torsdag 9 april 2009

Det behagfulla Grängshammar

I lördags var jag en snabbvända till Grängshammar. Där tog jag bland annat den här lilla kortfilmen som föreställer det forsande vattnet från den lilla badsjön där intill. I filmen syns det hur vattnet rinner ned från sjön genom dammluckorna och ned i Grängshammarsån. I badsjön som inte syns simmade några svanar, gräsänder och Canadagäss.

Hyttruinerna syns till höger och herrgården till vänster.

Grängshammar är verkligen en vacker liten by i vår kommun. En by som ligger lite avlägset till. Är speciellt behagfullt där på somrarna och vårarna och färggranna höstar tycker jag. Men även vackra vinterdagar.

Detta gamla bruk är väl det enda vi har i Säters kommun som påminner om de bruk som finns här runt om i övriga Dalarna, Västmanland, Uppland med fler ställen. Som har en byggnadsstil som försöker påminna om det kungliga 1700-frankrike som var något slags ideal förr i tiden. Då var ju bruken som små minisamhällen där ägarna både beskyddade och vakade över arbetarna och deras familjer och hade mycket kontroll över dem på massor med vis, bestämde vilka de skulle få gifta sig med,garanterade livsmedel som de framställde själva, hade egna lokala kyrkor m.m. De hade ett slags helhetsansvar i lokalsamhället som kanske inte finns i någon liknande form i samhället idag, på gott och ont.

Men Grängshammars bruk var och är så litet, så litet. Jämfört med det största bruket i Sverige som påminner lite om ett mini-Versailles, Lövstabruk i Uppland dit jag var på resa med RSMH-Hoppet i Säter för nästan exakt 10 år sedan.

Viktigt att glömma värdet i detta lilla bruk och den historia som finns bevarad i Grängshammar. Finns en slags meditativ skönhet i platsen.

Många av mina förfäder har i hundratals år varit torpare som haft någon slags anknytning till detta bruk med tillhörande lantbruk där de fick göra dagsverken under sommarhalvåren.

Det finns numera en slags kur med tak vid busshållsplatsen mitt i Grängshammar där det finns privata brevlådor och gul postlåda för utgående post. Där inne brukar det finnas massor med intressant information för turister också tex. angående fiskevårdsområden och annan information.

För ca 1 år sedan då det var aktuellt med Silvbergsuppropet så fanns information om detta och de då påbörjade planerna att bygga flera fritidshusområden i Silvbergsområdet som de boende i Silvbergsområdet engagerade sig starkt mot och protesterade mot.

Där kan man snacka om hemlighetsmakeri och översitteri från Säters politiker- troligen i alla partier. Då kände jag mig besviken. Att man från centralorten kan köra över folk på det här viset utan någon slags dialog med de boende i denna kommundel. Där var det inte snack om demokrati och dialog över huvud taget.

Tur att byggplanerna till större delen rann ut i sanden när man gjorde nya undersökningar och områdesbestämmelser för områdena och där de flesta planerade fritidshusbebyggelserna icke blev möjliga för byggbolagen ej kunde få bygglov. Och ett område intill Stora Ulvsjön där ett Holländskt byggbolag hade storslagna planer på lyxvillor med flyghangarer till varje villa ej blev av och flyttades till ett helt annat område. Och så var det nog bra med den här finanskrisen att denna exploatering kom av sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar