tisdag 31 januari 2012

Landstingsrådet Thomas Ylvén besökte Vänsterhörnet i Borlänge

Måndagen den trettionde Januari 2012 var det cafékväll på Vänsterhörnet i Borlänge igen. Det skulle ha varit 26 personer där och var fullsatt så en del fick sitta på trädgårdsstolar i plast som hade plockats fram.

Den mesta tiden ägnades åt föredrag och frågestund med debatt med Vänsterpartiets landstingsråd Thomas Ylvén. Det var många som hade väldigt dåliga erfarenheter av landstinget sjukvård och var lite arga och mycket arga när de uttryckte detta. Det var många som räckte upp handen och ville yttra sig och många gjorde det flera gånger och alla hann inte riktigt säga sitt för även andra ämnen skulle avhandlas efter att Thomas gått.  Många ställde honom mot väggen gällande många olika typer av missförhållanden inom vården.

En psyksjuksköterska från Hedemora upplyste om att läkare ägnar massor med tid åt byråkrati och olika bisysslor tex. forskning så att en psykatriker i Sverige idag tar emot i genomsnitt var 2,7 patienter per dag.

Samma sköterska och en undersköterska sa att de känner sig maktlösa för det blir så mycket mer detaljstyrning från överordnade chefer och att sköterskorna och undersköterskornas egna idéer och erfarenheter tas till vara alltmer sällan.

Thomas Ylvén ondgjorde sig i sin tur mest över att privata vårdcentraler fått öppna runt om i Dalarna och berättade om det. Men att många mänskor fått mer hjälp där och kanske den enda hjälpen där landstingsvården nonchalerat dem verkade han strunta i även om de privata alternativa räddat livet på dem. Jag känner till flera sådana exempel.

Han sa att budgeten för Landstinget Dalarna som tidigare gått back i många år gått 15 miljoner plus under 2011.  De uppsägningar som gjorts på sistone av ca 250-400 personer inom sjukvården har skett på så sätt att vikarier inte fått nya vikariat först och främst.

En del personer kände sig väldigt kränkta av sjukvårdspersonal för de vara invandrare eller att deras krämpor ej togs på allvar eller för att de ville visa en krämpa till när de beställt tid för en annan på samma gång för samma läkare  eller att integritet saknas och att de bara får prata med en läkare 2 minuter i en korridor där alla mänskor som strömmar förbi hör vad både patient och läkare säger tydligt.

Dom flesta tyckte att missbruksvården i Dalarna är i det närmaste totalt obefintlig och det enda som finns är att missbrukare skickas in på en speciell avdelning på Falu Lasarett för avgiftning och skickas hem igen. Ungdomar som missbrukar tex. hasch får opiumpreparat av sjukvården så att de får ett ännu tyngre missbruksproblem. Men sköterskan från Hedemora sa att missbruksvården i Hedemora illafall fungerar utmärkt – något som övriga deltagare ej kände till.

Sedan var det ett par till områden som togs upp. Ett par ärenden i Borlänge kommun bland annat om att eventuellt göra en vänstersväng och/eller ett övergångsställe i närheten av Rusa på Kupolenområdet. Var mycket motstånd mot detta inom kommunen trots att det kostar mycket lite jämfört med att lägga ned kopösa mängder pengar på det eventuellt blivande Ikea-området.

Det var också en del diskussioner inför årskonferensen för Vänsterpartiet Dalarna på Fornby Folkhögskola.

En ny golvmatta har lagts in i lokalen där vi var och man håller på att röja ut ´rämmil´och det var väldigt rörigt. Ulf Timber fick i uppdrag att ha huvudansvaret för att bygga om där inne.

måndag 30 januari 2012

Äldre utvecklar elallergi då de flyttat till äldreboenden

För bara några dagar sedan kom det senaste numret av tidningen Vänsterpress ut. Det är en medlemstidning för medlemmar i Vänsterpartiet. I denna tidning var en mycket intressant artikel som handlade om att många äldre personer börjar utveckla elallergi då de flyttar till äldreboenden – fast de inte haft elallergi innan. Det är verkligen inte att undra på för de blir väldigt utsatta för olika typer av strålning och el i form av trådlösa larm, massor med trådlösa telefoner och diverse apparater. Dessutom borde de ju vara extra utsatta och känsliga för att utveckla sådana symptom därför att de redan är i dåligt fysiskt skick och ofta får undermålig mat och äter massor med mediciner.

Skribenten efterlyste strålningsfria boenden som också är elsanerade. Det här är ett problem som jag tror kan bli värre och värre. Man kan inte lösa det genom att stoppa huvudet i sanden och tro att en massa teknik och övervakningsutrustning ska lösa alla problem med åldringar som behöver omfattande vård och omsorg. Sannolikt ökar dessa åldringars symptom och sjukdomar på det viset. Dessutom så kan en hel del av olika symtom som vård- och omsorgspersonal får i dessa boenden bero på dessa höga strålningar i miljön.

Jag tog upp temat och lite sammanfattning av artikeln i ett forum på internet som är för att utveckla och förbättra åldringsvården. Fast jag var saklig och bara ville ta upp ämnet verkade det vara allvarlig tabu och mitt inlägg togs bort och jag fick en kommentar om att elallergi inte är vetenskapligt bevisad.

Det var inte fibromyalgi tex. inte för så länge sedan och många mådde oerhört dåligt av det och togs inte på allvar. Men det problemet är inte helt löst ännu men det är i alla fall en vedertagen diagnos numera. Jag tycker det är omänskligt grymt att inte ta mänskors symptom och problem på allvar även fast den s.k. inte är vetenskapligt bevisad. Men det verkar finnas vissa vetenskapliga bevis också så jag vet inte om man kan säga att det inte är vetenskapligt bevisat. Det finns oerhört stora ekonomiska intressen inom tex. mobiltelefonen och trådlösa nätverk, övervakningsutrustning osv. och antagligen gör de allt för att bevis för att sådana skador inte kan uppkomma.

Nya diagnoser kommer hela tiden och ignorera enskilda personers lidanden som ibland kan vara mycket stora är fruktansvärt nonchalant.

Ska man i sådana grupper bara bry sig om åldringar som har ´rätt´sorts sjukdomar och funktionshinder?

Jag fick frågan hur man ska lösa det här med att bygga och driva elsanerade äldreboenden. Det borde ju kunna gå att ordna på något vis. Där kanske även elallergiska anställda kunde jobba eller det skulle förebygga elallergi mot personal som kanske skulle få det i  en annan miljö.

lördag 28 januari 2012

Studiebesök på Bäckelund

Fredagen den tjugosjunde Januari 2012 var vi ca 10 personer som är med i fotogruppen Borlängebilden på ett studiebesök på Bäckelund- Borlänge Energis fjärrvärmeverk bakom Biltema. Det var Tony Folmerz som är administratör för Borlängebilden som ordnad studiebesöket.

Vi blev mycket väl mottagna av Mårten Karlsson som jobbat där i många år och nu jobbar där som guide för besökare. Vi fick sitta och lyssna på en föreläsning med overheadbilder vid ett sammanträdesbord i en barackbyggnad utanför själva bränsleanläggningen. Föredraget varade ca 30 minuter och deltagarna ställde frågor ibland.


Han pratade ganska snabbt och metodiskt om deras verksamhet. Han började med 1904 då Borlänge Energi bildades. Han visade olika typer av statistik bland annat över vad dom använt för förbränningsmetoder genom åren. 1980 blev det en markant skillnad då man mer gick över från fossil förbränning till mer sopförbränning. I dagsläget drivs värmeverket främst av sopförbränningen men med flera andra typer av energi också tex. el och pellets och inte minst spillvärme från Kvarnsvedens Pappersbruk. Litegrann spillvärme får man även från SSAB-men inte alls på vintern.

Borlänge ligger bra till- på sjätte plats av Sveriges kommuner inom att ha miljövänliga förbränningsmetoder, om jag förstod det rätt.

Om det skulle bli akutkris inom Borlänge så kan man ta till ett antal oljeeldade pannor.

Pannorna måste ha minst 850 graders värme under några sekunder för att få köras men för det mesta är de 1100 grader heta.

Flera kommuner i Dalarna betalar för att få köra sina sopor till detta fjärrvärmeverk. När vi var där kom lastbilar kontinuerligt och lämpade av sopor. I sophögen ska det finnas råttor som rotar runt sa Mårten. Men vi såg inga. Dock riskerar de att bli levande kremerade om de inte sticker därifrån innan avfallet ska in i pannorna.,

Mårten varnade oss för att kliva i eller ta i grönt vatten som kan läcka från fjärrvärmeverket för det är i regel 80 till hundra plusgrader skållhett.

Askan efter förbränningen går det inte att ta till vara i Sverige utan den skickas till Norge.

Han pratade en massa om tekniska och kemiska begrepp jag inte hängde med i riktigt. Att anläggningen hade en kapacitet på 40 bahr och att någon person byggt en motor till en vanlig spark med samma kapacitet som han åkte med på Ösjön med en fart på 105 kilometer i timmen.

fredag 27 januari 2012

Farliga träd som lutar nära hyreshus

Idag har jag ringt till Tekniska Kontoret på Säters Kommun och anmält att några träd står och lutar väldigt vanskligt i ett skogsområde på Hampvägen i Mora By i Gustafs. Åtminstone ett av dem står nära en lekplats. Även fast inte så många barn inte är ute och leker så ofta i området är det en stor fara ifall de skulle få ett sådant träd över sig tex. om de hänger sig i dem med armarna och tynger ned dem. Man ska inte ringa och anmäla sådant till Säterbostäder. De på Tekniska Kontoret ska ta reda på vem som är markägare och vem som har ansvaret för träden. Träden blåste omkull av stormen Dagmar 26 December 2011.

onsdag 18 januari 2012

Gustafs Café ska öppna 31 Januari 2012

31 Januari 2012 klockan 7 på morgonen ska Gustafs Café öppna i Mora By igen i samma lokal där Gustafs Bageri tidigare låg.

Det finns en skylt om detta på skyltfönstret. De senaste veckorna har det lyst där inne kvällstid och man har kunnat se att de har rustat upp där inne.

Den som ska öppna det hela är någon Malin som skulle ha varit delägare av Gustafs Bageri.

måndag 16 januari 2012

Dikt: Mot Fagersta

I Januarikvällens
mörka ilshalka
varvad med
kärv asfaltsväg
- ni Borlängevänsterns
aktiva
med några annanstansboende gelikar
- hyrde minibuss
och kompletterade
med personbilars
samåkningskollektivitism
till Sveriges Vänsterpartimecka
vid namn Fagersta

Med fullsatta stolar
i Folkets Hus
lyssnande på
den nya kongressvalda
partifrälsaren
i en gemenskap
och i en visshet
att bara vi nu finns kvar
som ett rött vänsteralternativ
när Sossars Moderatidentifikation
nyligen ännu mera
förstärkts
i sitt strävande
mot Eurons
tjänstemannadiktatur

Men själv blev jag kvar hemma
i det alltför korta varslets
tidszon

fredag 6 januari 2012

Snabbt tillvaratagande av vindfällena efter stormen Dagmar i Sörboskogen

På de flesta ställen i Sörboskogen- som jag sett där har de varit snabba att ta vara på vindfällena efter stormen Dagmar. Den sista veckan har en stor skördare med massor med skarpa ljus, en mindre skogsmaskin, en liten och en stor barack för skogsarbetarna, en stor traktor med vagn synts i skogarna. Samt troligen skogsägarna själva med mindre maskiner och vanliga motorsågar.

Vissa vägar har skrapats breda och plattare för att de större maskinerna skulle komma fram.

Mellan f.d. Lintjärn och Sörbostugan (som för övrigt nu är till salu för 1,2 miljoner kronor med ekonomibyggnader och 2500 kvadratmeter tomt till) har nog de flesta stormfällena skett. Men också lite här och där på andra ställen, bland annat på ovansidan på Sörboskogen. Längre in i skogområdena och längs vägen mot där militärförrådet låg mot Knutshyttans-hållet till har jag inte sett till ett enda vindfälle.

söndag 1 januari 2012

Alldeles för få som är ute och leker

Det finns på många håll – för det mesta gula- skyltar med varning för trafikanter att det kan finnas lekande och levande barn på vägen. Dock har dessa skyltar blivit allt färre de sista årtiondena liksom de lekande barnen som syns ute. Någonstans har jag nyligen sett en dylik skylt någonstans i Borlänge kommun med ´Levande barn-än så länge´. Vid Skärsjö bro möjligen?

Är barnen utdöda fast det fötts så många fler på senare år och dagisplatserna inte räcker till? Inte ens på helger eller kvällar syns några barn ute så ofta som tex. på 1970- och 80-talen. Är alla hemma och inne sittande framför datorer eller iväg på olika inomhusaktiviteter? Varför ser man knappt några barn ens som leker ute när det kommit en massa snö?

Tycker de inte det är härligt att komma ut och leka och få frisk luft, motion och upptäcka världen eller är det föräldrarna som inte släpper ut dem?

Borde inte den fysiska miljön stimulera även vuxna att leka utomhus tex. i hyreshusområden? Borde man inte göra klätterväggar med såna där steg på utsidorna av hyreshusen för de som bor en eller flera våningar upp så de kan klättra upp och in genom fönstren som alternativ till hiss- och trappförflyttningar? Givetvis med säkerhetslinor och grindar man kan låsa på vägen så man kan hindra otillbörliga tex. presumtiva tjuvar att klättra in genom fönster och balkongdörrar.

Kan man inte göra vuxenlekplatser i bostadsområden osv. tex. med klätteranordningar som är tillräckligt stora och stabila för vuxna att klättra i? Även kojor som är handikappanpassade uppe i träd tex. för äldre personer som är mer frusna av sig.