lördag 29 oktober 2011

Planeten Jorden och mänskligheten kanske transformeras extra intensivt nu och går in i en ny epok

Denna natt mellan fredagen den 28:de och lördagen den 29:de Oktober ska vara betydelsefull- om jag förstått det rätt- enligt gamla tideräkningar, kanske med Mayakalendern – och vara ett steg in i en ny tidsålder för både mänskligheten och vår planet Gaia som vi är en del utav. En transformation. En del rykten går om att Jorden ska gå under då – men de ryktena är nog inte så vanliga- mer skrivs det om att det redan är en stor omvälvning och ska bli bättre och annorlunda.

Enligt tolkningarna av Mayakalendern så går vi från en epok till en annan – från epoken som kallas Omvandlingen av materien som pågått från början av 1600-talet.

En del mänskor tror att det ska bli mörkt ute 3 dygn i ett sträck den här helgen och att man hamnar i något slags vacuum innan energierna sätter fart på nytt. Att polerna ska skifta. Att man får upp mycket inre ilska i sig som är ett tecken på att man transformeras. Att många mänskor blir intuitiva och får kontakt med djupare själsligare delar av sig själva och kontakt med högre utvecklade varelser i andra dimensioner och på andra planeter. Och att man känner en stor enhet med allt levande. Att man känner en starkare längtan efter ett mer kärleksfullt och harmoniskt samhälle fritt från egoism, krig, penningaspekulationer, kalla krig och ekonomisk manipulation m.m.

Det viktiga är att förvandlingen också sker i vårt ekonomiska och politiska system.  Så att det blir på ett mer praktiskt plan också. Men ofta börjar förändringen innifrån.

Enligt den här livsfilosofin så har Jorden chakran precis som mänskokroppen. Tex. så motsvarar ungefär den del som Sverige finns på Tallkottkörteln i Jordens kroppssystem. Jorden är ju en levande stor organism som vi är en del utav, det är viktigt att tänka på!

Vad positivt det skulle vara om politikerna i kommunerna kunde tillsammans på mötena meditera över och visa vördnad för den planet som vi är en del utav och inte bara dyrka och vara en slav under Penningaguden!

Rent globalt sett så händer det mycket nu när det gäller medvetenhet om pengar och politik också. Wall Street-ockupationen, revolutioner och bluff-revolutioner i Arabvärlden och allt fler mänskor som vill ha ett mer harmoniskt jämlikt samhälle. Sammandrabbningar mellan inställningar av egoistisk materalism och miljötänk och att man vill hjälpas åt och bry sig om varandra.

tisdag 25 oktober 2011

Benjamin Constant de Rebecque, en politiker som var verksam under Franska Revolutionen skulle ha fyllt 244 år idag

Idag, den 25:te Oktober 1767 är det exakt 244 år sedan den fransk/schweiziske författaren/politikern Benjamin Constant de Rebecque föddes i Lausanne i Schweiz. Han har påverkat och påverkat politiken fortfarande. Känd på sin tid och en person som kanske en och annan läser om tex. på universitet än idag men som nog är ganska okänd för de flesta idag, även politiskt intresserade.

Hans idéer tog bland annat Karl Marx till sig och skrev om i sitt manifest men som sedan de s.k. kommunistiska diktaturstaterna förvanskat till dess motsats. Benjamin strävade efter individens frihet och okränkbarhet. Något som verkligen borde utvecklas och förstärkas inom grundlagen bland annat i EU, kommunallagarna och statslagarna. Med tanke på det övervakningssamhälle vi har idag, ökade klassklyftor och ofrihet och fattigdom för bland annat äldre och funktionshindrade mänskor. Barn och arbetslösa inte att förglömma heller.

Något jag dock är skeptisk till är Benjamins idéer om att politiken skulle skötas av proffs. Jag tror mer på inslag av direktdemokrati. Dessutom var han alldeles för omedveten om fattiga och utsatta mänskors situation och behov av frihet och individuella mänskliga rättigheter trots att han gjorde mycket gott med att befria slavar i olika franska kolonier under sin tid. Han var partiledare  för Liberalerna som på sin tid var mest åt vänster ändå.

Benjamin var även känd för att ha skapat en ny konstitution när Napoleon Bonaparte hade makten under en period av 3 månader. Dock var den ett allmänt hafsverk för han gjorde det under en mycket sträng tidspress där han dessutom fruktat för sitt liv för han dessförinnan varit med och försökt göra en statskupp mot honom.

Benjamin är omskriven i många olika sammanhang och många böcker han skrivit och även hans korrespondens med olika personer är utgivet i många olika böcker, varav flera nyligen kommit i nytryck därför att det pågår något slags projekt att bevara gamla verk av kända författare.

söndag 23 oktober 2011

Dikt: Vinylinspelad musik

På Vänsterhörnet
man en torsdagskväll
är lite
kulturell
och tar med sig två varsinna
skivor av vinyl
där nästan varje
molekyl
grammofonstiftsutslitits
så stiftsarmen
nästan fått
rakitis

Man lyssnar på
flera gamla Svenska
progglåtar
och med sin mångåriga Vänsterkamp
ståtar

onsdag 19 oktober 2011

Fairtradefika på Fornby Folkhögskola

På kvällen var jag på Fornby Folkhögskola i södra delen av Borlänge, i Storstugan. Det var en av de onsdagskvällar under hösten som är öppna för allmänheten med olika arrangemang i denna lokal.

Denna gång var temat att tävla i världens största fikastund som visst ska inträffa en gång om året då mänskor runt om i världen träffas en och samma kväll och fikar Fairtrade-märkt kaffe, te och fikabröd. Förra året var det 400 000 personer drygt som deltog i Sverige och lika många i Tyskland. Därför låg i alla fall Sverige procentuellt sett väldigt bra till- som en av deltagarna kommenterade.

Vi var några från studiecirkeln Klimatsmarta Hushåll i Säter som åkte iväg på denna fikakväll som en del i kursen för vi skulle egentligen ha kurs och träffas på ABF i Säter denna kväll men gjorde bara lite andra saker just vid detta kurstillfälle.

20 personer blev anmälda som deltagare i detta av föredragshållerskan som jag inte riktigt uppfattade vad hon hette skulle föra vidare. Hon arbetar till vardags som lärare på Fornby och fick en 2-dagars utbildning inom sitt fackförbund som informatör/ambassadör för Fairtrade.

Det var en del diskussioner och utredande diskussioner om olika typer av märkning av produkter. Fairtrade är ursprungen ur Rättvisemärkt som dock också finns kvar. Fair trade är ett annat begrepp som används i s.k. världsbutiker, sådant som bland annat Sackeus brukar köpa in. Det var också diskussioner om bland annat vad KRAV-märkning betyder.

Det finns drygt 1000 Fairtrademärkta varor i världen och över 6 miljoner producenter. De flesta varorna är livsmedel, desto färre kläder. För att de ska få denna märkning måste de uppfylla vissa kriterier. Att när varorna framställs måste det vara under bra förhållanden för bland annat miljön och arbetarna. De måste vara minst 15 år gamla, ha minst minimilön och få fritt bilda fackföreningar bland annat. Bara varor- inte tjänster kan Fairtrademärkas.

Vi blev bjudna på chokladbitar, te, kaffe, sega råttor och bullar som var Fairtradeframställda.


söndag 16 oktober 2011

Sverige är anmält till Folkmordstribunalen i Haag angående omänskligt förfarande vid tvångsomhändertaganden av minderåriga

Sverige är nu anmält till Folkmordstribunalen i Haag (tror det heter så) av en vän till mig. Ärendet har diarienummer OTP-CR-600/09. Dock har det inte – om jag förstått saken rätt – lett till någon rättegång med medföljande dom ännu. Dock kanske det kan bli om många vittnar gällande denna fråga.

Anklagelsen gäller att det är vanligt förekommande att barn och tonåringar kidnappas bland annat av socialsekreterare utan saklig grund till LVU- och HVB-hem, ofta till orter långt från familjen och föräldrarna så att barn och föräldrar inte kan ha den nära kontakt de behöver och har laglig rätt till. Det är många indikationer- påstår många mänskor från olika håll –dock kan jag ju själv inte bekräfta det alla gånger – men  jag har fått höra väldigt många vittnesmål både från de som har egna barn, som själva varit barn eller arbetat på sådana hem- att de ofta blir kränkta och ej får det stöd de  behöver enormt och som de har laglig rättighet till när de har olika funktionshinder bland annat AD/HD och Asperger. Det finns en omfattande beskrivning av hur eländigt det brukar gå till på www.autism.se som är en stor handikapporganisation - under fliken Vårt Arbete och fliken om LVU under detta i sin tur. Dock tror jag inte just barn med autism är speciellt nämnda i denna anmälan. Men de borde vara extra illa och ofta utsatta, liksom barn med invandrarbakgrund. Sällan att man familjehemsplacerar barn i s.k. överklassen även fast missbruk och andra missförhållanden råder i sådana familjer emellanåt.

Socialsekreterarna anklagar ofta föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionshinder för att behandla dem illa- när barnens beteende och symptom kommer på grund av deras funktionshinder är på det viset och att de inte fått det stöd de har laglig rätt till i skolan. Ofta har föräldrarna kämpat som besatta för att få stöd till barnen i skolan- för det bestraffas de som dåliga föräldrar och blir fråntagna kontakten med barnen och barnen far mycket, mycket illa.

Ofta får barnen inte tala i telefonen ens med sina föräldrar och andra rättigheter och friheter indragna ofta helt utan saklig grund. Ofta har inte de som ska ta hand om barnen någon som helst insikt i hur funktionshindren fungerar.

Det finns många som vittnar om och påstår att pedofiler ges tillträde till sådana hem och att tonåringar som bor i sådana hem blir utnyttjade som gratis utsliten arbetskraft bland annat i stall på stora gårdar främst i Skåne och Södermanland. Det är anmärkningsvärt att det inte görs några ordentliga utredningar gällande detta.

Det är märkligt att så mycket av dylik verksamhet är så sluten och där barnen och ungdomarna blir extra mycket utsatta och isolerade och man kan undra varför det ska vara sådan slutenhet och hemlighetsmakeri för samhället utanför och föräldrar och andra närstående till barnen och tonåringarna.

Anklagelsen gäller att många drabbade av de här tvångsplaceringarna gör självmord och att det är det som är grunden för folkmordet

fredag 14 oktober 2011

Bostadspolitiskt möte på Vänsterhörnet i Borlänge 11 Oktober

Tisdagen den 11:te Oktober 2011 var det bostadspolitiskt möte på Vänsterhörnet i Borlänge. Det var inte lika många personer med där som när det varit cafékvällar tidigare säsonger. Kanske det var högst 20 personer närvarande. Jag var närvarande bara ungefär hälften av tiden och hängde inte med i alla detaljer.

Pelle Andersson har inbjudit en kille från Stockholm som är engagerad i bloggen Rädda Linjalen som försöker förhindra fler omvandlingar till Bostadsrätter från Hyresrätter i Stockholm. Jag tror han hette Johan Johansson. Han är från början en vanlig privatperson s.k. lekman som till sist fått lära jurister och andra om bostadsrätter och vad det innebär.

Han var väldigt negativt inställd till bostadsrätter. Att bostadsrättsföreningar kan agera hur de vill och att det i princip är laglöst land och att man ytterst sällan kan vinna mot dem tex. i juridiska tvister.

Deras sätt att värva medlemmar och driva sina egna intressen- oftast att tjäna pengar på att sälja vidare sina bostadsrätter- är ofta på luriga och oärliga sätt. Tex. om mänskor som vill bilda en bostadsrättsförening i ett område med hyresrätter vill få sin vilja fram kan de bokföra boende som medlemmar i föreningen utan att de tillfrågats om det. De kan sätta alldeles för lite pengar till driftskostnader och mycket, mycket annat. På möten och stämmor kan personer utifrån som bara passerar på gatan i vissa fall få rösta om stadgarna ser så ut. Ibland kan personer i Bostadsrättsföreningar få vara ombud för hur många grannar som helst på vissa möten m.m. Han menade att man från alla första början redan innan man bildar en bostadsrättsförening för in i stadgarna hur det ska fungera på ett bra sätt.

lördag 8 oktober 2011

Konst i Kvadrat i Borlängetrakten och Vassbo

Lördag 8 och söndag 9 Oktober infaller det årliga Konst i Kvadrat. Det är en konstspaningsrunda inom Borlänges och Faluns kommuner med 66 utställare på 27 platser. Idag gjorde jag en runda och kollade runt på några av ställena.

Jag började med Adjutantvillan i Rommehedslägret där det var en mindre utställning av Mats Aronsson och Kristin Rydberg. Mest lite annorlunda hästar gjutna i betong med mönster som av olika slags knäckebröd tex. Leksandsbröd och Falu Rågrut. De har dock sagt upp sitt hyreskontrakt i huset för att 5 av byggnaderna inom Rommehedslägret är till salu.

Sedan for jag till Margareta Sellergren som jag tror är en ny utställare inom denna konstspaningsrunda. Hon hade jättefina porträttmålningar på kvinnor och katter med mera, mycket utomhus. Hon bodde mycket vackert intill Dalälvens strand. Foto finns här därifrån.
Sedan for jag till Grinds Lada i Tomnäs utanför Ornäs, på väg mot Kyna. Det var servering med jättegoda nylagade tunnbröd som jag smakade där som de gräddade i en platt ugn i väggen. Det spelades folkmusik med svensk och arabisk stil, bland annat med en av medlemmarna i folkmusikgruppen Caleido. Musiken var jättebra. Tre konstnärer ställde ut i ladan. Sonja Blomström, Lena Hansson och Mats Olsson. Den sistnämnda målade jättefina tavlor. Det fanns också roliga och jättebra karikatyrliknande skulpturer bland annat i trä med dikter till. Vet inte riktigt vem som gjort dem.

Var sedan en snabbvända till Vassbo. Där var det utställare i både magasinet, Vandrarhemmet och Gammelgården. Jag var bara in i Vandrarhemmet. Där ställdes enormt fina foton ut bland annat på canvas av Eva Jäger. På skrotbilar som nästan växt fast i naturen och mycket andra jättefina och bra motiv. Även tavlor av Karin Hoppe Storck och Marie Turesson. Någon av de som målade målade lite barnaktiga motiv med mycket färger som flöt in i varandra. Nog med olja.Sedan var vi till Galleri Storsten där det var stenskulpturer med marschaller och skarpfärgsmålade skyltdockstorson uppställda i skogen längs vägen. Det var 8 konstnärer representerade där.  Anneli Andersson, Annette Brosset, Sofia Carlsson, Eva-Liisa Eriksson Kukkonen, Nettan Eriksson, Ingrid Löfström,Claus Moltke-Hoff och Sara Thiele Jobs. Claus hade gjort stora rostiga skulpturblommor. En kvinnlig konstnär- minns inte vilken- hade målat färggranna lite naiva fantasyaktiga motiv mest på kvinnor som jag gillade mest.

Var sedan till Slotts Barbro i Fjäkelmyra. Jag blev förvånad när stora affischer med bilder från modevisningar satt uppe på ytterväggarna till dalastugorna där hon bor och där det är extremt vackert. Men det visade sig att ett franskt modeföretag, Roche, hade tillverkat kläder från hennes målningsmotiv och hade haft med på en modevisning. Hon hade många tidningar uppslagna på ett stort bord i ett av sina hus med artiklar om detta och exemplar av klänningarna på väggen. De var väldigt fina. Hon saluför bland annat många stora kort med ordspråk och talesätt och t-shirts med motiv från sina kurbitsar. Verkligen superfina motiv med gamla dalmålningar och kurbitsar. Foto på fasaden på ett av husen är här.Var även till Atelje och Galleri I Tvättstugan i samma byggnad som Katthemmet i Kvarnsveden. Där inne fanns det mycket fint att se. Mest jättefina ansiktsmasker- flera i gammaldags fransk och troligen Venetiansk stil men även djurstilar m.m. i papir maché av Birgitta Nickolausson som även håller kurser i att tillverka masker. Ulf Jansson ställde ut målningar också. Fika serverades. Man kunde också köpa fallfruktsäpplen av fin kvalité för 10 kronor plastkassen, en blandning av Åkerö och vinterfrukt.

torsdag 6 oktober 2011

Studiecirkeln Klimatsmarta hushåll i Säter 5 Oktober 2011

Ikväll hade vi en mycket trevlig studiecirkel med Klimatsmarta hushåll i Säter i ABF:s lokal. Vi var 5 närvarande.

Vi kom fram att vi genom att analysera våra egna klimatvänliga – eller klimatovänliga handlingar i vardagen –  så småningom ska analysera vad Säters kommun eventuellt kan underlätta för kommuninvånarna med för att bli ännu mer klimatsmarta. Säters kommun har ju en del miljömål och någon slags nyinrättad miljögrupp som jag inte minns namnet på.

Det var ett väldigt flyt i diskussionerna idag och vi fikade gott också. De flesta närvarande var väldigt kunniga när det gäller regler och lagar kring KRAV och andra områden av märkningssystem av varor. Men när det finns en slags EU-miljömärkning så är det oerhört låga krav på hur produkterna framställs. Tex. att köttdjur bara behöver gå utomhus på en betongplatta och kan äta miljövidrig föda.

I de flesta fall är det mer miljövänligt att äta KRAV-framställd föda som är transporterat en bit än närodlat och s.k. konventionellt framställt.

Vi gick igenom kvitton på det vi handlat den senaste månaden och vad av det som var miljövänligt och inte och analyserade det. Vi var generellt sett i gruppen bra på att framställa egen föda och odla hemma och plocka bär och svamp också och tillverka egna saker också.

tisdag 4 oktober 2011

Möte med Vänsterpartiet i Säter 4 Oktober 2011

Tisdag 4 Oktober 2011 på kvällen var det sedvanligt månadsmöte med Vänsterpartiet i Säter på Pizzeria Athena. Mötesordförande var styrelseordförande Fia Wikström och sekreterare Lena Eriksson. Vi var 6 st. närvarande.

Det blev mycket diskussioner och informationsutbyte angående den föreslagna byggnationen av nya villor, eventuellt med hästgårdar – på Björknäs udde på andra sidan Ljustern mitt emot centrum. Ganska nära Stoltens Fäbodar. Dessa föreslagna byggnationer verkar uppröra och engagerade både många politiker och privatpersoner. Det ska visst växa en hel del aspar där vilka är ganska sällsynta här i trakterna och vara den enda strandbit av Ljustern som har ursprunglig natur. Det hänger också ut en del träd med löv och kvistar ut i vattnet där. Fisken ska visst nappa ganska bra där utanför där grund och djup möts. Det ska växa en slags rödlistad svampart där-kandelabersvamp och därför borde skogen skyddas där.

Det var också en del rapporter från olika möten bland annat med Majoriteten och planerade möten av diverse slag som togs upp.

Det var också en hel del diskussioner om olika förslag och bud angående att bygga nya förskoleplatser och platser för särskilt boende för äldre i framtiden. Man vill inte ha större förskolor än de med 80 platser, det är någon slags smärtgräns. Det var också en del divideranden angående hur många platser inom särskilt boende inom Säters centralort som behövs totalt de närmaste årtiondena. Fortfarande diskuteras det angående om Fågelsången kan bli en ny förskola. Kommunen beräknar att 300 förskoleplatser behövs i dagsläget i centralorten Säter och 50 platser för särskilt boende för äldre inom samma geografiska område för många år framåt. Men vi är en del som tvekar om den låga siffran angående det sistnämnda.