onsdag 29 april 2009

Jämställdhetsplanen i Säters kommun

Jag har fått läsa jämställdhetsplanen gällande Säters kommun som är i någon slags bearbetningsprocess.

Jag vet inte om det gäller enbart anställda inom kommunen eller hela kommunens befolkning. Men barn nämns iallafall i skrivelsen. De är ju elever och omsorgstagare i kommunen. Så de kan ju inte kallas anställda. Men gamla och funktionshindrade är ju isåfall också brukare och omsorgstagare i den kommunala verksamheten.

Men funktionshindrade och äldre nämns inte alls. De som är beroende av omsorgen. De som knappt kan ta sig utanför sina hem pga. för lite omsorg av hemtjänst och med rigida regler angående transporter. Vissa som tex. pga. autism eller psykiska problem inte kan använda färdtjänsten heller för den är inte anpassad efter deras behov.

Är det jämlikt att behöva betala närmare 100 kronor för att åka en kort tur på några hundra meter eller några kilometer för den som är beroende av färdtjänst medan den icke funktionshindrade kan gå eller cykla denna sträcka? Det är om något en oerhört grov form av ojämlikhet. Det nämns inte med ett ord. Dessutom har dessa grupper ofta redan från början en mycket sämre inkomst än de som har ett arbete. Det kanske skulle motsvara att en arbetande person fick betala 200 kronor för att åka ett ärende 500 meter ned på stan per gång och inte hade någon möjlighet till andra transportsätt. Lätt att snacka om växthuseffekten i det här fallet. Då i såna här situationer ska funktionshindrade och äldre minsann veta vilka miljöeffekter de ska betala för. Medan de med arbeten kan åka jättelånga sträckor med bil och flyg i arbete och på semesterresor utomlands.Inte heller står det något i skrivelsen om att funktionshindrade lättare ska få anställning inom kommunen. Eller något om HBT-personer. Att transvestiter kan få gå klädda i det motsatta könets könsrollskläder i sitt kommunala jobb. Eller att äldre personer som är homo- bi- transsexuella eller transvestiter ska få möjlighet att få träffa andra likasinnade på uteställen och föreningar om de själva har hjälp av kommunal äldreomsorg eller dylikt. Finns ju ingen sådan verksamhet i Säters kommun. Isåfall skulle tex. hemtjänsten få följa med dem på sådana föreningsmöten tex. i Falun.

Inte heller står det något om jämlikhet för de arbetslösa, långtidssjukskrivna eller socialbidragstagarna. Eller barn till fattiga föräldrar.

Anmärkningsvärt är att närmare 300 personer som är anställda inom Säters kommun är kvinnliga deltidsarbetare, medan bara 30 deltidsanställda män finns.

De som redan är relativt etablerade i samhället som har en anställning inom kommunen behandlas mer väl. Där är väl planen relativt hyfsad. Men det borde vara mer drastiska förslag för att få fler manliga anställda inom olika typ av omsorg. Om inte fler män finns inom omsorgsyrkena kör sig jämställdheten på massor med andra områden i samhället också.

Är det lämpligt med kvinnor som arbetar inom omsorgen över huvud taget så som samhället ser ut idag? Många kvinnor är redan tyngda av så mycket hemarbete, omsorg om barn och anhörigvård av gamla föräldrar och kanske inte har så mycket kvar att ge till de som är beroende av dem i ett arbete.

Tonvikten på omsorg borde utgå mer från respekt för den unika individ de ger omsorg och den unika individens vilja och behov och önskemål, även när det gäller funktionshindrade och äldre. Även äldre personer bör få leva ett fritt liv bland andra mänskor än andra gamla klena personer och utslitna kvinnliga vårdare. Tonvikten vid kontroll och översitteri över de som är omsorgberoende borde tona bort.

Men man kan hoppas att dessa punkter läggs till också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar