söndag 26 april 2009

Utskick om Silvbergs-skandalen som är Silvbergsuppropets uppföljare

I morse fick jag hem en slags oadresserad broschyr om Silvbergs-skandalen som verkar vara en uppföljare till fjolårets Silvergsupprop. Det var en orange broschyr på 4 sidor. Där presenteras en liten del av det som hänt det senaste 1 1/2 året när ett danskt byggbolag haft och har planer på att bygga stugbyar i Silvbergsområdet och Säters kommuns politiker och tjänstemäns agerande och anti-ageranden. Det holländska byggbolag som nämndes av Silvbergsuppropet förra våren är inte längre med på arenan. De ändrade sina stugbyplaner till någon annan kommun, om jag förstått saken rätt. Dessutom var de mycket mer seriösa på alla sätt.

Förra året fick jag tyvärr inte någon sådan broschyr hem till mig fast jag verkligen hade önskat få ta del av dess innehåll. Men denna vår är jag alltså mer lyckligt lottad på den informationsfronten.

Det är en intressant och förskräcklig läsning om alla dessa motsägelsefullheter i denna process. Där påstående ställs mot påstående. Att bolaget annonserat ut tomter och hus till försäljning som inte ens fått bygglov eller att ens områdesbestämmelser gjorts enligt Säters kommun.

Vem som än har rätt eller fel i det hela borde Säters kommuns politiker och tjänstemän ha tagit ett mycket, mycket större ansvar än de gjort. Silvbergsborna har inte haft något annat val än att organisera sig och försöka reda ut kaoset. Om byggbolaget ljugit borde någon eller några representanter från kommunen bekräftat detta. Informerar och rett ut. Bjudit in till möten på kvällstid eller helger då de flesta är lediga från jobbet. Alla partier som har någon post i kommunen borde ha tagit ställning för detta och kanske bjudit in representanter från Silvberg.

Vänsterpartiet sitter ju i majoriteten och är ju emot negativa kommersiella krafter som ställer till med en massa problem. Dessutom är Vänsterpartiet emot EU och att de som har makten långt bort inte ska bestämma över små länder i marginalen. Silvberg är som Sverige i ett symboliskt miniformat och Säters kommun som ett symboliskt EU och Säters kommuns politiker borde lyssna mer på de som bor i Silvberg, deras situation, verklighet och ta vara på deras värden bland annat i natur- och kulturminnen. Enligt denna broschyr hade det danska byggbolaget planer på att bygga direkt på skyddade kulturminnen och dylikt. Men ännu har jag inte fått gehör för att inleda dialog mellan Vänsterpartiet och Silvbergsborna. Få se hur det går. Än är det kanske inte uteslutet.

Om jag förstått det rätt så fick Lotta Bergstrand sin politiska post som vice kommunalråd på grund av sin privata valkampanj. Men nu har dessa Silvbergsbor startat en massiv mot-kampanj mot henne.

Jag hoppas bara man inte fastnar i någon slags enpersonsfråga om Lotta i det här fallet för det som hänt i Silvberg speglar bara många andra processer i Säters kommun och samhället i stort. Det stora glappet mellan politiker och tjänstemän å ena sidan och de vanliga invånarna på andra sidan. Att man får motsägelsefulla besked och där många skyller på varandra och där enstaka personer eller grupper kör över alla andra med egna påhittade regler och lagar.

Detta har hänt när det gäller omsorgsnämndens chefer som hittat på egna lagar och regler om vissa områden inom omsorgen och sedan förnekar de detta. Detta ´vem ljuger´- uppräknande har jag själv gjort som representant för RSMH-Hoppet i Kommunala Handikapprådet för ett par år sedan. Där sticker också alla inblandade huvudet i sanden likt strutsar och vill inte ta itu med problemet. Det gäller säkert fler områden inom kommunen.

Om politikerna tar itu och möter Silvbergsborna kan det leda till något mer positivt. Kanske att fler vill engagera sig politiskt och att vanliga invånare får mer delaktighet i kommunala processer och över närmiljön som man själv som boende i kommunen är sakkunnig levnadsexpert på. De partier som vågar ta itu med såna här frågor kan få fler röster till nästa val.

Är man så angelägen om kommersiella krafters intåg i kommunen så man inte vågar sätta gränser och ställa upp villkor för oseriösa individer och företag för man är rädd att gå miste om någon ynka skattekrona? I slutänden kanske kommunen går mer back om oseriösa företag får etablera sig i kommunen för de skapar så mycket andra problem som kommunen måste ta reda på?

Vilka blir nästa steg om inte kommunen kan sätta stopp för oseriöst företagande? Att det naturskyddade Säterdalen helt asfalteras och man gör en jättestor skateboardramp där man kan åka i sidled över ravinen över hela dalen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar