tisdag 21 april 2009

Anti-Service gällande bankärenden samt glödlampor och annan sopsortering

Idag har jag haft fullt sjå med att försöka få tag i såna där vanliga inbetalningskort till PlusGirot, alltså som man skriver egna räkningar på. Förr när Posten och Svensk Kassaservice fanns så var det inga problem med att hämta hem dylika buntar med sådana blanketter. När Svensk Kassaserive fanns kunde man hämta både här på ICA i Gustafs och i Säter. Men om jag förstått det rätt så går det inte att få tag i några sådana i hela Säters kommun längre. Det är visst på Nordea-bankerna man bara kan hämta sådana. Finns visst en dylik i Borlänge Centrum. Vet ej om det finns på fler ställen inom några mils radie från Säter.

Hur gör personer som inte kan ta sig till Nordea-bankerna i närheten av Säters kommun det egentligen när de ska skriva egna räkningar till PlusGirokonton? Hur fungerar det för de som tex. har hjälp av hemtjänst och annan kommunal omsorg i Säters kommun? Åker hemtjänsten regelbundet till en Nordea-bank i någon grannkommun och tar med sig stora buntar med sådana blanketter och har på lager och delar ut?

Och hur fungerar det med glödlamporna som man inte kan lämna till återvinningsstationerna utan måste ta med sig till soptippen? När det är lag på att man måste kasta glödlamporna i någon slags återvinning och det är förbjudet att kasta i vanliga sopor - varför görs då inte insamlingen mer tillgänglig för glödlampor är ju i högsta grad något som är en nödvändig förbrukningsartikel? Jag såg att någon lämnat in ett medborgarförslag om detta till Säters kommunfullmäktige och nog det ska tas upp på nästa Kommunfullmäktige på torsdag 23 April i Församlingshemmet i Gustafs. Ska bli intressant att se vad som händer med detta. Men snart är ju glödlamporna ett minne blott då de snart ska sluta tillverkas. Men i vilket fall som helst behövs tillgängliga uppsamlingsplatser för kvarvarande glödlampor, ljusdioder, lysrör och lågenergilampor i framtiden så problemet behöver lösas. Vad gör hemtjänst och annan omsorgspersonal med glödlampor och dylikt som deras brukare behöver kasta? Den mänskliga befolkningen i Säters kommun är synnerligen bilberoende på många vis bland annat de här i artikeln uppräknade. De som ej har tillgång till biltransporter hamnar utanför och hamnar i praktiska dilemman som samhället skapat.

Fler och fler saker kan vi köpa, större utbud, men svårare att kasta de saker som ska återvinnas och servicen är allt sämre. Satsas mer på prylar än mänskor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar