söndag 31 oktober 2010

Fyra filmer av Roland Engvall som handlar om kända Säterbor

Idag mellan klockan 14-17 ungefär var jag på filmvisning på Säters Biografmuseum. Jag var inte där hela tiden och missade en del av filmerna -mest den om Christer Johnsson- och fikat i en mellanpaus helt.

Det var massor med folk i publiken, fullt. Men bara en vände och gick hem igen trots att de fixade fram stolar på sidan av på slutet. Det var en mycket stor majoritet äldre personer i publiken.

Filmerna hade Roland Engvall gjort- han är pensionerad journalist på Dala-Demokraten och han var själv närvarande men sa inte så mycket mellan filmerna. Filmerna var nya-den nyaste var nog den med Thomas Lundblad som gjordes 14 Oktober 2010.

Stefan Lindfors presenterade filmvisningen i början. Han tycker att det borde göras en ny s.k. sockenfilm om Säter, liknande den som gjordes på 1950-talet. Men hur skulle en sådan bli, i ett det mer teknologiska urbana och internationella samhälle vi lever i? Viktigt att dokumentera hembygden i nuet, det tycker jag också. Men det glöms kanske ofta bort. På vissa vis var ju tex. Säter lite internationellt förut också med invandrade tyskar som jobbade i myntverket m.m.

Mänskor reser och flyttar mer idag och kanske glömmer bort närmiljöorientering i högre utsträckningen idag?

En film om f.d. färghandlarna Josefsson skulle visas men hade tappats bort så man visade andra filmer istället.

Den första handlade om den pensionerade 91-åriga polisen K-G Arderbäck som själv var närvarande i publiken.Han berättade om sin fattiga uppväxt i Horndal och hur han sedan började brottas och därför ansågs så stark så han fick jobb först som smed i Långshyttan och sedan som polis i först Hedemora och Säter. Var enklare att bli polis då och han berättade lågmält och komiskt om olika dråpligheter som polis.

Sedan var det en film om Nils Hagström som arbetat 18 år som vaktmästare på hembygdsmuseet Åsgårdarna. Han berättade bla. om hembygdsmuseets och dess enskilda byggnades historia.

Nästa film handlade om Christer Johnsson som hade en herrekipering i många år med filmning av hans utförsäljning i början av dessa år med lite kul kommentarer av expediter och kunder.

Sist visades en film om en yngre person än de övriga, musikern Thomas Lundblad som levt och lever ett väldigt intensivt liv som musiker, sysslar med hästar, varit ishockeytränare osv. så han blev utbränd ett tag. Han berättade om musikens roll genom sitt liv och hur han fick stipendium pga. sitt skickliga fiolspelande redan som 14-årig och fick resa till Tyskland. Han spelade olika typer av fiolmusik väldigt skickligt och visade upp sin fiol från 1600-talet. Han hade samarbetat med massor med kända musiker tex. Roxette och ackompanjerat operasångaren Pavarotti.

Jättebra porträtterande filmer. Borde göras många fler sådana mot ytliga deckare och annat skräp.

torsdag 28 oktober 2010

Föredrag om Ayurveda

Ikväll var jag på föredrag om Ayurveda i Borlänge. Ayurveda är en 5000 år gammal alternativmedicinsk metod från Indien och innefattar väldigt många aspekter av livet och naturen.

Mottagningen öppnade för ca 1 månad sedan. Kvinnorna som driver den är utbildade i Umeå. En av dem blev intresserad av läkekonsten för hon själv var väldigt sjuk i psoriasis och tex. inte kunde gå och hade hemska smärtor där den vanliga läkekonsten till slut bara kunde erbjuda henne cellgiftsbehandling och blev botad  av Auyrveda.

De gör diagnostik tex. via att känna på pulsen, titta i ögonen, på tungan, ställa många frågor.

För flera år sedan läste jag en bok av Deepak Chopra om Ayurveda och gjorde ett test på hundratals frågor och där framkom att jag övervägande var av personlighets- och kroppstypen Pittha och näst mest av typen Vata. Vi på föredraget- närmare 10 kvinnor en 1 man- fick göra liknande självtest men med betydligt färre frågor. Samma resultat fick jag denna gång.

Vi fick smaka olika teer som var bra för de 3 olika grundtyper som finns och en del pastor som kändes väldigt koncentrerade och hälsosamma. Samt hårt bröd med smör som man först smält på låg värme och sedan kokat 1 timme och silat bort slaggprodukterna från. Det här smöret ska ha välgörande effekt på olika vis.

För att få en balanserad mage och kunna ta upp näringsämnena i maten så är det bra att dricka en kopp varmt vatten ca 6-7 varje morgon, som att lösa upp en propp i matsmältningssystemet.

De har flera olika slags oljebehandlingar och massagebehandlingar som dock kostar mycket. De har specialbyggda breda och stabila massagebänkar som jag inte sett någon annanstans. En av dem har etn kruka med hål i där det ska droppa varm olja över pannan och huvudet en halvtimme. Två av bänkarna hade tält över sig som kan sänkas ned så man kan få ångbad.

Oljebehandlingen med dropp över huvudet skulle vara bra mot stress och utbrändhet men man måste vila väldigt mycket efter behandlingen.

Jag tror det här kan vara bra och bra komplement och ibland ersättning för den s.k. vanliga s.k. läkekonsten med massor med mediciner som ger hiskeliga biverkningar i många fall och där läkemedelsbolagen tjänar multum. Man ska tänka på att 4000 personer i Sverige dör av felbehandlingar inom den vanliga läkekonsten varje år. När det gäller Ayurveda kan det knappast vara annat än 0.

Jag tycker det är mycket positivt att denna behandlingsform kommit hit till denna del av landet.

lördag 23 oktober 2010

Svensk Pop

En gitarrist
med hatt, skägg och halsduk
såsom en yngre upplaga
av Pettsson
- utan en jamande Findus
med hoppande brunkavajad
sångarkollega
framförande
en konsert
så påminnande om
Robert Brobergs
kluriga rimverser
i det mysiga
indiskinspirerade
krusidullcaféet


En slags diktrescension av konserten på Peace and Love -cafeet i Borlänge med 2 medlemmar i gruppen Svensk Pop på kvällen 22 Oktober 2010

tisdag 5 oktober 2010

Hur kan man underlätta självframställning av mat?

Något det alltför sällan talas om i dagerns samhälle är självhushållning – och då tänker jag mest på det mest grundläggande som livsmedel.

Mänskligheten står inför gigantiska utmaningar och hot. Det kanske blir dyrare och svårare att utöva maskinellt jordbruk och transportera livsmedel över stora delar av världen. Dessutom så utarmas jordarna alltmer med ensidiga grödor, ofta GMO-dito, insekter och andra djur minskar i antal och dör ut, kemiska bekämpningsmedel används m.m.

Under andra världskriget skulle visst hälften av livsmedlen invånarna i England konsumerade varit odlade hemma i deras trädgårdar odyl. Det låter ju jättebra och omfattande. Hur det var i Sverige vid den tiden vet jag inte men jag antar att det var en mycket större del som framställdes i vanliga villaträdgårdar och i småjordbruk än idag. Det jag hört var i alla fall att väldigt många hade kaniner för att få i sig något kött och att det knappt gick att få tag i några maskrosor i närheten av bebyggda områden för att kaninerna har ätit upp dem. Många fler verkade odla potatis i sina trädgårdar också.

Tyvärr har småjordbruken minskat i antal. Men många bor ju idag på landet i dylika som inte längre håller jordbruksdjur eller har speciellt mycket eller ingen jordbruksmark alls. Och skulle i många fall kunna odla en del av sin föda om de har tid, ork, möjlighet och intresse.

Tyvärr har trenden gått mot att nybyggda villor har allt mindre trädgårdar. Varför vet jag inte. Verkar bli mindre och mindre skillnader mellan att bo i nybyggda villor och lägenheter. Kanske det byggs så tätt för att fler tomter och hus ska ligga centralt så att man kan driva upp priserna? Att det blir billigare och enklare att dra olika ledningar.

Men denna sparsamma utemiljö i direkt anslutning till bostäderna skapar en extremt stor sårbarhet och stort beroende av föda utifrån.

Dessutom ställer de flesta hyresvärdar till hyreshus till det ännu värre med rigida regler om odlingar och bär- och fruktodlingar. Dock passar permakultur mycket bra tex. på mindre utrymmen som balkonger där flera växtarter samarbetar och skyddar varandra.

Jag tycker att livsmedelsodling borde stimuleras i närmiljön på olika sätt.

Tex. att arbetsrätten hörde ihop med hur stora odlingsmöjligheter man har hemma. De som har stora tomter anpassade för odling skulle få arbeten med kanske 5 eller 10 % mindre tid.

Alla privata odlingar skulle stödjas och stimuleras, om de inte besprutas, odlas GMO eller olagliga droger naturligtvis. Det skulle vara mycket lättare att få ha höns, getter, kaniner och andra smådjur tex. i villaområden i och i anslutning till hyreshus.

Det skulle vara tvång på att skolor skulle framställa en viss procent av all sin skolmat. Tex. 10 % av den från år 2012, 20 procent från år 2016 osv. Det mesta jobbet med odlingarna behöver ju göras på sommarloven då kan man anställa elever på skolorna med sommarjobb. Annars finns det ju ont om sådana. Att framställa sin föda praktiskt är en av de grundläggande kunskaper som borde värderas högst i dagens samhälle.

All skolmat som går att odla i den växtzon skolan befinner sig skulle odlas där. Övrigt skulle man bara få köpa från andra områden inom landet eller utomlands där det odlas giftfritt och småskaligt och med diverse andra krav. Man skulle från skolorna i Sverige resa till dessa jordbruk m.m. och praktisera varje år. Man skulle ha personlig kontakt med de som arbetade där i alla led. Enbart mat som framställdes högst 2 år efter att svenska skolor haft praktikanter där skulle tillåtas att importeras till skolorna. Tex. kunde man ha 500 9-deklassare från högstadieskolor i Sverige som praktiserade på olika jordbruk tex. i Indien och Sydamerika 2 veckor om året, 500 gymnasieelever, 200 lärare från olika nivåer i grundskola och gymnasium och kanske 100 kostchefer och skolkökspersonal.

Odlingarna som man har hemma skulle ingen på något vis kunna lägga sig i när det gäller myndigheter. Tex. så ska inte de läggas på skatt inte ens några schablonbelopp. Ska inte kunna påverka socialbidrag, pension, sjukskrivningar – inte ens i utförande. Ingen myndighet ska lägga sig i om någon kan sköta sina odlingar eller inte om man har någon sjukdom eller funktionshinder. För det ska räknas som rehabilitering och privatliv. Men mycket av det här gäller ju redan idag.

Mänskor som är förtidspensionerade, långtidssjukskrivna eller har låg inkomst av andra orsaker skulle kunna söka om och lätt få statliga medel till att kunna bedriva så mycket odling av egen föda som möjligt hemma eller närmiljön tex. utanför hyreshuset där man bor eller få bygga växthus på taket. Då ska man redogöra för ritningar tex. av byggnationer av växthus och jord, fruktträd m.m. man behöver köpa in och hur man tänker organisera det på ett ungefär. Dessa bidrag får inte påverka några andra bidrag på något vis.

Odling av egna grödor och byte av hemmaframställd mat borde gynnas framför vanlig butiksmat och import av mat från andra länder som lika väl kan framställas där man bor.

Många kanske inte orkar eller hinner odla hemma i sina trädgårdar för de arbetar så mycket och reser bort sommartid då det mesta odlas. Kanske grannar då kunde hjälpas åt i större utsträckning.

Om mänskor blir allt fattigare kanske fler och fler väljer denna livsstil och matframställning frivilligt.