lördag 26 juni 2010

Ett andra valprogramsinformationsblad från Centerpartiet utdelat i Gustafs

För ca 1- 2 veckor sedan delades det ut ett till ihopvikt blad från Centerpartiet riktat till oss i Gustafs. Det andra på ganska kort tid. Jag minns inte exakt när det delades ut - modemlös och bloggoförmögen som jag varit en tid.

Det är det enda parti i Säters kommun hitintills inför det stundande valet som delat ut dylika blad. Men Vänsterpartiet är på gång iallafall. men det blir nog kanske bara ett enda och med samma text för hela Säter.

De här bladen verkar vara inriktade just på Gustafs. Iallafall om jag förstått saken rätt.

Det räknas upp vad Centerpartiet faktiskt åstadkommit i Säters kommun under den senaste mandatperioden trots sin oppositionsroll.

En sak var hemlagad mat i Förskolan i mora By i Gustafs. Men förslaget lämnades-vad jag förstått det- som medborgarförslag från en icke politiskt aktiv person.

Man framhåller att man satsar mer på landsbygden i kommunen. Det är ju bra. De har hjälpt till så att det satsats på biogas och en bensinmack i Kyrkbyn i Stora Skedvi. Bra!

Fortsättning följer en annan dag.....

tisdag 22 juni 2010

Katter och senildementa får ej frihetsberövas

Två positiva nyheter angående frihetsfrågor har kommit ut i media de senaste veckorna.

För ca 1-2 veckor sedan rapporterades det om - med anledning av någon dom om lösspringande katter i någon stad i Norrland- (prejudicerande dom???) - att det inte finns någonstans i lagtexten att man kan förbjuda katter att gå fritt i tättbebyggda områden. Att inte ens fastighetsägare kan förbjuda det i vissa hyreshusområden som exempel. Att det är ett olagligt beslut.

Men det gäller väl efter den gamla vanliga lagen? Jag har läst att det ska föreslås ett totalförbud mot lösgående katter i tätorter framöver. Men detta kanske inte tagits till beslut i Riksdagen ännu? Hoppas inte ett sådant vanvettigt förslag går igenom, isåfall är det något av det totalt vanvettiga Sveriges Riksdag kommer att göra!

Ett annat frihetsbeslut är att från 15 Juni i år så ska tex. äldreboenden ej få låsa in gamla senila och förvirrade mänskor. På sätt och vis är det ju bra. De ska ju inte behöva sitta i ett slags fängelse bara för de är gamla och sjuka! Samtidigt kan det ju orsaka en del problem på olika vis, att de virrar iväg och lever sig in i sina föreställningar, kanske kan frysa ihjäl på vintern eller råka ut för trafikolyckor.

Det bästa vore om anhöriga och personal kunde hänga med dem ut när de vill det. Och på ett varsamt sätt prata med dem om sina inre världar, kanske om de tror att de ska besöka eller redan ser personer som varit döda i tex. 52 år och be dem berätta om dem. Eller om de vill gå till ett arbete försöka ordna en liten surrogatarbetsplats med enklare arbetsplatser.

måndag 21 juni 2010

Nödfallsrojalisten tycker till om Kronprinsessbröllopet

Många tycker mycket om det nyligen inträffade Kronprinsessbröllopet. Många som tycker det är fjant. För dyrt. Överklassaktigt.

Vad tycker jag egentligen om Kungahuset? Kanske jag kan kalla mig någon form av ´Nödfallsrojalist`? Tycker det här systemet vi har idag är bättre än republik och president som låter läskigt på många sätt. Men helst önskar jag helt andra typer av samhällsystem och styresskick med mer inslag av äkta direktdemokrati och dylikt.

Det här kungliga bröllopet är nog bättre och mer positivt än många andra. De nygifta verkar älska varandra på riktigt. Det är kvinnan som ska ärva ansvaret och makten och mannen som mer ska stödja. De är mer jämlika, ganska unga. Verkar mycket vänliga sympatiska och medmänskliga på många vis som jag tror hela nuvarandra kungahuset är.

Men skvaller och sånt tycker jag är trist.

De har nog en stor allmänbildning och försöker kämpa för det goda i samhället på många plan. Även fast det ibland är lite dubbelbottnat tex. det man läst att de iallafall tidigare ägt aktier i tobaksbolag.

Tyvärr hör man mer om skvallret kring dem än vad de verkligen arbetar med. Önskade det sistnämnda vore mer lättillgängligt för allmänheten.

Måste vara knepigt för dem som ser och hör så mycket och har så mycket kontakter i världen och samhället att inte få tycka till och ryta till tillräckligt mycket om vad de tycker, ej ta politisk ställning öppet.

Apanaget kostar en del. Vad går det till? Vore bättre om de fattigaste i samhället typ fattiga ålderspensionärer fick lite mini-apanagen att få göra vad de vill med så de mår bättre och får göra mer för levande varelser i sin närhet. Eller fattiga barn, funktionshindrade och fattiga ensamstående mammor.

Att bära tiaror med ädelstenar kanske är hälsosamt för auran och för själen. Det borde kanske fler mänskor göra. Finns ju billigare ädelstenar också. Och framför allt männen skulle nog må bättre av det. Öppna upp lite positiva och varierade energier i sina subtila kroppar.

fredag 18 juni 2010

Kommunfullmäktigemötet i Grängshammar 17 Juni 2010

Ikväll, torsdagen den 17:de Juni var det säsongsavslutning med kommunfullmäktige i Säter. Från början var det meningen att denna kommunfullmäktige skulle gå av stapeln inne i en flygel på Ulfshyttans Herrgård. Men lokal hade flyttats till Församlingshemmet i det megavackra Grängshammar. Fick bekväm plats i en soffa.

Jag vet inte med på precis hela mötet men lyssnade på det mesta.

Det var en gedigen lunta - kallelsen till detta möte.

Först delades Månadens Blomma ut till en äldre kvinna som arbetade där i Församlingsgården. Det var kanske därför man flyttat sammanträdeslokalen dit?

Sedan var den en kille som gjort någon typ av Trafikutredning när det gällde busstrafiken och främst skolskjutsarna i Säters kommun. Kanske även övrig trafik också, jag vet inte – har ej hunnit ta reda på det.

Men det var som sagt fokus på skolskjutsarna. Han hade kommit fram till att skolskjutsarna skulle kosta sammanlagt 3 miljoner mindre per år om man organiserade om den så att eleverna började och slutade skoldagarna samma tid och att en buss gick till och från skolan samma dag i alla fall på varje stadium om jag förstått saken rätt. Som det varit hittills har skjutsarna varit väldigt splittrade och oorganiserade. 8 miljoner per år ungefär hade skolskjutsarna kostat. Varav hälften av kostnaderna ordnade varje skola för sig med delegering till något trafikbolag som själva la upp rutterna och då kanske åkte extra många turer med få barn för att tjäna extra mycket pengar? Nu i framtiden föreslog utredaren att skolskjutsarna skulle samordnas av en person anställd inom kommunen och att någon slags sambandscentral som även sköter bland annat färdtjänsten skulle få organiseringen som uppdrag i sin tur.

Samtidigt skulle det bli fler bussturer tex. på kvällar och helger för allmänheten. Så det skulle bli en win-win-situation. För alla parter. En del skolbarn skulle få längre dagar i offentlighetens kommunala rum i form av kompletterande fritids som inte föräldrarna skulle få någon räkning på eftersom det var kommunen som ordnat det så med ändrade bussturer. Kanske är till en fördel för många. Men kanske inte för en del barn tex. som har svårt med långa skoldagar och tex. har neuropsykiatriska funktionshinder.

Sedan höll Stina Stenberg som nog är någon slags kommunkanslist i ett föredrag om Grängshammars historia. Ganska intressant att så mycket finns på lager i Stora Ensos Arkiv om fakta om bruket genom åren. Det är nog ett arkiv som är en guldgruva för mig med så många anfäder och anmödrar som arbetat där genom århundradena. Det mesta kände jag redan till men att de hade en anlagd svandamm med detaljerade beskrivningar av svanskötsel var en nyhet för mig!

Abbe Ronsten pratade om en massa tabeller om ekonomi och budgetar och att Säters kommun har sparat pensionspengar åt sina anställda superbra. Var mycket fakta som var svårt att smälta. Jag stack iväg en stund och hängde inte med i alla turer med detta.

Det var också en del valärenden om kommunpolitiker som skulle sluta och skulle börja på olika uppdrag.

Och en gubbe pratade om hur man skulle förbättra miljön kring och i sjön Ljustern.

Långt i slutet av mötet så tog centerpartisten Elsa Westman upp frågan om hur man skulle kunna rekrytera ny personal när så många pensionsavgångar snart skulle ske. Hon föreslog att unga personer skulle kunna gå bredvid och få introduktion inom olika områden tex. inom omsorgen och andra kommunala verksamheter.

När jag tänkte efter så var det litegrann så jag jobbade bland annat med beredskapsjobb åt kultur- och barn-och ungdomsnämnden under ca 3-4 år när jag var tonåring. Men då erbjöds inte något jobb till mig efteråt, fanns inget anställningsmål med det egentligen från någondera hållet.

Som det är nu så anställs ju personer som är utbildade för det mesta inom den och den specialkompetensen inom de flesta yrken. Utifrån.

Vad jag hört så är de flesta tjänstemän och politiker i kommunen mest bekymrade över någon lämplig person som kan ta över tjänsten som kommunchef för där behövs ju speciell lokal kännedom förutom speciell skolutbildning. Men ingenting av detta tror jag togs upp på detta möte.

Elsa tog upp en del om att det är ibland är stora svårigheter att få tag i vikarier till omsorgen inom kommunen. Att någon slags vikariepool skulle behövas och att det skulle vara bra med yngre som introducerades i detta.

Marie Richaud , moderat, gick också upp och pratade lite om detta.

Någon av dessa ondgjorde sig över att ibland ålderspensionärer röck in och arbetade inom den kommunala omsorgen. Jag tror det var Elsa men är inte säker.

Ingen alls tog upp någonting i fråga av brukarperspektiv gällande äldre- och handikappomsorg och vilken otrygghet brukarna har med dessa anställningsformer som finns idag.

Ingen politiker tog upp frågan ur BRUKARNAS perspektiv direkt. Vad är det för fel på att en frisk, bra ålderspensionär rycker in inom äldre- och handikappomsorg om denna person har lyhördhet för den eller de brukare han eller hon arbetar hos? Brukaren kanske bara vill ta emot omsorg av denna ålderspensionär eller finns bara den anställda som kan följa med i vissa situationer. VARFÖR tänker man inte på brukarna när det gäller vikariepooler i högre utsträckning?

I denna fråga som Elsa Westman väckte tyckte jag att de närvarande politikerna var blinda för brukarperspektivet. Och idiotiskt att så viktiga handikapp- och omsorgsfrågor ej ger handikapp- och pensionärsorganisationernas delaktighet. Oviktiga lösryckta frågor gällande funktionshindrade förpassas till Handikapprådet där det inte är någon egentlig demokratisk process.

I en vikariepool kanske det kryllar av omsorgspersonal som inte alls är lämplig att arbeta hos äldre och funktionshindrade. Och det kanske är ingen eller bara några få som vill ha denna personal. Det blir ibland rena övergreppen och integritetskränkningarna när anställningstryggheten och kommunallagen ska stå över brukarnas integritet, säkerhet och trygghet!

Man kan mycket väl jämföra rollen brukare-omsorgspersonal med ett äktenskap eller en annan typ av intim relation. Egentligen är det MYCKET MYCKET viktigare att en brukare inom handikapp- och äldreomsorgen accepterar och trivs och känner sig trygg med och har speciellt valt ut sin omsorgsgivare än vad man behöver vara nogräknad när det gäller val av sambo eller maka/make. För friska mänskor som är gifta är mycket mer självständiga och oberoende av sin partner än vad en brukare är av sin omsorgsgivare.

Inom tex. äldreomsorgen ges knappt någon introduktion till brukaren. Det kan mycket väl jämföras med arrangerade äktenskap eller ännu värre eftersom i alla fall föräldrarna till de vuxna barn som ska gifta sig försöker ta reda på en del om den blivande makens karaktär.

När brukaren får s.k. hjälp av en omsorgsgivare som han eller hon inte trivs med eller inte respekterar dennes behov och integritet, fysiskt eller psykiskt kan man likna det med en våldtäkt för man kommer så nära varandra.

När det gäller individens rätt över sin integritet ska den som börjat inleda en intim situation kunna säga nej när som helst och vilja avbryta processen. Men det har inte en brukare inom handikapp- och äldreomsorgen alla gånger så lätt att få göra. Om den anställde gått introduktion så kanske det fungerat bra men sedan någonstans på vägen har den anställde skadat eller kränkt brukaren så den vill inte ha kvar den anställde så gäller Kommunallagen och anställningsvillkoren. Om brukaren far illa och ibland till och med dör i onödan är av mindre betydelse. Det är som om omsorgen har glömts bort totalt när det gäller kommunal omsorgsverksamhet. Det handlar om anställningstrygghet och Kommunallagen.

Inom kommunerna så placeras omsorgspersonal runt hej vilt. De brukare som tex. inte behöver lyftas får en massa omplacerad personal som kanske både har missbruksproblem, ej har kunskap eller insikt om brukarens andra problem tex. autism. Brukaren har svårt att bli av med denna personal och måste bevisa allting som den utsätts för och misstros ungefär som våldtäktsoffer hörs i våldtäktsrättegångar.

Ofta får inte brukare välja sin personal själv. Det är egentligen ett värre övergrepp än prostitution och tvångsäktenskap. För när det gäller prostitution brukar den föregås av någon slags överenskommelse och där man kan bryta processen om inte respekt visas- om det inte rör sig om trafficking. Jag försvarar på inget sätt prostitution utan tycker det är hemskt. Men jag tycker det är märkligt att partier och organisationer som säger sig vara mot prostitution, våldtäkt och arrangerade äktenskap inte tar det här på allvar att brukare behöver få välja sin omsorgspersonal i alla situationer!

De flesta som utsätts för tvångsäktenskap är friska och har vänner och stöd på annat håll och har större chans att ta sig ur situationen än en handikappad eller gammal har som behöver hjälp av kommunal omsorg.

Kommuner borde inte alls arbeta med mänskor. Det borde skötas av bra privata aktörer som man kan bryta med snabbt om de inte sköter sig.

Varför ska prompt unga arbeta med funktionshindrade och äldre? Hur ska de ha lugn och ro i kroppen att vänta in äldre och funktionshindrades behov av assistans och omsorg, svårigheter att röra sig och uttrycka sig? Vad har de för erfarenhet att förstå i väldigt svåra situationer? I vissa fall kanske de passar tex. om en tonårig tjej eller kille som är funktionshindrad vill ha en någorlunda jämnårig assistent. Bättre att friska och arbetskapabla ålderspensionärer får arbeta längre med brukare där trivseln och förståelsen är ömsesidig!

En orsak till att man tar in ålderspensionärer som vikarier kan vara att kommunerna behöver betala mycket mindre arbetsgivaravgift och skatt för dem.

Nej vikariepooler kan inte sluta med annat än katastrof- omsorgspersonal ska HANDPLOCKAS av brukarna själva!!!

Själva rekryteringen borde gå till på totalt annorlunda sätt än vad det gör idag. Tex. skulle de som vill jobba inom omsorgen få ha en prövotid på 2 år innan den personen fick arbeta med äldre eller funktionshindrade. Den arbetssökande kunde börja med att ansöka hos ett brukarråd eller hos handikapp- och pensionärsorganisationer och framföra varför hon eller han vill ha det arbetet. Sedan skulle de få genomgå hundratals timmar med undervisning av funktionshindrade själva, få praktisera på handikapporganisationer där enskilda funktionshindrade ej blir så utsatta som tex. i sitt hem eller i ett särskilt boende. Sedan skulle funktionshindrade samråda om den personen är lämpad att arbeta inom handikappomsorgen. Många funktionshindrade skulle få fråga ut den arbetssökande och de funktionshindrade skulle samråda sinsemellan. Sedan så kanske en omsorgsgivare bara passar ihop med enstaka brukare och behöver ha helt andra typer av arbeten som komplement tex. arbeta som rörmokare övrig tid.

Mötet avslutade med 2 olika typer av smörgåstårta med likdelar på, den ena med skinka och de andra med räkor och därmed oätliga för mig personligen.

onsdag 9 juni 2010

Kulturfestivalsvecka på dagcentret

I eftermiddags var jag med på ett hörn och besåg och bevittnade litegrann av en kulturvecka som hålls i Hantverksbyn i Borlänge på dagcentret som ligger där och ute på gården.

I deras vita byggnad så ställdes deras alster ut. Jättefina, färggranna tavlor. Speciellt var tavlorna med olika kungliga motiv som målats av 2 olika killar. Färggranna kuddar hängde i taket i ett rum där videofilm om deras keramiktillverkning visades. De sålde olika alster tex. tvålar och vykort gjorde efter deras målningar.

På gården under ett partytält serverades kaffe eller te och chokladkladdkaka.


Ett par timmar var det pröva-på-aktivitet att spela afrikanska trummor. Och mellan klockan 14-16 konsert under ett tak utomhus där de sjöng och spelade bla. Köppäbävisan och sånger av Svenne Rubins.

söndag 6 juni 2010

Nationaldagsfirande på Rommehedslägret

Ikväll mellan klockan 19.00-20.30 var det nationaldagsfirande på Rommehedslägret. Skönt när det inte var så kvalmigt och varmt ute. Men bökigt samtidigt när det regnade så pass mycket.

För första gången som de har detta arrangemang kunde dom inte ha sedvanlig fallskärmhoppare som damp ned mitt i arrangemanget pga. regnvädret.

Borganäskören som bland annat sjöng en sång om Rommehedslägret och Stora Tuna Spelmanslag stod och spelade på verandan till Officerssalongen för ovanlighetens skull. Där stod också de flesta talare.

Det var ganska mycket tal mellan uppträdandena.

En manlig person som verkade representera Rommeheds styrelse sa att han var oroad för föreningens och de gamla kulturmärkta husens framtid. Husens skötsel betalas mest av den fattiga föreningen som går back flera tusen per år. Man har kulturmärkt husen men ingen i samhället vill ta det ekonomiska ansvaret för deras upprustning och de står och förfaller. Vissa av husen ska visst säljas av privat som nödlösning om jag fattade saken rätt. Föreningens styrelse består mest av personer över 65 år men dessa personer är ovanligt pigga och friska.

Hemvärnets Musikkår spelade bra och marscherade i omgångar. Fast det regnade i instrumenten. De ska spela på Kronprinsessan Victorias och Daniels bröllop snart.

Stora Tuna Folkdanslag i flera olika typer av vackra folkdräkter dansade på gräsplanen och blev nog lite blöta också.

Prästen Ann-Gerd Jansson berättade lite om svenska flaggans historia och allmänt prat i drygt 5 minuter med kristna inslag i ett tal.

fredag 4 juni 2010

Min krönika om mänskans förhållande till naturen

När det gäller mänskans förhållningssätt gentemot sina medvarelser djuren och växterna råder mycket dubbelmoral.

Man säger sig vilja värna skogen som rekreationsområden och mångfaldigande av arter. I själva verket finns knappt några skogar alls i Sverige idag. Antingen är det fula kraterliknande områden som kallas föryngringsytor. Eller monokulturer av tall och gran som står i räta linjer som om de vore arméer som står uppställda i led och är på väg att marschera iväg. Det fattas bara lite marschmusik och skottlossning från älgjägare eller från någon skyttebana i närheten för att få den fullständiga krigiska stämningen. En äkta skog enligt min mening är ett harmoniskt kaos, som ett vackert rum där många olika arter har bra livsförutsättningar.

När mänskan försöker utplåna en del av mänskligheten med politiska beslut som grund kallas det Förintelsen som det som Tyskarna gjorde mot Judarna. När Sveriges riksdag och regering beslutar om att mer eller mindre utplåna en inhemsk art som varg kallas det Viltvård.

Samtidigt som det gnälls som att det finns för mycket älg och rådjur som äter upp tillväxten av träd så reduceras en redan alldeles för liten vargstam så att obalansen blir än större och de vilda djuren blir än mer beroende av jägarnas reducering av bytesdjuren.

Bina som varit en fungerande art som vetat hur de skulle bete sig i minst 40 miljoner år innan ens arten mänska var i tillblivelse blir nu misstänkliggjord av mänskliga storskaliga biodlare. Mänskan börjar nu bygga bikupor med former som inte passar bina och byter ut deras naturliga honung mot sockervatten som vinterföda. Till följd att de mår dåligt och börjar dö ut.

Mänskan måste inse sin del i naturen och måste sluta vara så egocentrerad utan måste börja lära sig av djuren och växterna. Mer och mer har det ju framkommit att naturen inte är så grym och konkurrerande som man först trott. Utan att det är så att både individer och arter sinsemellan hjälps åt på olika sätt. De stora genetiska sprången har inte tagits på grund av att individer inom samma art börjat samarbeta bättre utan att samarbetat mellan arter börjat fungera bättre. Om inte mänskan slutar med att kuva och plåga djur och växter så kommer mänskans utveckling att stanna av och degenereras.

Det finns visst ett förslag om att man ska förbjuda katter att vistas utomhus i villa- och hyreshusområden. Ett grymt och totalt vansinnigt förslag! En del personer tycker att katter kan anpassa sig till att leva som innekatter. Till vilket pris? Att de blir deprimerade och rastlösa och får olika sjukdomar för de vantrivs och får för lite sol? Ska den anpassas att komma lika långt från ett naturligt liv, motion och frisk luft som många mänskor? Många mänskor får ju knappt komma ut och se solen tex. på grund av inomhusarbete hela dagarna under vinterhalvåret eller gamla mänskor som är beroende av vård och omsorg som ingen hinner följa med ut. Ska dessa ohälsosamma exempel vara ett idel att eftersträva för katterna? Nej- istället tycker jag att vi mänskor delvis borde leva och lära av katterna och friare få ströva omkring utomhus och klättra i träd emellanåt.

Låt ormarna leva i fred med sina kluvna tungor när de söker sig fram i vårsolen. Men mänskan bör inte tala med kluven tunga när hon inför lagar och regler för djuren och naturen!