måndag 30 november 2009

Önskningar från allmänheten

Just nu så ber ju Säters kommuns politiker om förslag från allmänheten extra mycket. Dels när det gäller synpunker angående den nya översiktsplanen. Men också den årliga julskyltningen med önskelistor från kommunens invånare har idag varit dagsaktuell då vårt kommunalråd och vice kommunalråd skulle vara tomtar i kommunfullmäktigesalen i Rådhuset.

Jag har lämnat in listor med förslag när det gäller bägge dessa områden just idag. Hoppas dom iallafall tas emot och begrundas, sammanställs och redovisas på något vis från alla som lämnat in förslag- och jag hoppas det är många!

fredag 27 november 2009

Tredje inlägget om samrådsmötet i Silvberg

Det som kändes så positivt på detta möte var att flera Silvbergsbor var så engagerade och verkligen bryr sig om sin bygd, naturen, gamla kultur- och fornminnen.

Det var mest en äldre kvinna som frågade och ifrågasatte den demokratiska och delgivande processen i upprättandet av översiktsplaner. Hon frågade om allmänheten skulle få vara med och säga sitt i det hela. Det lovade tex. Lotta Bergstrand.

Det frågades efter en sammanställning av de synpunkter som kommer att fås in angående den kommande översiktsplanen som nog kommer att gälla från nästa år. Jag tror politikerna och tjänstemännen lovade att något sådant skulle presenteras. Silvbergsborna önskade att denna sammanställning skulle publiceras tydligt och lättillgängligt på Säters kommuns hemsida som exempel.

Det här tycker jag är jättebra. Ofta så glömmer man bort eller slarvar bort inkomna åsikter och synpunkter från allmänheten i många olika sammanhang. Tex. har jag efterfrågat en sammanställning av de politiska önskningarna för kommunpolitikertomtarna vid julskyltningen och många andra redovisningar som verkar vara hemliga för allmänheten.

En av de deltagande på mötet frågade också om såna här samrådsmöten hade någon verklig förankring eller att de bara var till för att kommuninvånarna skulle få komma dit och visa sina känslor inför av politiker och tjänstemäns redan uppgjorda planer, som en slags känsloterapi. För det är ju ganska meningslöst. Denna fråga har också tagits upp på Kommunala Handikapprådet när jag deltagit där på möten och man har ställt denna fråga. Tyvärr är det så att den s.k. demokratin fastnar i en slags känsloterapi.

Ingen av tjänstemännen verkade veta heller varför inte en ny översiktsplan gjorts upp varje ny mandatperiod så som det ska göras.

Silvbergsborna, vissa av dem, påstod att flera områden som har blivit beslutade som fritidshusområden inte ens tagits upp på det samrådsmöte som var inför nu gällande översiktsplan som började gälla 1991. De ifrågasatte det inför politikerna och tjänstemännen som inte kunde svara på om det var sant eller inte, de mindes inte.

Christer Malmstedt, kommunchefen berättade något halvkomiskt. Att 1907 så var Säters kommuns främsta inkomst från ett hembränneri som man hade.

torsdag 26 november 2009

Lite mera om samrådsmötet i Silvberg

Det var ett så omväxlande och intressant möte där i Skenshyttan i tisdags så jag kanske får återkomma till det fler gånger.

Jag hade förväntat mig att representanter från det s.k. Silvbergsuppropet skulle presentera sig och börja diskutera. Det kanske de gjorde också utan att de presenterade sig för jag vet inte riktigt vilka de är.

De tog upp många frågor angående fritidshusbebyggelse och annan fast bebyggelse i Silvbergsområdet.

Det var ingen som ville ha 25 nya fritidshus alldeles inpå Sandvik. Däremot skulle de acceptera enstaka nya hus som byggdes där intill, kanske 2-3 stycken. Området i Silvberg har långsamt expanderat på ett varsamt sätt under flera årtionden och de som var där tyckte det var viktigt att utvecklingen fortsatte i den vägen.

Ett par föreslog att man skulle bygga en ny stor fritidshusbebyggelse någon annan stans istället, någonstans på Laggarboberget. Men det var en äldre man där också som tog upp frågan angående att han och flera andra gjort vandringsleder och byggt upp ett bra friluftsområde på detta berg och att de ville att det skulle bevaras. Dock verkade inte dessa två diskussioner stå i konflikt mot varandra, det kanske var helt olika områden vid Laggarbo de nämnde?

Vi fick också veta att det finns gamla kulturminnen som Länsstyrelsen vill bevara, om jag förstod det rätt- någonstans i närheten av Rävviken som bestod av gamla husgrunder. Det finns också gamla inristningar i olika hällar bla. i Sandvik som bör bevaras till eftervärlden. Dock är de betydligt nyare än hällristningar.

Vi fick också veta- jag tror det var Lars Norman som nämnde detta och visade detta på overheadbilden med fiskespöet- att Borlänge kommun har två små ovala delar av mark mitt på skogen i Ulfshyttan. Det låter märkligt tycker jag. Jag trodde inte att kommuner kunde ha små öar av mark mitt i en annan kommuns domäner.

onsdag 25 november 2009

Litegranna om samrådsmöte om nya översiktsplanen i Skenshyttans Bygdegård- mest om bygdegården

Ikväll var jag iväg på samrådsmöte angående nya översiksplanen i Säters kommun med fokus på Silvbergsområdet. Mötet gick av staplen i Skenshyttans Bygdegård. Det kom rekordmycket folk, många fler än på de andra mötena de hitintills haft. Som minst var det visst 17 personer från allmänheten i Stora Skedvi.

Det är ju ganska omvända roller eftersom det är minst befolkning just i Silvberg, bara ca 300 personer. Men de som kom dit verkade mer engagerade, pålästa och pratsamma än på mötet i Gustafs.

Mötet var i Skenshyttans Bygdegård som var mitt i ombyggnadsprocessen. Det gick inte att tvätta händerna på toaletten utan man fick använda en hink med kallt vatten och skopa. Det luktade fortfarande mögel i speciellt entrén som det gjort åtminstone några år. Men de höll på för fullt och jobbade och rustade upp där syntes det. Massor med maskiner och verktyg var utplacerade både inom- och utomhus. Det såg ut som om man hade påbörjat arbetet med att tillverka en handikappanpassad toalett.

I ett förråd bakom scenen letades fram ett långt fiskespö som används vid s.k. fiskdammar för barn vid olika arrangemang som Lars Norman använde när han pekade på overheadbilderna om översiktsplanen.

Vi blev bjudna på goda mackor och 3 sorters kakor och te, kaffe eller juice.

Silvbergs hembygdsförening har nyss flyttat sin lokal och verksamhet till denna byggnad från Ulfshyttans Hembygdsgård.

Förhoppningsvis återkommer jag med mer delar från detta möte några andra dagar.

fredag 20 november 2009

Extrem slykapning i Gustafs

Igår var det åtminstone en person som gick omkring och röjde sly längs gång- och cykelvägen vid Säterbostäders hyreshusområde i Mora By i Gustafs. Hon tog bort de ynkliga pyttesmå slybuskarna som fanns där. Vad var det för mening med detta?

Vad kan denna ynkligt lilla sly göra för skada? Det blir ju vackrare och mer hemtrevligt och mysigt både för de boende och de som passerar. Ibland äter rådjuren av slyet.

Det vore bättre om Säterbostäder planterade tex. fruktträd och gjorde bersåer som man kunde ha till uteplatser på dessa trista gräsmattor.

tisdag 17 november 2009

Idéer om låtsasstorfamiljer som en slags bytescirklar

I flera år har jag funderat över det här med bytescirklar för tjänster och varor typ Let`s som finns i olika delar av världen och velat starta här i närheten där jag bor men har gått bet på detta.

Jag vet inte vad det beror på. Att mänskor inte vet vad det handlar om, misstänksamhet mot att man kan bli lurad på olika vis, att det är oklara beskattningsregler eller för hög skatt så det inte lönar sig m.m. Jag har dessutom mest tänkt på att frigöra resurser hos och få bättre ekonomi för pensionärer, arbetslösa och förtidspensionärer. Men det är mest de som haft arbete jag kommit i kontakt med och diskuterat om detta och de har saknat det där utanför-yrkesarbetet-perspektivet.

På senare tid har jag börjat fundera lite i andra banor. Kanske man kunde bilda grupper på ett lagom antal personer, förslagsvis 30 personer där man kan börja byta tjänster och varor med varandra. Det är en relativt liten grupp så man kan lära känna alla men samtidigt tillräckligt stor för att det ska finnas utrymme för många olika resurser och behov.

Kanske man skulle kunna gå en kurs tillsammans till en början med och börja umgås och lära känna varandra och bygga upp förtroende för varandra och kanske träffas sedan ungefär en gång varannan vecka där man delar med sig av sina erfarenheter, ber om det man behöver, gör reklam för varor man vill sälja och tjänster man vill och kan utföra. På det viset kan man lära känna personer som man kanska vill ska vara barnvakt till sina barn eller djurvakt till sina djur som exempel. För där måste man ju veta att det är någon man kan lita på.

Ungefär som äldre tiders storfamiljer, iallafall till en liten del.

måndag 16 november 2009

Avslutningsfest med Kvinnornas Skrivbyrå

I lördags på dagen deltog jag i en 4 timmar lång fest i Nybo Bygdegård i Gustafs. Det var avslutning på ett skrivar- och dokumentationsprojekt om kvinnors arbetsliv och sysselsättning som pågått sedan nyår. Projektledare var Helena Kåks och Yvonne Gröning som även kommit på idén till detta projekt. De har startat upp många skrivargrupper runt om i Dalarna med början i Avesta som sedan skötts av deltagarna tillsammans och med lokala cirkelledare.

Det var nog 50-60 personer som deltog. Vi fick mat i form av bland annat potatisgratäng, fika, fick se på magdansuppvisning, lyssna på dramatisk läsning av vissa deltagares skrivalster bland annat av en skådespelerska som hette Ulrika som även stod för magdansen.

Det var också lotteri, föredrag och bildvisning om kvinnohistoria av professor Anna Götlind. Hon berättade om 3 olika kvinnor från början av 1800-talet fram till nutid som hade anknytning till Stortorget i Stockholm och till varandra. När man hörde om detta förstår man vad mycket fler rättigheter kvinnor har idag jämfört med förr min fick mycket kvar att förändra. Tänk vad man krånglade till det med könsroller förr i tiden!

Festen började med en kvinnlig person som sjöng om livet efter klimakteriet och blev ackompanjerad av en gubbe som jag tror spelade bas.

Kvinnor i åldern 13-90 år har deltagit. Den yngsta som var 13, Jessica Persson från Söderbärke spelade gitarr och sjöng väldigt bra, med bättre röst än vad många etablerade artister har.

De flesta deltagarna var nog kring 60-70 år. Av de närvarande på festen var jag nog näst yngst efter Jessica med 44 år. Så tyvärr var det ett stort åldersglapp där emellan.

lördag 14 november 2009

Samrådsmöte om översiktsplanen i Gustafs

I tisdags kväll var jag på samrådsmöte gällande översiktsplanen i Gustafs. Mötet var öppet för allmänheten och gick av staplen i Gustafs Församlingshem. Det var ovanligt många som deltog i mötet för att vara kommunpolitiskt i Säter och de flesta var där som privatpersoner. Det var nog ca 20-30 personer på mötet.

De politiker jag kände igen på mötet av Lotta Bergstrand, Abbe Ronsten och Marit Ragnarsson. Stadsarkitekten var också med och sa några få ord ibland.

Men framför allt var det Miljö- och Byggnadschefen, Lars Norman som pratade. Han gjorde det på ett bra vänligt och lättförståeligt sätt och svarade gärna och bra på frågor och ville ha in synpunkter.

Jag fick veta något helt nytt. Att en ny översiktsplan ska göra för varje mandatperiod. Den gamla översiktsplanen var från 1990 eller om det var 1991 så många mandatperioder har hoppats över. Jag kan inte begripa varför vi inte tagit upp detta i Vänsterpartiet.

En positiv sak var att man även hade översiktsplaner för skogen även där det finns privata markägare. Om att spara s.k. rekreationsskog. Jag skulle gärna vilja veta mer om detta. Marit Ragnarsson ställde en fråga om kommunen blir ersättningsskyldig ifall översiktsplanen bestämmer att privata markägare inte ska tex. få kalhugga sin skog för den ska sparas som rekreationsskog. Jag hade själv velat fråga detta. Hon fick inget riktigt svar.

De områden som det kan byggas på eventuellt är på åkern bakom industriområdet i Mora By. Där finns fler tomter för nya industrier. Samt kanske skapas nya tomter bortanför idrottsplatsen vid Bohmans Plats. Samt att det finns ca 12 tomter att köpa nära det nya dagiset inte så långt därifrån. Verkade kunna bli aktuellt med bebyggelse intill älvstranden bakom Enbacka Skola och vid älvbrinken bakom Naglarby samt på Våbäcks udde.

Det var väldigt skarpa protester när det gällde byggnationer vid Våbäcks udde. Det var något med jordbruket att göra. Vad förstod jag inte som den utböling och nyinflyttade jag är.

Och byggnationer vid stranden i Naglarby nästan buade man ut för det finns stora risker för erosioner och ras rakt ned i älven där.

Det blev ett ganska dramatiskt möte då en deltagare blev akut sjuk och medvetslös och ambulans och Prio 1-bil tillkallades och räddningspersonalen rusade in på mötet.

måndag 9 november 2009

Antinazistisk manifestation i Falun

Idag var jag och lyssnade på den antinazistiska manifestationen på Stora Torget i Falun. Det är årsdagen av Kristallnatten, som väl inträffade för många årtionden - samt 20 årsdagen då Berlinmuren föll så vitt jag förstått. Konserten avslutades med en del sånger och prat och det sistnämnda med Falu Fredskör. De sjöng bra och hade skrivit om en del gamla sånger så den passade mer antinazism och antirasism. Bland annat sjöng de om när muren föll och inga nya murar skulle byggas upp tex. i Israel gentemot Palestinerna. Och en vårvälkomnande sång har man gjort om så den handlade om att välkomna nya invandrare.

Det var nog ett par hundra personer eller kanske mer där, är lite osäkert eftersom många kom och gick och jag mest var en bit utanför det egentliga publikområdet. Det såg ut att gå lugnt till. Men nog traskade det runt en hel del yngre killar som såg lite nazistaktiga ut med bruna jackor och rakade huvuden. Nära oss muddrade polisen två killar i en bil som körde in i området, lyste dem i ögonen och förde över dom i en polisbil och körde iväg med dem. Efter det körde någon polis iväg bilen som killarna kom i.

Det var lite korta tal av en avhoppad nazist som hade en hög och bestämd röst. Han berättade om att han ägnat sig åt sin egen inre personliga utveckling och på det viset tagit avstånd till nazismen. Han ägnade sig mycket åt att försöka rädda gorillorna i världen och presenterade någon artist som sjöng en sång som var tillägnad gorillorna i Kolmårdens djurpark. Plus flera andra låtar som samma artist/er uppträdde med.

Den som nog uppträdde längst var rapparen Kung Henry med ett par till killar på scenen.

Någon tjej verkade fungera som speaker.

I början sjöng och uppträdde Claes Yngström.

Det var många poliser där både med pikébussar och vanliga polisbilar plus 3 polishundar. Var också enstaka ordningsvakter där.

Träffade och pratade några ord med arrangören Daniel Riazat från Ung Vänster i Falun.

söndag 8 november 2009

Tankar om att förebygga skogsskövling

Den senaste veckan har jag tänkt en hel del på den s.k. skogsnäringen eftersom de har hårdgallrat en del av min favoritskog där jag ofta brukar vistas.

Det är trist när en massa svampställen förstörs och mindre buskar och träd försvinner. Det som ger skönhet och variation och mening i skogen. Djur görs hemlösa och förvirrade av detta. Djupa kraterdiken skapas.

Jag skulle önska att skogsområden som ligger nära bebyggda områden borde ha ett speciellt skydd. Där många mänskor i närheten går. Att man inte fick gallra och avverka hur som helst. Att det skulle få vara mer artrikedom och att man gallrade mer varsamt tex. med mindre skogsmaskiner som kan ta sig fram mer varsamt på marken. Eller enbart använde häst och släde eller dylikt.

Jag undrar om man kan försöka få till det på det viset med ändrade lagar och/eller frivilliga insatser. Försöka sträva efter mer urskogsområden nära bebyggelse.

Det finns en stiftelse, Ett klick för skogen, där man som privatperson kan klicka en gång per dag och då sparas en liten bit urskog. Det är sponsorer som skänker pengar till stiftelsen att köpa in extra fina urskogar för framtida bevarande. Deras webadress är: www.ettklickforskogen.se

torsdag 5 november 2009

F.d. TV-meterologen Pär Holmgrens föreläsning

Ikväll var jag på en intressant föreläsning med f.d. TV-meterologen Pär Holmgren som talade om klimat och mat i Församlingshemmet i Torsång. Det var ganska många i publiken - mest äldre. Han pratade mycket om sina egna kommande barnbarn och de närvarandes redan existerande barnbarn och om hur världen ser ut gällande klimat, befolkning m.m. om några årtionden.

Han fick någon slags livskris och depression för ett antal år sedan när han jobbade som TV-meterolog och började inse att Jordens klimat höll på att barka alldeles galet. Han slutade jobba som meterolog och började åka ut och hålla föredrag om mat och klimat som han gjorde idag och andra områden om klimatet.

Föreläsningen anordnades av Lantbrukarnas Riksförbund och Vuxenskolan. Hans bok om ämnet som han skrivit med 2 andra personer salufördes där.
Vuxenskolan har tagit fram en studiehandledning efter hans bok som man fick med sig gratis hem.

Första halvlek av föreläsningen pratade han mycket om det negativa. Att det blir mer översvämningar, torka och risk för svält framöver. Att det förmodligen kommer att bli en massa klimatflyktingar framöver och de stora omställningarna när vi mänskor måste sluta och trappa ned på oljeanvändningen.

Efter en kort paus så pratade han om mer positiva saker såsom teknikutveckling, att Sverige kommer att klara sig extra bra vid växthuseffekten och få extra stora skördar. Och att om man satte upp stora solfångare Saharaöknen så skulle det tillgodese mänskocivilisationens energibehov. Första gången jag hörde talas om detta var på Marit Ragnarssons blogg förresten.

Han berättade att mänskligheten nu består av över 6,7 miljarder. Det var fler än jag trodde.

Skrämmande när han berättade vilka kopiösa mängder mat i Sverige som slängs och inte äts upp. Totalt sett är det nog ca 50 % av livsmedelsproduktionen.

söndag 1 november 2009

Inspirationsmässan på Cosmoz

Idag har jag för första gången varit på en sån där riktigt stor Inspirationsmässa med Föreningen För Aktiv Arbetslöshet i Dalarna som har något som kallas En Magisk Afton där denna mässa ingår. Mässan gick av stapeln på Cosmoz på Hagalund i Borlänge både under lördagen och söndagen.

Det var massor med utställare både på nedervåningen och undervåningen. Jag gick runt och tittade på alla på nedervåningen. På övervåningen fanns visst en utställning med symboliken med Martinus Kosmologi som jag läste mycket om som yngre.

Det pågick nästan hela tiden föreläsningar eller seans eller trumresa i något som kallades Gula Rummet på övervåningen dit jag inte gick och Blå rummet på nedervåningen. Men det Blå Rummet var inte alls blått utan svart/vitt och verkade vara en del av musikskolan där intill.

Det var en massa utställningar och att prova på massage, rockring, manikyr, bli spådd i runor, healing, akutcoaching, aurafotografering m.m. och såldes en hel del grejer allt från stenar och meteoriter och underkläder till böcker, örtsalter, smycken m.m. Kände en hel del mänskor både utställare och i publiken. Det var inte speciellt trångt med folk där inne men inte helt folktomt heller. Fanns café med fika och mackor där också.

Jag var och lyssnade på en del av föredraget med Erik Hesser, en av Sveriges första Astrologer men hade inte möjlighet att lyssna på hela hans föredrag. Men han pratade med mycket humor och inlevelse bland annat om att ett horoskop med bra aspekter ibland kan göra en mänska lat och att en mänska med dåliga aspekter i sitt horoskop kan ibland utvecklas och få ett upplevelsemässigt rikare liv på grund av svåra upplevelser, utveckling och uppbrott.

Mer vetenskapligt faktamässigt berättade Patrik Årman illustrerad med faktatabeller med overhead om kost och näring. Att 70 % av alla dödsfall beror på näringsbrist i den rika delen av världen. Att jordarna och maten är förfärlig utarmad. Man hade gjort en vetenskaplig analys av vanliga livsmedel som tex. grönsaker under olika år från 1985 till nutid och vissa grönsaker har mistat ca 80 % i näringsinnehåll under dessa år pga. utarmning av jordar och mycket annat. Skrämmande! Han berättade om massor med sjukdomstillstånd som uppkommer på grund av för lite av vissa vitaminer och mineraler i kroppen. Mikrovågsugnar tar bort alla B-vitaminer i maten. Q10 är bra för hjärtat m.m.

Många äldre råkar ut för fallolyckor pga. näringsbrist och urkalkat skelett och att det faller omkull för att benet går av när de står inte på grund av att de fallit.

Många unga tjejer mår pyton psykiskt och fysiskt för P-piller gör att näringsupptaget hos kroppen minskar markant när det gäller flera olika näringsämnen. Sedan får de i många fall lugnande medel och psykofarmaka som urholkar näringen i kroppen ännu värre. Antibiotika ställer till enormt mycket med näringsupptaget också.

Han gjorde reklam för en del näringsrika produkter som han saluförde som enligt expertis i Tyskland ska vara superbra och som många elitidrottare använder. Vi fick smaka någon slags näringspulverdryck som smakade gott.

Jag lyssnade även på föredrag av Anneli Bäckman om hypnosterapi där man bland annat kan komma till rätta med problem genom att göra regressioner tillbaks till tidigare liv.