onsdag 30 mars 2011

En ny kulturförening som heter Röda Rummet har bildats i Borlänge

Tisdagen den 29:de Mars hade vi ett konstituerande möte i Borlänge och bildade en ny kulturförening som heter Röda Rummet.

Föreningen ska bland annat verka för socialism, demokrati m.m. och ska förhoppningsvis syssla med gatuteater, andra typer av teater, konst, föreläsningar, konserter och mycket annat och ska ingå i ett nätverk för kulturföreningar som Statens kulturråd bekostar. Årsavgiften blir 50 kronor.

Jag blev suppleant. Ordförande blev Pelle Andersson som agerade mötesordförande.

tisdag 29 mars 2011

Film på ett kort tåg som startar invid f.d. tågstationen i Mora By

Mars 2011. Kallas det här mätvagn eller mättåg månntro? Tåget står först och väntar på det dubbla spåret medan ett annat tåg passerar och åker sedan mot norr.

söndag 27 mars 2011

Kurs med Mellanskog

På eftermiddagen lördagen den 26 Mars var det kurs med Mellanskog. Det stod massor med mänskor – de flesta eller alla var klädda i signalorange och svarta kläder och stod och tittade på någonting på testkörningsrakan mellan Dala Airport och Mora By.


Det fanns flera skyltar och banderoller som visade vägen dit. Men de togs snabbt bort.

Foto på ett par av de minsta skyltarna och kursdeltagarna på avstånd finns här i detta blogginlägg.

På Mellanskogs hemsida stod kortfattat om en del kurser som Mellanskog har för skogsägare.

Men vad menas med skylten ´säker skog´? Säker för vem? En skog utan jägare som skjuter djuren som vistas i deras skogar? Säker för mänskor och skogen själv att skogsägarna börjar ta sitt förnuft till fånga och praktiserar kontinuitetsskog och skippar kalhyggena och blandar fler tätarter så att det inte blir så mycket stormfällen så man slipper få träd över sig när man vistas i skogen? Eller vad handlar säkerheten om???

söndag 20 mars 2011

Vernissage med emaljmåleri

Klockan 11 lördagen den 19:de Mars bevittnade jag vernissage och invigningstal av kulturnämndens vice ordförande Birgitta Gustafsson i Kulturhörnan i Säters kommunbiblioteks bortre gavel. Det var en utställning där alster av 4 emaljmålares verk presenterades på väggarna. Gösta och Roland Backlund och 2 kvinnliga konstnärer som jag inte minns namnen på.

Birgitta och Gösta berättade lite om hur konsten framställs och att de har haft och har väldigt många uppdrag och beställningar på konstverk sedan många år tillbaks. De har sysslat med detta sedan 1970-talet och håller till i en byggnad vid Falu Gruva.

Jag tyckte att de tavlor som hade ormskinnsliknande figurer som inramning som var gjorda av en av de kvinnliga konstnärerna var klart bäst.

Det bjöds på cider, finska pinnar och jordnötter också.

fredag 18 mars 2011

Blockerande skottning vid Säterbostäders fastigheter i Mora By

Både denna vinter och den förra brukar ibland några killar som troligen inte bor i området – skyffla iväg snö från väggarna, utanför dörrarna m.m. vid hyreshusen som ägs av Säterbostäder i Mora By – och ut mitt i gatan/på gården i högar som är 1 meter eller är ännu högre. Detta brukar inträffa kvällstid när det snöat rikligt och plogen inte hunnit göra sitt jobb där ännu.


Jag vet inte om de är anställda och anlitade av kommunen, Säterbostäder, Samhall eller några andra. Ibland kan snön ligga så lång tid, flera timmar innan plogen kommer och plöjer bort denna framskottade snö. Under tiden är det närmast omöjligt att komma fram med bil. Det kan bli stora problem för tex. ambulans, Prio 1-bilar och boende och besökare som behöver komma fram till dörrar med bilar och andra fordon.

torsdag 17 mars 2011

Islamprofessor Jan Hjärpes föredrag i Maserskolans aula

Tidig afton ondagen den 16:de Mars anordnade Vänsterpartiet i Borlänge ett föredrag med den kristna prästen/islamprofessorn/författaren Jan Hjärpe i Maserskolans aula. Enligt uppgift skulle 140 personer ha varit närvarande. Dock hade jag inte möjlighet att lyssna på hela föredraget.


Poliser patrullerade utanför eftersom det fanns en hotbild eftersom främlingsfientliga personer och grupper tidigare bråkat i samband med möten där islam varit inblandat i Borlänge för inte så länge sedan. Det var bra att Polisen hörsammat arrangörernas behov av polisbevakning tycker jag.

Jag märkte så länge jag var där inget sådana bråkiga tendenser. Men det stod en äldre mansperson och delade ut datorutskrifter om Jan Hjärpe till oss som gick in där. Det var en artikel som skrivits av Per Ahlmark. Det var en konstig artikel där han påstod att föredragshållaren tyckte det var bra att muslimer hölls kvar i analfabetism, fattigdom m.m. och förnekade både detta och koncentrationslägren.

En annan islamsk expert hyllade Per Ahlmark däremot som erkände muslimernas underutveckling.

Men flera saker som inte nämndes i artikeln som är av stor betydelse i sammanhanget. Dels att det muslimska och arabiska folket hållits fattigt och underutvecklat för att olika makter i väst tex. USA givit sitt stöd till diktatorer i dessa länder som hållit folket tillbaka. Och att USA och andra västvärldsländer gjort invasioner och krigat och förstört så mycket i dessa länder tex. Irak. Inte undra på att vanliga mänskor i dessa länder hållits kvar i fattigdom, analfabetism osv. när USA bombat sönder deras skolor och sjukhus!!! Ofta för att komma åt naturrikedomar. Sverige kan ju i framtiden bli utsatt för liknande invasioner om man vill åt våra naturrikedomar. Och då kanske vi blir underutvecklade analfabeter också i kommande generationer!!!

För länge sedan när de s.k. västvärldsländerna var mer fattiga och underutvecklade var de muslimska länderna högt utvecklade och kommit längre i läkekonst, astronomi, matematik osv. Mycket av vårt språk och vetenskap kommer från arabiska och muslimska kulturer. Varför nämnde han ingenting i detta?

Inte nämndes något om de dagsaktuella frihetsrevolterna ibland annat Tunisien och Egypten. Varför??? Det gjorde dock Jan Hjärpe och framhöll att personerna i dessa länder värdesätter demokrati mycket mer än vad vi gör i västvärlden generellt sett.

Jan Hjärpe inledde med att berätta att han kunde vifta med öronen. Och ett anförande om att tillhörighet till en viss etnicitet gjorts på olika sätt genom tiderna. Efter språk, nationalitet, vilket land man bott i osv.

Han försökte också ta udden av främlingsfientliga personers negativa attityder mot muslimer på olika sätt. Tex. att de ofta citerade koranen lösryckta ur sina sammanhang. Han berättade att de flesta muslimer citerar och har bonader på väggarna med halvdussinet olika korancitat, som handlar om trygghet.

Det var strikta regler och kontroller kring föredraget pga. hotbilden.

onsdag 16 mars 2011

Öppet Hus i moskén i Borlänge under år 2011:s Religionsdialogvecka

Hela dagen fram till 18 på kvällen idag var det öppet hus i moskén. Jag var där drygt 2 timmar och strax innan de stängde och då har det varit ca 60-70 personer under dagen och besökt moskén bland annat minst en skolklass.


När vi kom dit hade de bön som varade ca 5 minuter och vi fick vänta utanför själva moskérummet.

Vi blev bjudna på ingefärste och kakor och hade väldigt intressanta diskussioner och samtal med bland annat en av imamerna. Jag håller inte alls med dem i deras syn på homosexuella och vissa delar av könsrollerna men tycker det mesta andra är väldigt bra och sådant jag lever efter mer eller mindre själv sedan jag föddes nästan.

Det var så mycket nytt och intressant jag fick veta så jag hinner och orkar ej återge allt här.

Det är intressant att få veta en del om ords ursprung. Bland annat är uttrycket Allah äldre än Halleluja och att det sistnämnda är en baklängesvariant av en mening med Allah där man började läsa texten åt andra hållet,

Det finns ca 1,5 miljarder muslimer i världen. Ca 1,4 miljarder av dem är Sunnimuslimer, som är en mer öppen form av islam där det bara finns imamer och inga över-imamer typ biskopar finns inom kristendomen. Shiamuslimerna är mer strängare och de har Mullohr som är ättlingar till Muhammed och är rika samt att de har mer makt. Imamerna kan inte förmedla något från Allah utan kontakten måste varje individ ha med Allah själv. Imamerna är fattigare och lever på allmosor. Islamska föreningen i Borlänge har Sunnimuslimsk inriktning men Shiamuslimer, kristna osv. är också välkomna dit.

Man ber 5 gånger om dagen om man kan och får tex. på sin arbetsplats. Bönestunderna tar ca 5 minuter. Man följer årstidens växlingar när på dygnet man ska be tex. i skymningen, mitt på dagen när skuggan är dubbelt så lång som en själv, vid gryningen m.m.

Man får inte äta djur som ätit andra djur. Tex. måste kycklingar och höns och nötkreatur som tex. ätit fiskmjöl vara vegetarianer 40 dygn innan slakt. Men fiskar som de äter får äta andra fiskar.

Både män och kvinnor inom islam får ta ut skilsmässa och så har det varit sedan Muhammeds tid. Men man får inte leva i ett mellanting tex. vara teoretiskt gift men inte leva som makar i praktiken.

Man får inte döda tex. myror och andra djur utom till slakt om man ska äta upp dem och under speciella förhållanden då de tex. inte får se andra djur då de slaktas. Alla levande varelser är heliga och skapade av Allah. Ayatollah betyder någonting om att man är en del av skapelsen av Allah. Allt levande, alla även vi icke-muslimer, träd, stenar, katter osv. är egentligen Ayatollohr.

Kvinnor behöver inte vara med och be när de tex. har mens och 6 veckor efter att de fött barn. Det finns inga officiella kvinnliga religiösa imamer men de kan vara det mer enskilt för andra kvinnor.

Det blivande islamska centret i Borlänge blir troligen mycket vackert med kupoltak och mötesplats för olika mänskor och kulturer med bibliotek på flera språk, studiecirklar osv. för personer från alla länder och trosinriktningar.

I nuvarande moské har man kurser bland annat i arabiska och hjälper barn med läxläsning.

tisdag 15 mars 2011

Märkning av vägbrunnars lägen

Jag har nyligen lärt mig hur man kan finna vägbrunnar som döljer sig under snö och vattenmassor så här års så man kan finna dem och få fart på flödet ned i dem.

På vissa väggar finns små plåtbitar med 2 ögonliknande hål med siffror på avståndet till vägbrunnarna.

lördag 12 mars 2011

Säters socialnämnds integritetskränkande förslag om kommunalt städningstvång vid slutstädningar i särskilda boenden

8 Mars 2011 ska Kommunstyrelsen i Säter visst ha haft möte. En fråga som togs upp var att Socialnämnden har lämnat förslaget att det ska bli tvång på att anhöriga till de som är ansvariga för slutstädningen av särskilda boendeplatser måste anlita Säters kommun för städningen och betala en avgift på1500:-.

Anledningen var att anhöriga ibland har slarvat med städningen. Och att man såg med misstänksamhet mot privata städbolag också och trodde de var lika slarviga.

Gudskelov tyckte flera politiker i Säter att det här var ett dumt förslag och återremmitterade frågan.

Det är inte klokt vad Socialnämnderna och den s.k. omsorgen i kommunerna bland annat i Säter försöker lägga sig i väldigt privata områden för brukare och anhöriga som är beroende av omsorgen! Ett särskilt boende är ett boende och det är PRIVAT. Det borde stå i lagen att det är förbjudet att styra en massa i det boendet tex. vem som ska utföra slutstädningen. Det finns ju inget sådant krav att bara en viss instans i samhället får tex. flyttstäda om man säljer eller byter lägenhet eller hus som man ska bo i. Det vore vanvettigt! Alla anhöriga är inte dåliga på att städa, vissa kanske är jättebra på det. Varför ska inte de få göra det av fri vilja och även spara pengar på det? Vissa kanske inte har råd att anlita någon för denna städning. Det kan också vara av djup känslomässig betydelse att själv få städa tex. rummet efter någon nära anhörig som har dött, eller flyttat.

För man är funktionshindrad eller sjuk eller anhörig till dessa ska man väl få välja på många olika plan, det är valfriheten som skapar hälsa!

Omsorgspersonals och omsorgschefers attityder måste totalt förändras från tvång och kontroll och överförmynderi till frihet och ödmjukhet inför sina brukare och deras anhöriga!

Det är ju rena medeltiden att äldre par i många fall inte får bo tillsammans heller om de har behov av särskilt boende, eller äldre eller funktionshindrade som inte heller får ha en sambo som är frisk eller husdjur att bo med. Såna här inskränktheter gör att många mår mycket sämre, det är en grov kränkning mot den personliga integriteten!

Ska Socialnämnderna försöka bestämma vilka begravningsbyråer som får sköta brukarnas begravningar också även fast de har anhöriga som kan sköta val och har pengar till begravning? Ska Socialnämnderna börja bestämma hur anhöriga och brukare ska klä sig och vilka de får umgås med och vad de får ha för intressen också och vilka som får gå på avlidna brukares begravningar?

söndag 6 mars 2011

Dikt: Isgata mellan Säter och Smedjebacken

(dagsaktuell dikt och dagsaktuellt foto)

Längs den
linjetrafiksbefriade
kommunöverskridande
slingrande isgatan
som mer liknar
en väldigt avlång
skridskobana
- sträcker sig
de bildäcksskapade spåren
lite ojämna
i sin väntan
på vårsolens
förstärkande kraft
med total bortsmältarförmåga
från Säter
till Västerbergslagens
Smedjebacken

torsdag 3 mars 2011

Föredrag med Joacim Strömberg på Borlänge Bibliotek

Ikväll klockan 19 började ett föredrag med Joacim Strömberg på Borlänge Bibliotek. Jag var först där flera minuter innan föredraget men var tvungen att ge mig av en stund innan vi återkom ungefär 19.15 så jag missade den första kvarten.


Det kanske var ett 20-tal personer i publiken. Man fick också broschyrer om olika kurser från ABF och Kommunalfacket bjöd på roliga karikatyrvykort med politisk satir, saft och kakor samt en kulspetspenna.

Det var nog inte riktigt som jag hade tänkt mig det där föredraget men bra på sitt sätt ändå. Det handlade inte direkt om avslappningstekniker och hur man kan organisera sin dag som man föreställer sig ett dylikt föredrag ska handla om. Om han nu inte talade om det första kvarten som jag missade.

Det handlade mycket om andra aspekter av livet. Reinkarnation och lite om karmalagar, om att det är viktigt att vara ärlig mot sig själv och därmed även mot andra och att det förebygger stress. Att man inte ska ge dubbla budskap.

Joacim var lite kategorisk mot kvinnor som han ansåg var extra dåliga på att ge klara budskap och vara ärliga mot sig själva. Han ville nog provocera den kvinnliga publiken speciellt mycket. Men i själva verket tror jag han mest provocerade en av de manliga personer jag hade med dig dit som sa emot honom när han påstod att man alltid kan välja vilka känslor man kan ha. Det tror jag inte heller att man kan göra.

Det är bra att Biblioteket kan anordna såna här föreläsningar och diskussioner. Det behövs.

onsdag 2 mars 2011

Anita Holmstrands föredrag om sin roliga men fattiga barndom på Hushagen i Borlänge

Klockan 19 ikväll, onsdagen 2 Mars höll Anita Holmstrand föredrag om sin mestadels roliga men fattiga uppväxt som barn i arbetarbostäderna på Hushagen i Borläge.


Det är inte första gången hon hållit föredrag på dessa ABF:s lokalhistoriska berättarkvällar i Wasabryggeriet. För något eller några år sedan lyssnade jag på henne då hon med 2 andra kvinnor från Socialdemokratiska kvinnoförbundet i Borlänge berättade om denna förenings historia i just Borlänge.

Det var fullsatt i lokalen, mest äldre i publiken. Själva föredraget var nog bara ca 1 timme långt och sedan fortsatte det en stund efteråt också då andra äldre personer i publiken fick fylla i med sina minnen som barn på Hushagen. Det var roligt och intressant även för oss som är mycket yngre och som inte direkt har någon anknytning till Hushagen. Flera av mina äldre släktingar kommer ju istället från Hönsarvet där jag träffat många äldre personer som bott och verkat och jag har hört mer berättelser från förr därifrån.

Anita var enda barnet vilket var ovanligt i dessa arbetarbostäder för de som jobbade i järnverket i Domnarvet och deras familjer. Hon var född 1935. Trots att de bodde trångt och hade väldigt knappa resurser så lyckades de berika sina liv både kulturellt och med lekar och idrott. De hade teaterföreställningar, sjöng, jojkade, spelade kula och hade massor med utomhuslekar i området. Det fanns möjligheter till flera olika typer av idrotter på olika planer där i närheten bland annat en plan som låg ovanför Gammelgården som kallades Lungsoten just för den var så dammig.

Man hjälptes åt, tog hand om och tillrättavisade sina och andras barn och litade på varandra, lånade det man inte hade av grannen och ytterdörrarna var aldrig låsta.

Under andra världskriget hade man det knapert men klarade sig ändå genom självhushållning. De fiskade mycket och de hade massor med kaniner i burar mellan uthusen i Hushagen. De åt kaninkött så som många andra under andra världskriget runt om i Sverige. Sådan djurhållning i bostadsområden skulle vara förbjudet idag pga. alla strikta miljöregler. De åt omväxlande gädda, kanin och abborre.

De flesta lärarna var snälla och trevliga. Men en verkade vara riktigt elak, som de kallade Lönnfisa.

De berättade om mycket dråpligheter och äventyr som de upplevde som barn i området.

Det var också väldigt stora klasskillnader mellan arbetarfamiljerna i Hushagen och cheferna som bodde i allén där intill.

tisdag 1 mars 2011

Detaljplan för del av området Folieraren/Förgyllaren i Mora By i Säters kommun

Samrådshandlingarna för en detaljplan i en del av området Folieraren/Förgyllaren i Mora By i Säters kommun finns tillgängliga på Miljö- och Byggnadsnämnden 21 December 2010 – 8 Februari 2011 och har man synpunkter på detta ska det vara inlämnat där senast Det sistnämnda datumet. Men det märkliga är att denna detaljplan skickats ut till ledamöterna i Kommunala Handikapprådet så de först blivit tillgängliga idag 1 Mars 2011 och själva mötet för diskussionerna kring detta blir 10 Mars. Märkligt förfarande! Har man planer på att representanterna ska resa tillbaks i tiden och lämna sina synpunkter? Ofta är det stora övermänskliga krav på funktionshindrade som ofta inte får stöd som de behöver så detta eventuella krav att resa tillbaks i tiden är väl isåfall inte ett större krav som funktionshindrade har på sig.


Lite märkligt är det dock att detta ska ut på samråd för handikapprådet. Är det en så viktig fråga för funktionshindrade om tiotalet villor ska byggas i utkanten av en av byarna som ligger i utkanten av Säters kommun på nuvarande sandig skogsmark? Finns det inte mer relevanta frågor att ta upp för funktionshindrade inom kommunen???

Området ligger mellan Guldläggarvägen och Bronsvägen nära det nya dagiset. Det finns redan en nybyggd villa där som nog inte är bebodd ännu. Området är också nära det s.k. Sahara som det sandiga trädfria område kallas av Gustfsborna sedan många år tillbaka.

Det ska också göras en liten förlängning av en lokalgata, en ny krok av Guldläggarvägen ser det ut som.

Det står i handlingarna att området nu är planlagt för flerbostadshus. Innebär det att man ursprungligen planerat för hyreshus där? Har Säterbostäder möjligen haft planer på detta månntro? Verkar som om samrådet handlar om att det ska bytas ut till småhus, villor alltså. S.k. enkelt planförfarande görs i det här fallet för det bedöms att det inte är så stor miljöpåverkan och påverkan på naturen och friluftsområden om det byggs några villor där. Enkelt planförfarande betyder att förslaget ej ställs ut offentligt utan handlingarna skickas bara till berörda personer.

Planområdet ligger inom riksintresset för flyget, är på 1,5 hektar och ägs mestadels av kommunen och en liten del är privatägd.

Marken består av tallskog med sandjord. Någon geoteknisk undersökning har ej gjorts.

Inga kända fornlämningar finns i området. Men om sådana hittas måste arbetet omedelbart avbrytas och man gör en undersökning, Det är ju bra!

Det är plan mark och bra anpassat till bla. rullstolars framkomlighet.

Området är utsatt för buller- och vibrationsstörningar från järnvägen. Det märks allt när man promenerar i skogen där intill. De boende kommer att få jättenära till idrottsplatsen och skogen med skidspår vintertid.

Detaljplanen är upprättad av tillförordnad stadsarkitekt Hans Ekborg.

Och de insekter tex. jordsteklar, spindlar eller andra varelser som bor i området hinner förhoppningsvis flytta in i den närliggande skogen under grävningens och husbyggandets process.