lördag 26 maj 2012

Svar från Länsstyrelsen i Dalarna om tomgångskörning av flygplan på Dala Airport

För bara någon dag sedan skrev jag några frågor angående tomgångskörning av flygplan på Dala Airport till Stefan Tansbo som jag blev hänvisad till av en miljöhandläggare på Borlänge kommun. Men fick svar av Anders Adolfsson väldigt snabbt. Här publicerar jag svaret i sin helhet:Hej Britt-Marie

Några generella föreskrifter angående tomgångskörning för flygplan finns inte. Det är heller inte reglerat i något villkor i Dala Airports tillstånd för verksamheten.
Att flygplan står på tomgång beror oftast på två saker, antingen för att få el i planet så finns det en liten jetmotor (APU) som stömförsörjer planet eller att de måste provköra flygplanet vid service och underhåll.
Dala Airport erbjuder flygplanen markström så att APU.n inte ska behövas användas. Detta sker vid de allra flesta tillfällena men någon gång fungerar det inte. Vid provkörning av flygplan är det svårare att göra något men de brukar ställa planen så att bullret ska bli så lågt som möjligt för närboende.

Några specifika luftmätningar för Dala Airports verksamhet vet jag inte om att det har förekommit. Dock redovisar bolaget vilka utsläpp själva start och landning av planen och markfordon har varit under året i den miljörapport bolaget lämnar in årligen.
Angående regleringen i Danmark så är det inget jag vet något om.
   
Med vänlig hälsning
Anders Adolfson

lördag 19 maj 2012

Extra kort månadsmöte med Vänsterpartiet i Säter 14 Maj 2012

På kvällen 14 Maj 2012 hade vi ett extra kort och informellt möte inom Vänsterpartiet i Säter. Vi höll till på Pizzeria Athena. Vi var bara fem närvarande.

Fia Wikström var någon slags organisatör av det hela. Vi följde inte strikt någon dagordning. Det hela var avklarat på drygt en halvtimme.

Det togs upp att det är nästan obefintlig risk att lägenheter inom Säterbostäder ska säljas ut tex. som bostadsrätter i nuvarande läge.

Det diskuterades en del om polistillstånd för olika aktiviteter som Vänsterpartiet i Säter fått beviljat nyligen. Bland annat Vänsterhörnet utanför Konsum dit man inte haft tid att ta sig och ordna något på länge. Men 16 Juni ska det bli av då även Vänsterpartiet i Dalarnas nya ordförande Daniel Riazat ska komma dit bland annat.

Det diskuterades också någon slags innebandyturnering som Folkpartiet utmanat Vänsterpartiet på i Skönvikshallen 18 Maj men man hade svårt att få ihop lag. Det skulle vara ungdomar som skulle spela mot varandra.

tisdag 8 maj 2012

Busstrafik för unga, rondeller, kommunbudget m.m. som diskuterades på Vänsterhörnet i Borlänge 7 Maj


Måndag 7 Maj var det dags för det vanliga måndagsmötet med Vänsterpartiet i  Borlänge på Vänsterhörnet på Vattugatan 5. Den här gången var vi 19 personer närvarande och borden hade ställts i en fyrkant. Vi bjöds på vindruvor, drycker och pistagevetelängder.

Den här gången råkade mötet dra ut på tiden och bli ungefär en timme längre än planerat och var det vanligen blir. Dessutom kändes det lite segt. Komprimerat med fakta om Borlänges kommunpolitik bland annat.

Det började diskuteras om att det förslagits att bygga en ytterligare rondell mellan OK och Max drive in-restaurangen i Borlänge och man fördjupade sig i en massa detaljer angående detta. Det var förslag på att man ska få åka in den vägen men inte ut, så att vägen ska bli enkelriktad istället. Det diskuterades också om rondellinflationen i Borlänge och detaljer gällande detta.

Leif Lindström redogjorde för dagens kommunstyrelsemöte där Vänsterpartiet bland annat lagt ett förslag för att införa fria busskort inom kommunen för barn och ungdomar. Men det hade fått avslag med motivationen att ungdomarna och barnen är för feta och lata. Leif hade suttit och dragit in magen på mötet och funderat om han själv var för lat för att få äga ett busskort inom Dalatrafik. Jag tycker det här avslaget är absurt eftersom många kanske behöver transportera sig miltals och kanske inte är så friska alla gånger heller och det blir mindre skjutsanden fram och tillbaks bland annat till och från olika idrottsträningar med föräldrarna och deras bilar. Miljötänkandet hade inte alls tagits med och inte utretts över huvud taget ordentligt. Till saken hör att Borlänges Kommunpolitiker Peter Hultqvist nyligen delat ut pris till Avesta kommun för de infört gratis busskort till barn och ungdomar.

Trots att barn och ungdomar ska få vara med och säga sitt i kommunen så hade deras organisationer inte fått tycka till alls i frågan. Egentligen är det ett brott mot barnkonventionen ensligt FN som Borlänge kommun anslutit sig till.

 Det diskuterades bland annat också om den usla budget som läggs i Borlänge kommun. Alliansen, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna brukar samarbeta även när det gäller en budget men Vänsterpartiet måste göra sin egen och det bättre och man har nu en månad på sig att göra detta.

Borlänge kommun får inte längre låna pengar, för de har redan en skuld på 5 miljarder kronor och har  bara råd att betala av räntorna, ej amortera. Det håller ej i längden. Omsorg, skola m.m. har fått betala med enorma nedskärningar på grund av detta. Samtidigt finns det verksamhet som har immunitet mot nedskärningarna. Och det är inte inom den lagstadgade verksamheten.

Det finns värdegrundsdokument, lagstadgade verksamheter m.m. som det ej finns budget för. Man budgeterar till exempel till för få hemtjänsttimmar och det verkar vara allmänt kaos inom Borlänge kommuns ekonomi.

Det diskuterades också om att det saknas en borgerlig politik i Borlänge kommun som kan vara en nödvändig motståndare till Vänsterpartiet. Alliansen samarbetar med och är så lik Socialdemokraterna. Dock nämndes en skicklig Folkpartipolitiker som jag glömt namnet på. Det sades också att politiken och den politiska spänningen i Dalarna i princip är död. Att det är tjänstemännen som ofta har makten och att de olika rollerna tjänstemännen respektive politikerna har är utsuddade.

 Det analyserades också en del angående det senaste 1 Maj-firandet på Gammelgården. Jag var själv inte med just på detta 1 Maj-firande. Men det hade bara kommit dit 70 personer ungefär men de flesta som var med verkade tycka det var bra.

Man analyserade hur man ska få dit fler mänskor. Det var väldigt många olika perspektiv och aspekter som togs upp angående detta. En del mänskor tycker det är häftigt och vill gå med i demonstrationståget som dock gick genom Forssa detta år och knappt någon såg dem och det var oklart vilka som man demonstrerade mot som kunde se dem. En del personer vill bara delta i arrangemangen på plats. Vissa skäms för att komma och ta del av det sistnämnda utan att gå med i själva demonstrationståget. Man trodde att någon stor artist tex. Peter Carlsson och Blå Grodorna skulle kunna dra en massa publik. Samtidigt är det det politiska budskapet och kampen som måste i stå i centrum denna dag. Kanske man kunde lägga arrangemanget på tidig kvällstid så att fler kunde delta.

onsdag 2 maj 2012

Enkät om framtidens äldreomsorg i Säters Kommun

För ca en vecka sedan publicerades en enkät i Säterbladet som skickas ut till alla hushåll inom kommunen. Den verkar ingå i Rådslag Säter där man frågade kommunborna i alla åldrar hur de vill att framtidens äldeomsorg skulle se ut. Man informerade också om att det kanske kommer att införas ett tvång om valfrihet inom äldreomsorgen (lite komisk formulering kanske?), att LOV skulle införas med tvång i alla kommuner. Hitintills har Säters kommun avstått från att införa LOV. Utan nu skrev man en enkät och frågade hur de vill ha sin äldreomsorg i framtiden. Det var mest ganska tillintetsägande frågor men på ett ställe fick man gudskelov skriva i eget förslag. Man skulle lämna in enkäten anonymt men man skulle fylla i ålder kön och vilken kommundel man bodde i-vilket jag tycker var bra. Det borde vara självklart för de äldre som har stora och speciella omsorgsbehov av att ha mer valfrihet och även få sina behov tillfredsställda utifrån sin unika situation och intressen och att det inte ska vara så stelbent. Man fick skicka in enkäten portofritt. Hoppas politiker och tjänstemän tar svaren på allvar.

tisdag 1 maj 2012

Är polisbilar i Stora Skedvi immateriella?

Ikväll var jag och såg på storslaget fyrverkeri i Fäggeby i Stora Skedvi. Vi frågade om vi fick parkera bredvid nedfarten till fyrverkeriplatsen invid fyren vid Dalälven, inte framför vägen- och vi skulle sitta i bilen hela tiden och kunde flytta på den ögonblickligen ifall någon skulle fram ned på vägen. Men vakten/fyrverkerianordnaren,en av dem sa bestämt att vi inte ens fick stå där på sidan för det var bestämt med Brandkåren ifall de skulle rycka ut.

Men flera minuter innan fyrverkeriet började, under hela fyrverkeriet och en stund efteråt parkerade en polisbil med två poliser mitt framför nedfarten som inte skulle få blockeras och ingen vakt stoppade dem. De låste bilen och gick långt därifrån under tiden.

Vad skulle ha hänt ifall brandbilen varit tvungen att komma fram där? Vem skulle ha varit ansvariga-polisen eller vakterna-ifall  det hade hänt? Eller blir polisbilar då de vistas på Stora Skedvis mark immateriella?

Vilken dubbelmoral!!!

Det här är ett foto på den parkerade polisbilen.