor ur många olika perspektiv både lokalt och globalt och om kärnkraft, internet, olja och Säters kommuns kommande budget bland annat. Göran Johansson var nog den som pratade mest.

måndag 26 oktober 2009

Etiska regler för politiker som gör egna karikatyrer av de politiska processerna?

Var har de målade karikatyrerna som illustrerar politiska processer och konflikter tagit vägen i dagens mediasamhälle? Behövs de inte längre? Finns det inte så många som vill ägna sig åt denna konstform?

EWK var ju en känd karikatyrtecknare med denna specialité. Jag kommer ihåg att jag våren 2001 var publik på invigningen av en utställning med hans verk här i Lundgrenshuset i Mora By. Där Sveriges f.d. Centerparti-statsminister Thorbjörn Fälldin var invigare.

I ärlighetens namn så gjorde jag nog en och annan karikatyr även på honom när jag var barn, men jag gjorde mycket karikatyrer när jag var yngre på alla möjliga mänskor inte minst i min närmiljö.

Jag undrar vad det finns för etiska regler gällande politiker som själva målar och ritar karikatyrer och tex. ställer ut eller säljer offentligt? Att de skissar mentalt eller på ett papper under sina möten och förhandlingar både i EU, riksdag, regering, kommun och landsting och målar färdigt när de kommer hem? Bryter de mot någon slags etrisk regel eller är det tillåtet?

lördag 24 oktober 2009

Civilkurage kontra etiska kommunpolitikerregler

De som sitter med i kommunfullmäktige och nog olika nämnder tror jag anslog någon slags etisk regler att man även som privatperson om man fick något kommunalt uppdrag inom dessa områden lovade att man skulle hålla sig till alla regler i samhället.

Det kan låta bra och etiskt vid en första anblick men kan på det praktiska planet vara väldigt oetiskt för att ha civilkurage och ställa saker till rätta där djur och mänskor far väldigt illa och där man måste bryta mot lagen därför att lagens praktiska tillämpning ställer till enormt med lidande och rättvisa. Då borde man välja civilkurage istället.

Jag tror inte jag vill ställa upp på någon fullmäktigelista för Vänsterpartiet inför detta val av denna anledning. Jag stod med på listan förra året, långt ned. Minns inte vilken plats. Kanske 10:de eller 11:te.

fredag 23 oktober 2009

Goddag Yxskaft-svar från Iris Carlsson-Rustas- Säters socialnämnds ordförande

Suck!

Idag fick jag ett skriftligt svar på ett antal skriftliga frågor jag skrivit till Iris Carlsson-Rustas, den socialdemokratiska ordföranden i Socialnämnden. Hon bad om ursäkt för hon var sen med svaret. Det höll jag inte med om- hon svarade efter bara 2-3 dygn. Nästan rekordsnabbt för att vara politiker. De flesta man skriver till svarar inte alls eller efter flera månader. Ofta blir svaret att de ingenting vet och man blir hänvisad till en annan person som ingenting vet som hänvisar mig till nästa person som ingenting vet osv.....

Jag frågade angående lagen som har tillkommit om att kommunerna får som plikt framöver att stödja anhörigstödjare på olika vis och ha verksamhet för dem. Jag frågade om innehållet. Och om det fanns stöd som passade inte bara de som tar hand om äldre anhöriga - mest döttrar och makar/makor utan även de som hjälper anhöriga tex. ideellt som har sjuka eller funktionshindrade småbarn eller skolbarn, vuxna i yrkesverksamhetsålder som har någon funktionsnedsättning osv. och om verksamheten för dem anpassades så att de passade dem också. Det är ju stor skillnad att ta hand om sin 95-åriga senlila och sängliggande make och ett barn på 3 år som har autism. Jag fick inget svar på det utan bara att det är en ny lag.

Jag frågade också om att vissa äldre som har hemtjänst i vissa fall får korta snuttar av s.k. social samvaro beviljade tex. 10 minuter prat- och fikatid med en hemsamarit. Jag frågade om det inte var lite väl kort tid. Och om det inte vore bättre att de fick stöd av någon inom omsorgen att komma ut och träffa andra mänskor istället när de inte kan ta sig ut på detta sätt på egen hand.

Till svar fick jag att stödet är individuellt och att alla gamla får välja själva hur stödet ska utformas. Man får hoppas det. Jag frågade om hur ofta det söks ledsagning och beviljas dylikt för äldre som har hjälp av hemtjänst och inte kan ta sig ut bland folk på egen hand. Ville också veta hur många avslag de gett. Denna typ av ledsagning måste nog göras inom Socialtjänstlagen. De som är yngre än 65 år kan ju söka via LSS.

Det största anti-svaret jag fick var dock när jag skrev problematiken kring de som har hjälp av hemtjänst och färdtjänst. Att vissa som har hjälp av färdtjänst ej kan åka med denna transportform tex. på grund av stora kognitiva problem bla. autism eller psykiska problem. Hur ska de då ta sig hemifrån när hemsamariterna ej får skjutsa dem i kommunens leasingbilar eller med egen bil. Dessutom så blir det oerhört mycket dyrare med två som ska få lön direkt eller indirekt via kommunen även en taxichaufför. Ännu krångligare blir det om färdtjänstresan blir försenad på något vis och att dom får åka långa turer för att lämna och hämta fler passagerare och hemsamariten som ska följa med sin brukare blir försenade till de brukare hon eller han ska till efteråt. Dessutom får man inte ta med mer än 2 kassar tex. med mat och inget annat bagage när man åker färdtjänst. Hur fungerar det då för hemtjänstbrukare som behöver köpa toabalar, behöver skjutsa hunden eller katten till veterinären, köpa säckar med hund- eller kattmat eller ha med andra prylar tex. köpa en dyna till sängen eller ha med sig hjälpmedel? Och vad händer om tex. en brukare får ett akut sjukdomstillstånd eller händer något annat om de står ute tex. i 20 graders kyla någonstans och väntar på en färdtjänstbil som är 2 timmar för senad?

På detta svarade hon att färdtjänst och hemtjänst har ingenting med varandra att göra.

Jag skrev att jag tyckte att hon saknade helhetssyn när det gäller brukarnas vardag och verklighet och jag undrade hur hon skulle skaffa sig den och om hon var intresserad av att skaffa sig denna kunskap.

Politikers uppgift är faktiskt till stor del att sätta sig in i vanliga mänskors problematik och skapa lösningar på dessa.

Så som politiken och stelbenta lagar fungerar idag så ställer det till mer problem än skapar i många fall.

Det finns även yngre personers liv som ödelagts på grund av de stelbenta lagarna tex. om färdtjänst och hemtjänst att de knappt tagit sig utanför dörren på 15 år och blivit helt avskurna från samhället.

torsdag 22 oktober 2009

Dagsfärsk film: Söndersvetsning av flygbränslebehållare nära Mora By

Dagsfärskt foto på gamla Gustafskorvfabriken i Mora By i Gustafs

Vänsterpartiets nya förslag på en solidarisk sjukförsäkring

Jag läste till min glädje idag ett förslag på en ny slags solidarisk sjukförsäkring med snabb rehabilitering som har publicerats på Vänsterpartiets riks-hemsida idag.

Det låter som ett bra förslag där den sjukskrivne eller funktionshindrades individuella vilja och resurser snabbt ska tas till vara och att rehabiliteringen ska vara mer utifrån den enskildes resurser och behov. Att man ska skippa otryggheten med begränsad sjukskrivning och istället tidsbegränsa tiden innan den sjukskrivne ska få rehabilitering och en utredning. Ett system som mer bygger på tillit till den som är drabbad av ohälsa. Att man inte ska förlora en massa pengar och ha detta också som en stressfaktor som gör att man blir ännu mer sjuk och funktionshindrad.

Att känna tillhörighet och förtroende är ju en viktig del i att må bra och tillfriskna. Den här skurkifieringen och nedlåtande synen på den av ohälsa drabbade förstärker bara cellernas oförmåga att kommunicera med varandra som är ett tecken på ohälsa. Så som relationerna i ett samhälle fungerar eller icke fungerar så fungerar också ofta cellerna i en och samma kropp.Känner sig individen som betydelsefull och någon man tror på så får cellerna i kroppen mer livsglädje och kan hjälpas åt att kommunicera och förstärka varandra i en helhet också.

Det låter också bra att det ska finnas många fler alternativ att gå till än den reguljära arbetsmarknaden. Samtidigt får det ju inte vara underbetalda eller meningslösa förvarings-sysselsättningar eller för monotont. Man skulle ha uttryckt sig mer detaljerat i hur man går till väga.

Hoppas verkligen det här förslaget går igenom och kan finansieras på något sätt. För egentligen så betalar det sig själv många gånger om i slutänden.

Jag hoppas att även de som behöver ha personlig assistent med sig för att arbeta och de som har udda funktionshinder också får ta del i denna förhoppningsvis framtida reform.

Jag hoppas också även att alternativa behandlingsmetoder kan ingå i denna nya typ av rehabilitering.

Man har också föreslagit att inrätta en slags Rehabiliteringsmyndighet.

onsdag 21 oktober 2009

Frihets- och integritetsbrott mot funktionshindrade och äldre verkar inte räknas

Jag läste lite idag i Stefan Dangardts frågespalt på Dalarnas Tidningar. Han är polis och vad jag förstått fortfarande politiker inom Folkpartiet inom Säters kommun. Bra med en sån där frågespalt på internet.

En kvinna hade frågat om vad som räknas som brott mot den personliga friheten och integriteten. Då räknade han upp en massa om förföljelse via SMS och telefon, att folk inte lämnas ens hem om man säger till eller andra saker.

När jag läser sånt här tänker jag ju att det är ju bra. Men samtidigt så är rättsskyddet extremt undergrävet och verkar inte gälla när det gäller funktionshindrade och äldre.

Skulle en frisk mänska eller någon som kan gå ut själv utanför sitt hem bli frihetsberövad och kidnappad även en kortare tid av annan person än myndighet pga. den personen gjort något extremt olagligt - så kan den som frihetsberövar bli dömd till långa fängelsestraff.

Men äldre och funktionshindrade som på grund av sina egna funktionshinder och brist på hjälpmedel - fysiska eller av personal - ej kan lämna sina egna hem på flera år så räknas det inte så frihetsberövande utan vård och omsorg. Fast de vill komma ut utanför sitt hem och mycket väl skulle klara det med hjälp av annan person och/eller tekniska hjälpmedel. Det är rejäl skillnad på folk och folk.

tisdag 20 oktober 2009

Smygrasisterna

Smygrasisterna
som med sina tanklösa skämt
förgiftar
den mentala luften
med sina råheter
där de hånar
och avståndstar
i de stora industriernas
matsalar

Smygrasisterna
som inte vet någonting om
sina blekta urafrikanska gener
eller att deras ännu yngre
anmödrar och anfäder
vandrade norrut
upp till Dalarnas
järnmalmsrika
obebodda vidder
vartefter inlandsisen smälte

De vet ingenting om
att nationaliteter
är tillfälliga
ständigt variabla påfund
av mänskorna
och att vi alla
är lika olika och lika
som individer
hur vi än ser ut
och vart vi än
kommer ifrån

Men kanske inte
det största främlingshatet finns
hos de temporärt infödda
mjölkskallarna
med dalmålsmodersmål
-gentemot de mörkare avlägsna släktingarna
som nyligen kommit långt söderifrån
- utan de största fördomarna kommer från
hundratals år
gamla klanfejder
mellan olika dalabyars
Faluröda fasadväggar
av låtsad idyll

lördag 17 oktober 2009

Söndertuggade flygbränslebehållare

De senaste dygnen
har dån och skrammel
stått på vår ljud-meny
här i Mora By

Först förstod jag
inte alls
var oljudet kom ifrån
när det lät som
en plåtskramlande
cyklon

Men jag förstod det när jag i eftermiddags
for förbi
de uppgrävda
flygbränsletankarna
som tjänat
i militär
regi

Idag låg de där
av maskinmonster
sönderbitna
- det var deras öde
efter att av rosten
blivit förslitna

fredag 16 oktober 2009

Rallysamariterna

Med tidspressens
övermänskliga krav
kör hemsamariterna
mellan de gamla
de sängliggande
med bjöjbytesbehov
och matningsnöd

De måste gasa
de leasade miljövänliga
hyrbilarna
mellan alla
mobilupplåsande ytterdörrar
så att alla långsamgående små djur
såsom skabbrävar
och förrymda marsvin
som kan tänkas passera
vägbanorna
- riskerar
att bli tillplattade pälsbollar
som far i diket
av vinddraget

Och borde inte hemsamariterna
vara mer betjänta
av en utbildning
som Formel 1-förare
än omvårdnadsprogrammets
yrkesorealistiska
snigelfart?

torsdag 15 oktober 2009

Föredrag om kattpsykologi

I går kväll, onsdagen den 14:de Oktober, råkade jag ramla in på ett föredrag om katters beteenden och behov på Wasabryggeriet i Borlänge.

Det var en kvinnlig person från Skåne som inte presenterade sig med namn - så vitt jag märkte som höll föredraget. Hon jobbade för ett kattmatsföretag som någon slags rådgivare samt är någon slags beteenderådgivare för katter.

Föredraget anordnades av Djurmagazinet i Borlänge.

Fast jag haft egna katter i mer än 25 år fick jag lära mig väldigt mycket nytt.

Att katter ursprungligen är ensamlevande ökendjur som behöver ha en del öken i sitt hem för att må bra. Sand som är mjuk som de kan krafsa ned sin avföring i och gömma den så inga större rovdjur vet att en katt finns där.

Katter har bara ungefär hälften så många smaklökar som mänskan och är inte såna finsmakare som mänskan ofta trott men de måste hålla koll på att maten de äter är fräsch eftersom de inte har någon flock som hjälper att kolla upp detta åt dem.

Den äldsta katten blev 40 år gammal.

Det finns ca 1,5 miljoner katter i Sverige nu - varav ca 150 000 registerade raskatter.

Katter går ofta och kissar och skiter på olämpliga ställen om de känner sig hotade och behöver markera revir. Tex. kan dofter från katter utifrån lukta in genom ventiler och då kissar innekatter inomhus där ventilen går in i huset som exempel.

De behöver känna sig trygga och ha utsikt från kattlådan och kan känna sig trängda om de måste gå på en kattlåda inne på en trång toalett.

Har man flera katter brukar de ofta ha olika roller. Ledaren som är avmätt och vågar ej leka och se fjantig ut är ofta en hona en s.k. Drottning som bara sätter de andra på plats bara när det behövs. Sedan finns det ofta en underhuggare som vill ha ledarens roll som ofta ställer till problem och stökar runt och kuvar de andra katterna. Och så brukar en av katterna ha rollen som polis som inspekterar hemmet regelbundet och vaktar utanför kattlådan så de andra inte får gå på toa som de vill. Brukar också finnas en kuvad katt med stirrig blick som ibland blir nervös och slickar kala fläckar i sin päls och får stryk av de andra katterna.

Katter gillar att se på DVD-filmer som finns för katter tex. med fåglar eller insekter som finns. Men det är bäst att de får titta på en platt-TV för de kan försöka anfalla djuren och kan sticka sönder plasma-TV-skärmar.

De katter som jämt är inomhus behöver mycket stimulans i form av olika leksaker som man kan alternera, DVD-filmer, klätterstolpar, mycket sällskap av mänskor m.m.

Olika raser har olika beteenden och temperament. Tex. vanliga bondkatter och brittisk korthår tar det lugnt och rör sig långsamt och asiater och andra långsträckta katter är mer livliga och energiska. Dessa två kattyper kommer inte alltid så bra överens.

Hon sa mycket mer också som jag inte kommer ihåg eller hinner skriva ned här.

Men det är viktigt att förstå katterna och varför de beter sig som de gör. De är en så viktig del av samhället och familjerna.

lördag 10 oktober 2009

Konst i Kvadrat i Borlänge kommun

För första gången har jag varit och kollat runt lite på konstspaningsrundan Konst i Kvadrat som pågår runt om i Borlänge och Faluns kommuner. Dock höll jag mig till Borlänge kommun enbart under denna dagstur.

Jag publicerar inte några bilder på några alster – själva kärnan i denna konstspaningsrunda- för att inte komma i klammeri med lagen och de olika konstnärernas upphovsrätt.

Turligt nog var det ett perfekt strålande solskensväder med frisk luft ute för denna konstrunda. Jag fick intrycket att de flesta både konstnärer och publiken bestod mest av äldre mänskor.
Jag hann dock bara med att titta på några av utställarna inom Borlänge kommun
Först bar det av till närmaste anhalten. Västra flygeln i Rommehedslägret. Där ställde Veronica Vinternatt ut sina jättehärliga och glittrande fantasifulla tavlor med guldreleifer. Hon verkade mycket positiv och talade en del om att leva i nuet och att hon ville förmedla detta med en målning av ett träd. Kanske jag tyckte bäst om hennes tavlor på hela det här arrangemanget.- på delad förstaplats med sista anhaltens konstnär, men egentligen kan man inte jämföra olika stilar. Hon hade sin egen stil i alla fall och var yngre än de andra konstnärerna i alla fall som vi träffade på personligen. Hon kommer ursprungligen från Borlänge men bor utanför Gävle numera. Hon har även en blogg där man kan se några av tavlorna på http://veronica-vinternatt.blogspot.com/.

När man åkte runt fick man spana efter de där skyltarna med ett tänt stearinljus i mitten som är symbolen för Konst i Kvadrat.

Nästa anhalt var i en villa nära Fornby folkhögskola. Där i trädgården fanns en del fina växtarrangemang. Nere i den stora källaren fanns en himla massa konstverk av olika slag till salu. Lappteknik av Ann Sterner i ett mindre rum. Det jag först såg var att hon har gjort grytlappar av ett tyg med motiv med Svartvita kossor som jag själv har en tygbit av hemma.

Britt-Marie Sellfors har gjort en enorm massa hängen av keramik som var fina. Alla möjliga motiv tex. små hängen med diverse folkdräkter runt om i Dalarna, även från Silvberg som jag inte ens visste hade en egen folkdräkt.

En Inger Tuohy hade också konstverk där. Vet ej om det var Britt-Marie eller Inger som hade en massa jättefina målningar på hundar och katter och filminspelning med en helikopter som var jättebra bland annat.

Sedan for vi till Galleri Mg i Gylle centrum med två stora salar en halvtrappa ned. Det var det enda stället där det var massor med folk och jättemycket trängsel. Där var det några konstnärer som hade en samlingsutställning i en hall och så i en annan hall fanns det enstaka smakprov från alla konstnärer som deltog i Konst i Kvadrat, även i Falun. Fina mandalan av Sören Grind, skålar med tallkronor som bas, jättefina tavlor av diverse slag. En stor tavla med måsar som såg ut som ett foto nästan, en vas som såg ut som en korsettklänning, vindspel med små speglar m.m.

När vi kom till Kulturhuset Svanen så mötte vi en massa folk som bar ut osålda loppisgrejer för dom hade visst avslutat en loppis i stora salen. I en något mindre sal fanns det massor med konstnärer med diverse tavlor, keramik m.m. Det verkade mest vara gamla tanter som ställde ut sina tavlor. Det var väldigt mysigt och fint inrett bland annat med rönnbär. En tant hade en torkad ljuslila blomma av en kronärtskocka som hon köpt för att äta upp men den blev liggande och blev för gammal och började plötsligt blomma.

Utställarna där hade nog mest natur och djur som tema.

En tant som hette Spåls i efternamn hade målat en vacker tavla av husen i Hushagen i Borlänge som jag blev extra förtjust i.

Sedan åkte vi till Grinds lada i Tomnäs mellan Ornäs och Kyna. Där hade det visst varit något musikuppträdande tidigare på en scen där inne. Det var ganska kallt där inne fast de hade någon slags infravärmegrunka påslagen. Diverse fina tavlor och alster där också bland annat en jättefin grön groda. Det serverades ekologiska ätbarheter där bla. färskt tunnbröd och fika men vi åt inget där. När vi kom dit så sprang en katt med en levande sprattlande råtta i munnen där utanför.

Sedan åkte vi till Storsten, en by mellan Ornäs och Torsång. För att komma in till utställningen där så fick man åka en smal slingrande väg vid en infart där de hängt upp tyger som flaggor. Där längs vägens bägge sidor hade det ställts upp massor med stenfigurtoppar liksom, ungefär som buddhisterna använder till någonting i Tibet, minns ej vad det heter.
Vid entrén hade man en originell metod att räkna besökarna. Man fick ta upp en kotte ur en hink och lägga i en låda för varje besökare.

Det var jättefint i trädgården där med linssoppaservering från ett medeltida riddartält och uteservering. Vi åt god och varm linssoppa där. I trädgården hade det varit diktuppläsning klockan 14 innan vi kom dit. I trädgården hängde även breda hängmattor gjorda av trasmattor med liksom vindspel av speglar längs sidorna och under som var jättefint. Det fanns en hel massa tavlor och alster gjorda av flera konstnärer bland annat i trä.
En svanslös Manx-katt satt där utanför och spanade.
Maire Sundblom i en nyare villadel av Torsång blev sista anhalten för oss denna dag. Det var den mysigaste och trevligaste miljön. Det var inte så mycket folk där heller.

Vid vägen fanns ett bord där det serverades en del godis och chips, cider men även vitt vin – det sistnämnda har inte serverats på något annat ställe vi varit till. Men vi drack inget sådant. Men godis chips osv. fanns på de flesta andra ställen. Fanns ett vackert arrangemang med bla. rönnbär där också.

Turligt nog var det ju vackert och soligt och hon hade ställt ut de flesta av sina stora färggranna tavlor utomhus både under tak och direkt under öppen blå hösthimmel. Men vissa tavlor fanns också inomhus. Hon verkade ha en enorm produktion och tavlorna var väldigt vackra och härliga. Både personliga och avbildande och fantasifulla i en enda röra. Där fanns originalet till en av de härligaste bilderna jag sett på sistone-en struts med ett lysande ägg och Sahlins Struts kycklingbyggnad som sedan brann ned. Har sett denna tavla i vykortsform i en kiosk. Dock är det inte hennes tavlor som säljs i Sahlins Struts café utan de är målade av en annan strutskonstnär. En tavla med en skog med höga träd och solen som strilade in emellan träden tyckte jag också var extra bra och några väldigt levande och bra ansiktsporträtt av mänskor.

fredag 9 oktober 2009

Säter i vackra höstfärger - diverse fotomotiv från September och Oktober 2009

Salutorget och Turistbyrån.
Rådhustorget med kommunhuset i bakgrunden.

Bröderna Lindqvists -sedermera Lindsaws kontorsbyggnad på Kungsvägen för länge sedan. Vet ej vad som finns där nu.


Den gamla kvarnen på Kungsvägen.
Vackra träd mellan Kungsvägen 1 och 3.Höstvackra färger vid Sävstjärn i slutet av September 2009
Foton på färgprakt och kärvar på åkern i Gustafs

Ljung och prydnadskål vid Fridhems Handelsträdgård.


Kärvar på åker i Gustafs


onsdag 7 oktober 2009

Dörrförsäljare som säljer tavlor för att finansiera operationer?

Ibland hör man talas om personer från andra länder - förträdelsevis öststaterna, som går runt som dörrförsäljare och säljer tavlor för att finansiera operationer till anhöriga. Idag råkade jag ut för en sådan här i Gustafs. Han visade en lapp på svenska angående sin 3-åriga dotter som skulle behöva en hjärtoperation. Jag såg ej på tavlorna och ville inget köpa men han var inte påträngande eller otrevlig. Det var en person som jag uppskattade kanske var 35-40 år ungefär.

Ingen aning om han samlade in pengar till en verklig operation eller inte.

måndag 5 oktober 2009

Sånt som händer på Skönvik

Snart ska fönstren renoveras i Dagons förrådslokaler på Skönvik.

En hel del politikersnack bland annat i media om Dahlandergymnasiet som man vill värna om att det ska finnas kvar.

Man kan undra om eleverna som går vård- och omsorgslinjen där tar vara på de erfarenheter funktionshindrade har tex. inom psykvården i Säters kommun och intervjuar dem och tar in dem som läromästare i sin undervisning? De borde vara bättre lärare att förmedla sina egna erfarenheter än de formella teoretiska lärarna med konventionell lön.

Har visst varit anhörigdag på Rättspsykiatriska avdelningen på Skönvik. Där det framkommit att anhöriga inte får veta vad deras anhöriga som är patienter lider av och att man drogar ned dem hej vilt så de blir ännu sämre istället för att få adekvat hjälp. Hoppas verkligen detta ändras snarast. Inte bara s.k. farliga psykiskt sjuka personer drogas ju ned och blir ju sämre av det utan mest sådana som bor hemma och inte är s.k. farliga.