torsdag 19 april 2012

Om den sociala situationen i Borlänge kommun

Måndagen den 16:de April var det åter dags för en temakväll på Vänsterhörnet på Vattugatan 5 i Borlänge. Som vanligt ledde Leif Lindström debatten och hade den nya ordföranden för Ung Vänster i Dalarna som sekreterare- Sebastian Karlberg. Det var nog ett 20-tal personer närvarande. De flesta brukar gå dit på andra måndagskvällar. Men en kommunal Miljöpartipolitiker och ett par andra personer åtminstone har då jag inget minne av att jag sett där tidigare. Åtminstone en av de nya tog upp många väldigt viktiga saker.


Dessa arrangemang brukar verkligen vara bra men den här gången var det ett enormt flyt och Leif Lindström var verkligen i sitt esse med att ´slå huvudet på spiken´i sina kloka och samtidigt humoristiska insikter om samhället. Men nu var flera andra där minst lika både kloka och humoristiska också. Även fast de brukar vara det annars också.

Temat var den sociala situationen i Borlänge.

Jag vet inte varför – men diskussionerna började handla om Arbetsförmedlingens roll i Borlänge.

Man klagade över att de har bedrövlig obefintlig service på detta kontor. De fungerar mer som kontrollorgan än att hjälpa personer till arbete. De kan inte hjälpa arbetssökande med kopior på CV:n och sökande av tjänster, man får inte låna deras datorer eller telefoner. Alla dessa tjänster står till buds gratis bland annat på Faluns arbetsförmedling. Enligt lagen ska arbetsförmedlingarna tillhandahålla coacher men det har de inga på denna arbetsförmedling. Någon hade i arbetslöst tillstånd fått stöd av coach i något annat sammanhang och tyckte det var bra.

Man sa också att man sällan anställer tex. invandrade Kurder eller Somalier på SSAB eller Kvarnsvedens pappersbruk utan barn till de som redan arbetar där. Ungefär likadant är det inom tex. hemtjänsten.

Man kritiserade de andra partierna –även Socialdemokraterna att de inte protesterar mot de hemska orättvisor som finns idag med utförsäkringar, Fas 3-slavarbeten,barnfattigdom, misär på olika vis utan att man lever efter någon slags Social Darwinism att marknadens krafter måste styra helt naturligt och de starkaste överlever och de andra dör undan och att det är bra och att det är så det ska vara.

Någon sa att Moderaterna ansåg åtminstone förr i tiden och kanske även numera att Fas3 finns till för att underklassen/arbetsklassen ska duscha. För om de har ett arbete att åka till på morgonen duschar de men inte annars. När man lät bygga arbetarbostäderna i Sverige inklusive Borlänge förr så tyckte man det var onödigt att de hade badkar för överheten var orolig för vad arbetarklassen skulle göra med badkaren. Därför byggde de badhus där de fick bada en gång per vecka för en liten avgift.

Man diskuterade även psykiskt funktionshindrade situation. De som började må bättre efter lång sjukskrivning, tex. med hjälp av självhjälpsgrupper, arbetsträning och psykoterapi blev oerhört mycket sämre och ofta blev inlagda när de blev utförsäkrade och var tvungen att sälja allt de hade som bilen, bostadsrätten osv. Det motverkade ju målen så att säga. En del hade erfarenheter av att friska mänskor som var satta att hjälpa ofta var totalt likgiltiga utan de fick ta hjälp av andra psykiskt funktionshindrade. De kände sympati och förståelse men kunde inte ge fullt stöd för de mådde så dåligt själva.

Man kritiserade också att kommunpolitikerna i Borlänge anser att dialogdagarna var så viktiga för politikerna att delta på. Där sker inga beslut eller förhandlingar utan bara förs anteckningar och så kallar man det demokrati. Bättre som förr med fackliga representanter som förde avtalsdiskussioner och förhandlingar med eller mot näringslivsrepresentanter. Nu har man dialogdagar tillsammans med näringslivet istället.

Något jag funderar på i efterhand är hur funktionshindrade ska kunna förhandla bättre mot näringslivet och politiker bland annat. Arbetare har ju strejkmöjligheten som makt. Tänk om funktionshindrade och äldre som är beroende av omsorg hade makten över vilka vägar, järnvägar, båtlinjer, flyglinjer och andra transportsträckor som ska få vara öppna eller inte och kan blockera dem om funktionshindrade och äldre inte fick sina mänskliga rättigheter tillgodosedda? Det tycker jag vore mycket bra. Igår hade ju tex. rullstolsåkande funktionshindrade demonstration och blockerade framkomligheten i somliga centrala delar i London i Storbritannien. Denna makt måste skrivas in i grundlagen och har en mycket stark kraft och måste detaljutarbetas ordentligt. Man måste ju kunna ha undantag för sjukvårdstransporter och brandbilar. Men näringslivet måste helt ge vika för de funktionshindrades blockeringsrätt. Men hur deras rätt ska se ut måste också detaljregleras och vara rättssäkert. Likaså metoderna för att blockera trafiken.

Ungefär i mitten av diskussionsstunden togs det upp en hel del om ungdomars situation i Borlänge. Man sa att ungdomsarbetslösheten var uppemot 25 procent. Det var svårt för många att få tag i en egen bostad och att ha råd med den. Många hade inte råd att bilda familj.

I gymnasiet fanns för få positiva vuxna förebilder. En del lärare hade en väldigt negativ syn på sina elevers möjligheter och gjorde ned dem totalt.

Två representanter i någon Barn- och Utbildningsnämnd kom med ärliga men tråkiga besked om att det kommer att bli mycket stora neddragningar bland annat inom Gymnasieskolorna snart. Färre lärare, färre valmöjligheter till olika linjer och ämnen.

Under kvällen gick man mer och mer över till diskussioner om invandrade flyktingars situation i samhället. En del personer befarade att svaga grupper kommer att ställas mot varandra och mer eller mindre komma i krig och ha ihjäl varandra i Borlänge och att rasismen flödar bland annat på Kvarnsvedens Pappersbruk och SSAB.

Leif Lindström hade varit på studiebesök hos SFI som är inhyst på Högskolan i Borlänge. Där hade man overheadapparater och klipp och klistrarum. Läroböcker, expedition eller skolsköterska existerade inte. Lärarna arbetade med mycket små medel. De var väldigt realistiska och vänliga. Men insåg att de utbildade speciellt de flesta Somalierna rätt in i arbetslösheten. När Leif berättade om sina upplevelser för en del ledande politiker i kommunen fick han en utskällning.

Det berättades också att det bedrivits någon slags arbetsmarknadsåtgärd för Somalier i Borlänge kommun. Där hade man helt skilda grupper för kvinnor respektive män. Männen fick gå ut i skogen och kvinnorna stanna i ett kök och laga mat. Vi var några som blev upprörda över denna uppdelning. Om man ska integrera olika kulturer ska man väll också integrera den kvinnliga och manliga kulturen. Det är minsann inte helt perfekt på den fronten när det gäller infödda svenskar heller.

fredag 13 april 2012

Om Alan Watt och konsten att skapa en äkta kulturrevolution från gräsrotsnivå

Nyligen har jag fått tips på böcker och filmer m.m. som en person som heter Alan Watt skrivit och skapat. Han är ytterligare en annan person som för fram budskap om hur det fåtal mänskor som har makten i samhället idag styr och ställer över det stora flertalet. Dock verkar denna författare anses som mer ´rumsren´ och íntellektuell´än David Icke. Varför vet jag inte riktigt.


Om jag förstått det riktigt så menar han- och många fler med honom att inte bara de stora revolutionerna som är mer politiska och tar makten över hela länder och områden- ha styrts av eliten uppifrån-utan även s.k. mer kulturella revolutioner som tex. Feminismen och Flower Power-rörelsen.

Hur mycket sanning är det i detta egentligen? Har inte de vanliga, förtryckta mänskorna som velat ha en förändring haft den totala kontrollen över upproren? Har de blivit styrda av infiltratörer som velat skämma ut och förstöra den goda tanken och föra in negativa egenskaper i det nya som många mänskor satt tilltro till? Och hur har det gått till? Kan man i efterhand se ut just dessa personer?

När det gäller Flower Power har jag ända sedan jag var barn tyckt att mycket var bra- förutom det hemska med knarket. Det gemensamma ägandet och boendet-till vissa gränser- har ju varit positivt, och det fredliga odlandet och de härliga kläderna m.m.. Samtidigt har det ju behövts mer organisation i det hela. Ingen kan ju skapa något positivt och konstruktivt i drogat tillstånd.

Feminismen har styrts av eliten uppifrån menar en del författare. För att splittra familjerna och att barnen ska gå på dagis och andra instutioner och uppfostras till att bli hjärntvättade av de som har makten. Och att kvinnor emellanåt behövs i produktionen. Samtidigt så är det ju inget bra alls att kvinnor ska vara ekonomiskt beroende av en man som ska försörja dem. Men jag håller med detta att det är fel att barn ska sättas i dagligbaserad instutition och inte få känna tillhörighet till de närstående. Bättre tex. med kooperativa dagis där inte någon maktelit ska påverka barnen och föräldrarna till speciella beteenden och tyckanden utan där barnen får utvecklas mer individuellt och där bägge föräldrarna kunnat arbeta deltid. Där barnen får pyssla med sina projekt under flera års tid även i enskildhet om de så önskar och där de slipper förstöras av ett destruktivt kapitalistsamhälle.

Men om man vill förändra samhället från gräsrötterna-hur ska man då göra och planera det hela och kunna undvika personer i samma organisationer osv. som ställer till det? Att gå och vara vaksam och misstänksam mot alla är också ansträngande och är en grogrund för mobbning och skitsnack.

måndag 9 april 2012

Min upplevelse av Konstspaning i Säterbygd påskhelgen 2012

Denna påskhelg, påskafton och påskhelgen var det dags för årets upplaga av Konstspaning i Säterbygd. En bra tid för detta arrangemang tycker jag. En hel lång påskhelg kan bli lite trist annars och det är bra att åka runt i bygden och se sig om efter en hel lång vinter.


I det hela tycker jag ändå att detta arrangemang börjat tackla av något. Jag upplever att de tär färre utställare än tidigare år. Ingenting i Lövåsens Herrgård, silversmed Eva Wistedt, gårdamålaren Åse Larsjos, Karl H Kruse med flera är inte längre med.

Först tänkte jag åka till Klara Tägt i Solvarbo där jag brukar börja men hon var inte heller med i år. Men jag träffade på henne på Konstpaviljongen i Säter. Om jag fattade henne rätt hade hon en egen tavla med där i alla fall så hon var kanske med på ett litet hörn ändå.

Var in på nedervåningen hos Kristina Alexandersson Malmberg i Solvarbo där det utställdes några cement- eller kermikägg i jätteformat i den mörka ladans nedervåningen. Såg lite tavlor med utflytande färg högre upp. Det stod om henne i broschyren ´Prova på att måla stort´. Jag vet inte vad som menades med detta. Om man fick måla själv på övervåningen? Annars så saknar jag mycket olika pröva-på-aktiviteter inom Konstspaning i Säterbygden. Istället för att åka runt och iaktta andras målningar kan man väl också få pröva på nya skapandetekniker gratis eller billigt- även för vuxna? Men Erik Vargtand hade det i sin smedja där man fick pröva att smida för 150 kronor. Men vad man fick smida vet jag inte riktigt.

Nästa anhalt jag åkte till var konstpaviljongen där det var många olika utställare. Det mesta var fina tavlor men få som vågar sticka ut ordentligt och var lite annorlunda. På övervåningen fanns Irene Reenberg med hennes egna alster och Henfrid Lövgrens jättebra och politiskt ironiska dalmålningar som jag sett förr dock tog jag mig inte uppför trappan.

I ett av rummen fanns någon slag stor trägolvgrunka på stengolvet och foton på något som såg ut som bygge av en viadukt. Vet ej om det kan vara på Norra Backa inför bygget av Ikea eller vad det nu var?
Var även på Peter Engmans fotoutställning på Kulturhörnan i Säter. Fina foton med träd i solnedgång m.m. Men det syntes inte var de var tagna direkt, inga hållpunkter att identifiera i närmiljön så att säga. En motsolsbild på ett vildsvin var min favorit.

Sedan åkte jag till smedjan i Bispergshyttan och Erik Vargtand. Hans lärling stod i smedjan och kunde hjälpa publiken att smida själv. Denna gång fanns inga smidesalster i själva smedjan utan de var inne i stallet tillsammans med caféet och två gästutställare. Utställningen var inte riktigt lika bra och intressant där som tidigare år då den kompletterats med Ulrika Vargtands målningar. Men Eriks smidesgrunkor är jättefina och originella med olika djur med gripklor bland annat.

Var sedan till Anstahyttans Bystuga. Om jag förstått det rätt har aldrig den lokalen använts inom detta arrangemang förut. Där hade Inger Ståbi sina alster utställda. Lite originell målningsteknik med motiv av bland annat dalahästar.

Var sedan till Karin Jarl Nydén som tog emot väldigt öppenhjärtigt. Jag tror hon hade i stort sett samma tavlor som förra året med bland annat svampar. Hon har många tavlor hon gjort och säljer 3 böcker som hon skrivit själv.

Var sedan till Gudrun Magnusson som bor vid vägs ände på en åker i Österby. Hon hade lite nya kollage jämfört med förra året.

Sedan var vi till Lundgrenshuset där det var två utställare på nedervåningen. Leif Andersson med sina svepaskar och andra mjuka träföremål för köket som slevar och annat. Och så Ingrid Nygren med lappteknik och broderi där hon bland annat gjort vackra små landskap av att sy ihop olika tyger. Lundgrenshuset är i Mora By. Det är inte alla år detta hus används inom Konstspaning i Säterbygden.

lördag 7 april 2012

Svar från Miljöinspektor Anna Åberg på Borlänge kommun om mina frågor om luftmiljön

Hej!


Jag undrar om ni kan svara mig på några frågor om utomhusluftmiljön i Borlänge kommun?

Brukar det tas några luftprover utomhus runt om i kommunen och var och hur och i vilka sammanhang? Vilket laboratorium utför analysen isåfall?

Vilka är det som mäter pollenhalter?

Har det i vår mäts hur mycket partiklar det är från dubbdäck som yr runt i luften – eller förra året? Vad är det för ämnen som frigörs av dubbdäck som man kan bli sjuk av? Jag bor ganska nära riksväg 70 och upplever att min astma blir mycket sämre så här års. Kan det bero på partiklar från dubbdäck-speciellt när det blåser mycket som de sista dagarna?

Har kommunen låtit testa utomhusluften om den innehåller Barium och partiklar som innehåller olika kemiska ämnen som innehåller Aluminium de senaste åren och har det observerats några högre halter av dessa ämnen isåfall?

Stämmer det att det inte finns några regler på tomgång på flygplan på Dala Airport? Mäter ni utsläppen från flygplatsen där i trakterna regelbundet? Kan det påverka hälsan hos de som bor i Romme av att flygplanen så ofta står på tomgång där?

Vänliga hälsningar från Britt-Marie

Hej Britt-Marie!

Här kommer svar på de flesta av din funderingar hoppas jag. Svar på dina funderingar kring Dala Airport får jag återkomma kring eftersom jag måste kolla detta med en kollega innan jag svarar. Återkom om du har fler kring det som skirvs nedan.

Om du har tillgång till internet kan du gå in på www.borlange.se/Miljö & natur/Miljö & hälsoskydd/Luftkvalitet/Luften i Borlänge. Här finns information och resultat från genomförda mätningar i kommunen. Länsstyrelsen Dalarnas hemsida, www.lansstyrelsen.se/dalarna, finns resultat från mätningar i länet och på naturvårdsverkets hemsida, naturvardsverket.se/Tillståndet i miljön/Luft, finns mycket information om luftföroreningarna och dess konsevenser.

Sammanfattningsvis har mätningar av luftkvalitet genomförts regelbundet genom åren i Borlänge framförallt är det kvävedoixid (NO2) och flyktiga organiska kolväten (VOC) som mätts. Något år genomfördes korta mätningar på flera platser i kummunen annars är det Jussi Björlingsmuséet som varit den mätpunkt vi använt. Här har det mätts NO2 och VOC vid flera vinterhalvårsmätningar mellan 2001 och 2010. Mätpunkten ger en bild av hur luften i Borlänge ser ut utan direkt inverkan av biltrafik och andra utsläpp.

Vidare har kommunen genomfört mätningar vid den gata i staden där vi har den största konflikten mellan biltrafik och gående; Stationsgatan. Här har NO2, VOC, sot och partiklar av en viss storlek (PM10) mätts vinterhalvåret 2005/2006 samt helåret 2008. Resultaten visar inte på några halter över de miljökvalitetsnormer som finns för NO2 och PM10. PM10 kommer framförallt från lokala källor som väggrus/sand och däckpartiklar, dvs det som virvlar upp från gatan och det som slits från gatan och däcken. Generellt gäller att i nära anslutning till vägbanan är halterna av partiklar, PM10, högst och sedan späds de ut längre ifrån.

Vid alla mätningar har samarbete skett med IVL Svenska miljöinstitutet som bidrar med mätutrustning, analys och sammanställning av resultat.

Miljökvalitetsnormer finns från 2013 även för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren men dessa har inte mätts i Borlänge. Andra kommuner i länet mätte dock dessa 2010.

Länets kommuner samarbetar just nu för att ta fram ett program för hur kontrollen av luftkvaliteten ska gå till framöver i länet. Enligt ett förslag kommer både partiklar av större storlek, PM10 och mindre, PM2,5, att mätas i Borlänge. De mindre partiklarna sprids längre och härstammar inte från lokala källor på samma sätt som PM10.

Jag bifogar ett faktablad om luftföroreningar och hälsa som getts ut av Stockholms läns landsting.

Pollenprognoserna görs av Palynologiska laboratoriet på Naturhistoriska Riksmuséet. De samarbetar med flera mätstationer i landet, för Borlänges del är det Högskolan Dalarna. Läs mer på Naturhistoriska riksmuséets hemsida www.nrm.se.


Med vänlig hälsning

Anna

Anna Åberg

miljöinspektör

onsdag 4 april 2012

Foton på en död Mård på flygrakan mellan Sörbo och Mora By 4 April 2012 ca kl. 17.00

Det syntes inga yttre skador på denna Mård. Jag ringde polisen och frågade om de ska komma och ta hand om döda Mårdar men det ska de inte. Jag upptäckte att någon lagt den där i eftermiddags.

tisdag 3 april 2012

Försöker reda ut begreppen om Konspirationsteorier och Chemtrails

På sistone har jag läst och tagit del av en hel del filmer och debatterat och iakttagit konflikter mellan mänskor som ´tror´och ´inte tror´på s.k. Chemtrails och Geo-Engineering. Det är mycket känslor och misstänksamhet inblandad. Och få logiska fakta som presenteras speciellt från de ´icke troende´tycker jag.


En person som är ´icke troende´påstod att Chemtrails är ren konspiration-så står det också på Wikipedias sida. Men det finns inget underlag till varför och hur någon kommit fram till att det är en konspiration. För det krävs massor med bevis och jag saknar bevisföring. En person som ´inte tror´hänvisade till någon vetenskaplig rapport men hon kunde inte ge mig den mer än att det var högerpolitiker i USA som startade denna konspirationsteori för att mänskor ska sluta lita på myndigheter. Men USA har väl aldrig haft en stark stat och mänskor både där och i andra länder upplever väl i vardagens olika situationer om de kan lita på myndigheter eller inte? Jag har aldrig litat på myndigheter, har usla erfarenheter av dem redan som barn, långt långt innan jag ens hört talas om Chemtrails. Och hur Chemtrails enbart skulle påverka mänskors tro på myndigheter eller inte kan då inte jag begripa. Mycket hemligt sker över våra huvuden bland annat med militära områden. Militären är ju hemlighetsfull-det är väl ingen nyhet???

En ícke troende´påstod att det var ett storföretag som heter Art Bell som säljer homeopatmedicin som för denna skrämselpropaganda om chemtrails och startade denna propaganda på 1900-talet för att ta över världen.

De flesta mänskor jag haft kontakt med som intresserar sig för Chemtrails är väldigt Vänsterpolitiskt inriktade och jag har inte blivit erbjuden någon homeopatmedicin i dessa sammanhang.

En del som ´tror ´på Chemtrails ser flygplan som inte syns på Flight Radar 24 som går att ladda in som app i Smart Phones och upprörs över det. Men redan när man laddar in programmet står det att bara 60 % av alla flygplan som går över 3000 meters höjd syns där för det är bara de som har någon teknisk manick som gör det tekniskt möjligt. Vad den tekniska manicken heter har jag glömt men man får läsa det när man nyss laddat in programmet och håller på att starta upp och installerar det.

Svenska sidor som skriver om Chemtrails har fått virus implanterade, folk som driver sidorna har blivit hotade den senaste månaden, sidor har tagits bort. Mycket skumt!

Vad defenierar egentligen en Konspirationsteori? Jag har aldrig fått svar på den frågan. När Jyri Lina skrev sin bok Sovjet hotar Sverige blev han kallad som konspirationsteoretiker men när någon kvällstidning i Sverige i stort sett presenterade samma fakta drygt 10 år senare blev inte de kallade konspirationsteoretiker. David Icke blir utskälld för att vara en hiskelig konspirationsteoretiker fast Michael Moore och Jan Guillou sällan eller aldrig kallas detta fast de i mångt och mycket presenterar samma fakta. Möjligtvis att de två sistnämnda ibland kallas dryga typer som snokar i saker eller något.

Jag har skrivit ett antal mail med frågor till personer som kanske kan hjälpa mig reda ut begreppen om chemtrails på sistone. Några har jag inte fått svar av. Några mail har jag nyss skrivit bland annat till Lunds Universitet där de ´som tror´påstår att det forskats fram bevis för Chemtrails, även till Borlänge kommuns miljökontor m.m. Hoppas jag får mer kött på benen snart!!!

måndag 2 april 2012

Jag skrev under ett löfte på Internet- någon slags utmaning- att jag och vi andra som skrev under detta avtal- skulle använda minimalt med elström samt äta helt vegansk föda från klockan 1.00 lördag 31 Mars 2012 till klockan 0.55 1 April samma år. Jag tror det var via Djurens Rätt och WWF i samarbete som lagt fram denna utmaning. Eller om det varit någon individ som lagt in detta som en tillagd utmaning. Jag minns inte riktigt. Jag försöker återfinna denna sida men misslyckades.


Jag var dåligt förberedd så jag åt lite torftigt men det gick an. Jag åt desto mer dygnet efter. Om jag varit mer förberedd hade jag kunnat planera mer omväxlande föda. Men jag råkade hitta årets första färska maskrosblad, maskrosrot och nässlor så jag åt dem råa som tilltugg. Jag använde ej spis eller hushållsapparater och inte heller de som besökte mig gjorde det detta dygn. Var inte så fasligt att äta kall mat. De som var hemma hos mig råkade ha med sig varm dryck i termos eller kall lunch av ett rent sammanträffande.

De enda elmanicker jag använder var frys och kyl, laddade mobilen i två omgångar, samt hade luftpump och akvarieljus igång. Men det sistnämnda inte hela dygnet.

Jag åkte i nästan fabriksny miljöbil detta dygn också.

Lite träligt att vara i mörkret ibland men man tränar lätt upp mörkerseendet.


Under den riktiga Earth Houren- 30 Mars klockan 20.30-21.30 såg det ut som om det var helt kolmörkt i alla lägenheter utom en i hyreshuset mitt emot. Svårt att se där jag själv bor.

Jag önskar att många fler antog den här mer utvidgade utmaningen med ett helt dygn släckt och med vegansk föda ett dygn.

Vad jag förstår kunde vissa elbolag inte mäta så stor elförbrukningsskillnad mot normalt. Men det kan bero på också att det var extra kallt ute det dygnet och många var nog tvungen att dra på uppvärmningen extra mycket just då.