onsdag 28 april 2010

Är det inte dags för nya påhittade farsoter snart?

Är det inte dags för media, politiker och läkemedelsbolagen snart att hitta på någon ny påhittad farsot igen nu när rädsledressyren för Svininfluensan börjar tona bort? Men kanske inte läkemedelsbolagen inte framställt något nytt vaccin eller behandling mot någon sjukdom som ännu inte finns och aldrig kommer att finnas eller som måste spridas utifrån laboratorium till allmänheten?

Kanske de hittar på någon ny sjukdom tex. hos hästar, katter eller hundar som kanske hittats på mänskan så att tidningarna får sälja lite fler lösnummer och psykologerna får lite extra inkomst på grund av mänskors oro? Och framför allt så att staten ska få slösa lite mer pengar på mediciner för att sponsra ´fattiga´ läkemedelsbolag så att fattiga individer tex. pensionärer och arbetlösa ska få ännu mindre att leva på?

Ett sådant nytt arrangemang skulle väl också vara bra ekonomiskt för olika djuruppfödare som då kan börja sälja fler djurungar eftersom kanske många avlivar eller omplacerar djur för de är rädda för att bli smittade.

Vad har hänt med skattepengarna som gick till de här vaccinationsdoserna som köptes in i massupplagor bland annat till Sverig? Finns Svininfluensan nu och har den någonsin funnits? Hur många har dött av den i Sverige? Hur mycket skattepengar fanns och förlorades på detta vaccin?

Jag har inte vaccinerat mig och har inte varit det minsta pytteförkyld på minst ett år tror jag.

Av dom jag känner som vaccinerats mot farsoten verkar de flesta ha fått mer eller mindre hemska biverkningar av vaccinet. PLUS att de sedan fått influensa och förkylningar minst en gång efter det. Hmmmm... hur går det här ihop egentligen?

En del forskare sa att vaccineringen är meningslös för att viruset muterar hela tiden.

lördag 24 april 2010

Nu får grönskan till att komma!

Nu längtar jag efter att grönskan ska komma på allvar! Känns så tomt och ödsligt när snön är borta och innan grönskan i buskar, rabatter och träd kommit på allvar.

Önskade att det grönt växande vore mer uppskattat i dagens samhälle även av de som bestämmer i Säters kommun. Att man hyllade grönskan på andra sätt än genom att köra igång med en massa hårdgallringar av skog i närheten av bebyggelse som man tex. gjort högt upp på Åsen i Säter nyligen. Och att man inte försöker mosa sönder både gräs och gräsrötter med ihärdigt klippande av Säterbostäders gräsmattor.

Jag tror också att vi måste vara tacksamma för en hel del ogräs som vi kan ta till vara som föda. Jag har nyss köpt en bok om ogräs för att kunna finna mer hälsosam och bra föda. ogräset kan skydda andra växters rötter mot torka och är som naturlig permaodling i många fall.

tisdag 20 april 2010

Björn Elmbrandt pratade om medias falskspel på Vänsterhörnan i Borlänge

Ikväll, den 19:de April var det ett mycket trevligt och bra föredrag av Björn Elmbrandt på Vänsterhörnan i Borlänget. Jag vet faktiskt nästan ingenting om honom sedan innan och inte presenterade han sig så noga heller utan höll sig till ämnet han verkade vara kunnig inom och brann inom. Och det var mycket bra, mycket flyt i hans föreläsning.

Han berättade om högerpartierna och det mediala spel som pågår när det gäller dem. Alltså att Alliansen låtsas vara mer Vänster och solidariska än de är. Att mänskor ofta är lättlurade.

Att de vänder kappan efter vinden. Först så skulle de införa Arbetslinjen och beskatta de som inte arbetade mycket mer och sänka skatterna för den arbetande befolkningen betydligt. Men nu inför valet ska de väl försöka fjäska in sig hos pensionärerna. Men genom att de ska få betala mindre skatt så blir det också mindre pengar till vård och omsorg.

Anders Borg hade visst dragit in löftet om ett antal miljarder i tillskott till kommunerna 2011. Vilken siffra minns jag inte riktigt. Möjligt att det var 17 miljarder? Enligt en rapport i Mars från Konjukturinstitutet så skulle kommunerna -enligt Anders Borg- finansministern - kommunerna ha fått en bättre ekonomi. Men han hade bara tagit med första meningen i rapporten. För i rapporten hade det stått att kommunerna skulle hålla sig över ytan eller liknande ENBART om de fick det där tillskottet som var utlovat till nästa år.

Det blev diskussioner efter föreläsningen. Bla flyt. Bra dialoger. Bland annat så ansåg många att det enda samhällsprogram på TV med kvalité som sänds numera och som inte är manipulerande är Uppdrag Granskning. Det var någon som sa- jag minns inte riktigt - att med 30 sådana program i veckan så skulle nog mänskor bli mer medvetna och diskussionerna skulle komma igång i samhället om folk såg på dem.

Centerpartiet var det många som trodde att de är på stark tillbakagång. Att de tappat väljare tex. på landsbygden och av flera andra anledningar. Att de tappat sin ideologi.

En rolig sak i Vänsterhörnans kök var att det låg en disktrasa med en bild på Centerpartiets partiledare Maud Olofsson med en text ´till er hushållsnära tjänst´tror jag det stod på den. Klurigt!

Dessa cafékvällar är verkligen jättebra och av hög samhällelig och kulturell kvalité!!!

söndag 18 april 2010

Fritt val inom sjukvården i Dalarna


Jaha. Så har jag gjort mitt fria val och skickat in blanketten för att bevisa att jag är en fri självtändigt väljande mänska som kan välja min egen vårdcentral.
Hur mycket val är det egentligen? Det är ju de gamla vanliga vårdcentralerna plus Borlängehälsan som är de enda valmöjligheterna. Den sistnämnda ska öppna till hösten och kanske är det enda verkliga nya alternativet till vårdcentral. Kan vara bra för tex. förtidspensionärer och äldre att kunna gå till en vårdmottagning som är mer inriktad på och har erfarenhet av företagshälsovård. De kan ofta vara mer seriösa. Tror jag.
Men vem som tex. bor i Hedemora kommun vill välja vårdcentralen i Älvdalen? Har inte geografisk närhet en stor betydelse? Hur många miljoner kronor har kostat med denna process med s.k. vårdval? Frankerade kuvert, klantande dubbel uppsättning blanketter som skickades ut?
Det är ändå bara läkarnas och läkemedelsbolagens val och väl och ve det handlar om.
Inte alla kan vistas på andra våningen med sina funktionshinder dit Borlängehälsan verkar ska flytta. De med speciella funktionshinder.
Inte får alla med diverse syndrom och flera funktionshinder och krämpor någon hjälp. Om dessa över huvud taget kan ta oss in i vårdcentralernas kala och dåligt handikappanpassade lokaler för kognitivt funktionshindrade. Dessutom är det omänskligt varmt så det är lätt att svimma av så fort man kliver innanför dörren på Vårdcentralerna. Syrefattigt är det också.
Olika mediciner tar ut varandra. Olika syndrom behandlas av fel och för få avdelningar inom sjukvården. Helhetssyn skippas.
Tunnelseendet inom vården gör att helhetssituationen för patienten saknas. Ofta blir patienter misstrodda in absurdum trots att de har god kroppskännedom och bara söker vård i yttersta nödfall. Transporterna till och från vårdinrättningar är ofta omänskliga och långa och omständiga.
Djuren får bättre vård och man bedriver mer sunt förnuft och omtanke om individen och helhetssyn inom veterinärvården. Därför gjorde jag ett eget kryss för ATG-Kliniken på Romme Travbana och målade lite 1 -Maj-demonstrationståg på framstidan av svarskuvertet till Byråkratinissarna inom Landstinget.
Dessutom skrev jag i ett brev till dem att jag vägrar bli ett vårdpaket och ska ligga som ett kolli om jag skulle bli enormt dåligt utan hellre väljer att skickas till Hästkorvsfabriken i Gustafs.

fredag 16 april 2010

Naturens okontrollerbara krafter

Hela vår jord, hela universum hör samman.

Jorden och geologiska aktiviteter och annat storslaget rår inga politiker eller vetenskapsmän på ännu så länge.

När det här Isländska vulkanutbrottet sprungit fram ur Jordens inre måste vi rätta oss efter detta. Inställda flyg. Som nog är bra att ställa in för miljöns skull. Samtidigt så ställer Jordens heta lavautbrott ännu värre klimatpåverkningar. Kanske kan bli kallare somrar ett tag eller dylikt om askan håller sig kvar på hög höjd? Sjunker den ned så kan många av oss mänskor som lever nära jordytan bli jättesjuka av diverse lungåkommor pga. det flygande stoftet.

Ekonomin, samhället, sjukvården, jordbruket påverkas.

Samtidigt bör vi vara tacksamma för vulkanernas existens. Ursprunget till att livet skapades. Små bakterier som lever på svavel och annat och som evolutionerat tex. till mänskor. Bra med lite urtid som aktiveras i vår nutid.

torsdag 15 april 2010

Jordrester i vattenledningarna i Mora By

Idag är det några slags jord- och sandrester och annan geggamoja i diverse brunröda nyanser som kommer ut genom kranarna här i Mora By i Gustafs. Ska visst komma från att det bedrivs något slags vägarbete med avstängning av vattenledningarna i Storhaga. Geggan har kommit upp i vattentornet och sedan ut i vattenledningarna. Hjälper inte nämnvärt att spola länge i kranarna.

onsdag 14 april 2010

Nya lösningar för fattiga,sjuka och funktionshindrade äldre

Det här inlägget skriver jag med tanke på kommentaren till föregående inlägg.

De friska, pigga, driftiga och rika pensionärer som kan - kan nog om de vill starta företag eller driva de de haft i yngre år eller vara entrepenörer. Men jag tänkte främst på de som blir helt utanför samhället och gemenskap. De som vill umgås med andra mänskor, äldre och/eller yngre, kanske barn och barnbarn men på grund av omsorgens rigida regler, fattigdom m.m. inte har möjlighet till detta måste få nytt hopp.

Att man kunde komma på nya lösningar för dem så de kan få umgås med andra mänskor och få sina idéer och drömmar förverkligade på olika vis. Hur man kan hjälpas åt. Vissa äldre kanske är pigga och skärpta mentalt sett men sjuka fysiskt.

Det borde stå inskrivet i SoL lagen eller dylikt att äldre skulle få möjlighet att umgås mer med vilka de vill, även få möjlighet att hälsa på barn och barnbarn, umgås med andra äldre och andra oavsett ålder som de tex. har gemensamma intressen och mål med. Att det tex. ska stå i lagen att äldre som tex. i miniformat vill och kan vara entrepenörer och företagare kan få hjälp med det tex. olika ärenden och transporter med hjälp av hemtjänst, kontaktperson, ledsagning eller dylikt.

Och inte minst måste friska, klarsynta yngre entrepenörer få komma med nya idéer och lyssna på de utsatta äldre hur man kan hjälpa dem till mer innehållsrika och fria liv.

lördag 10 april 2010

Otrygghet för Säters Kommuns invånare

Centern har nyligen haft något möte om hur trygga Säters kommuns invånare känner sig. Många verkar känna sig otrygga pga. kriminalitet och ungdomar som härjar på stan. Är visserligen problem med det.

Men vem tar itu med otryggheten för de som är utlämnade till omsorgen inom den kommunala verksamheten och hur man tänjer på gränserna där när det gäller livsfara, självbestämmande, integritet, hur mycket ansvar och tung vård anhöriga ska utföra gratis för sina handikappade och äldre familjemedlemmar? Vem tänker på detta? Vem tänker på äldre och funktionshindrade inom kommunal verksamhet när det gäller entrepenörskap och nytänkande? Inom dessa ormåden förnekas behov på olika sätt. När det gäller övrig verksamhet och företagande i samhället hittas det på en massa nyskapade behov istället. Det är ytterligheter åt olika håll.

Skapa även förutsättningar för äldre och funktionshindrade i kommunen att bli egna entrepenörer och företagare!!!

Medmänsklighet , frihet och integritet behöver inte kosta en massa, snarare kan det minska på kostnaderna!

Låt de äldre och funktionshindrade leva liv som mer liknar friska och fria mänskor och få bestämma mer var de vill vistas, åka, äta, osv. till rimliga kostnader och med lämplig personal de valt själv!

De som bor på gruppboenden ska ha möjlighet till att resa och träffa andra mänskor än sina grannar i högre utsträckning om de så önskar. Likaså de inom äldreboenden. I den mån den sistnämnda är tillgänglig för gamla. Det sociala livet och att få vara en individ är så viktig. Inte bara att sätta upp en massa strikta regler för personalen och att man totalt kör över brukarnas behov. Det är ju brukarnas behov det handlar om annars skulle de inte behöva någon omsorg över huvud taget.

Se också över biståndsbedömarnas egna godtyckliga tolkningar eller icke tolkningar av läkarintyg.

söndag 4 april 2010

Konstspaning i Säterbygden år 2010

Igår for jag runt på Konstspaning i Säterbygden igen. Jag var inte på alla ställen. Dessutom var det ett antal konstnärer som annars brukar vara representerade på denna runda inte med denna gång.

Tur att det var ett så soligt och vackert väder ute.

Började med att åka till Klara Tägt som hade tavlor med färggrann abstrakt konst i ett öppet garage så det blev öppet med frisk luft under tak. De flesta tavlorna hade hon nog med förra året. Hon hade även målat vissa tavlor med någon slags vattenoljefärger som jag inte riktigt vet vad det är.

Sedan var vi till något som kallades Hönshuset i en liten låg gammal byggnad i Solvarbo med vackra målningar bland annat på Buddha, elefanter och giraffer av en tjej som hette Salmela i efternamn. Är osäker på hur förnamnet stavas.

Var sedan till Erik och Ulrika Vargtand i deras smedja och stall i Bispergshyttan. Det sistnämnda tjänstgjorde för helgen som utställningshall och café där det serverades en del godsaker bland annat en fin smörgåstårta istället för mackor men som jag inte smakade däremot äppelkakan.

Jag tyckte som vanligt att Vargtand var min favoritanhalt på denna runda. Det var blandad konst både smidet och målat både gammalt och nytt. Ovanliga grejer. Mycket med symbolik andlighet, födelse, död, reinkarnation med vackra färger.

Sedan var vi till Lövåsens Herrgård där jag bara såg på konsten på nedervåningen. Tyckte den var ganska trist.

Likaså hos Anders Haglund som nog hade samma skator m.m. som tidigare år.

Sista anhalt jag besökte var Lundgrenshuset. Jättefina svepaskar och praktiska träsaker att använda bland annat knivar och skedar av bland annat mjukt äppelträ som Leif Andersson. Han berättade att det är viktigt att använda tex. svepaskar så de får dra åt sig lite matfett och dylikt, annars spricker de lätt.

Åse Larsjos visade sina fina kurbitsar och jättefina naturmotiv bland annat från Digerdalen här i Gustafs och målade några slags sädesstrån kring en spegel. Hon hade även börjat designa dalmålnings- och kurbitstatueringar som hon visade prov på.