lördag 25 april 2009

Hellre fler Alfred i Lönneberga än Vårdnadsbidragsspektaklet

Vanligtvis försöker jag att närvara som allmänhetspublik när det blir kommunfullmäktigemöte i Gustafs Församlingshem. Men denna gång, i torsdags kväll, hade jag annat för mig.

Läste med glädje i tidningen nyss att man avslog förslaget med Kommunalt Vårdnadsbidrag med ganska stor majoritet. Jättebra av Säters politiker!!!

Vad ska man ha dylikt spektakel till då det genererar högst 3000 kronor per månad per familj? Det kan ju ingen mänska leva på. Det är kanske den summa som barnbidraget per barn bör ligga på. Det ger vad jag förstår inga pensionspengar heller. Om vårdnadsbidraget låg på MINST 10 000 till 15 000 kronor efter skatt per familj skulle det nog vara en annan sak. Om det samtidigt genererade pensionsgrundande inkomst. Bra att Fia Wikström bidrog i debatten om att det är en risk för kvinnofälla. För tyvärr lever vi ju i ett samhälle med en massa kvinno- och mansfällor och könsmaktsordning. Vilken manlig person skulle heller vilja eller kunna leva under så knappa ekonomiska resurser? Kanske några få familjer där ena parten i ett par har en väldigt hög inkomst. Kanske det inte finns så många i den situationen i vår kommun över huvud taget. Och att en ensamstående förälder skulle kunna nappa på förslaget är ju otänkbart. Det här är ett typiskt exempel på bluff- och semifrihet som är ett hån mot fattiga, förtidspensionärer, kvinnor, ensamstående föräldrar, arbetslösa, låginkomsttagare. Själva förslaget i sig är ett rent hån.

Gavs det här förslaget enbart för att spara skattepengar för att spara på dagisplatser och försöka rusta ned dagisplatserna? Att upprätthålla en dagisplats verkar kosta ca sju till tio tusen kronor per månad inom Sveriges kommuner stod det i en artikel i Dagens Nyheter idag.

I denna artikel som skrivits av ett antal moderata kommunpolitiker inom Stockholmsområdet som tycker det är idiotiskt att maxtaxan för förskoleplatserna inte höjts med indexet sedan maxtaxan infördes. Att kvalitén för barnomsorgen hotas och att maxtaxan bör höjas och att regeringen bör göra en utredning angående detta och höja maxtaxan. Men då blir det många familjer som hamnar i kläm. Idiotiskt att höja detta nu när så många blir arbetslösa och många är beroende av socialbidrag. Inte har förtidspensionerna höjts med indexet heller och inte heller socialbidragen speciellt mycket heller och fler exempel finns. Vet ej exakt hur systemet med inkomster och maxtaxa fungerar men det finns ju risker med att många får ökade kostnader för barnomsorgen som redan har en väldigt usel ekonomi. Dock nämner de att taxan ej får höjas så mycket så det ej lönar sig att arbeta så att folk VÄLJER att avstå att arbeta istället. Vilka är det som har det valet tro???

Som vanligt skriver Moderatpolitiker nästan aldrig om könsmaktordningen och klasskillnader. Detta utelämnades naturligtvis helt i denna artikel.

Det står i artikeln att de flesta föräldrar är nöjda med barnomsorgen inom Stockholm och kan tänka sig att betala mer för den. Men vad tycker barnen om omsorgen och att vara borta så många timmar från sina föräldrar och sina hem och måste förvaras och utsättas för pedagoger så stora delar av sina dygn? Ingen skriver i denna artikel om vad barnen tycker om det hela. De är på något vis obekväma ting som ska fostras in som likriktade samhällsmedborgare. Dagisen ser ut som koncentrationsläger light med inhängnader omkring sig, avskurna från det övriga samhället.

Jag tror barn behöver kontakt med och känna trygghet med många vuxna. Men jag tror att många barn vistas för mycket på dagis och är avskurna från manliga vuxna personer.Det jobbar på tok för många kvinnor inom barnomsorgen. KVOTERING KVOTERING!!! Dessutom bör barnen inte avskärmas från övriga samhället såsom yrkesliv och äldre mänskor, funktionshindrade osv. Bättre om barnen kunde hänga med på föräldrarnas arbetsplatser i vissa fall och stundtals i alla fall. Att föräldrarna fick kortare arbetstid med bibehållen lön och andra arbetsuppgifter och att arbetsplatsernas miljö anpassades ibland och i vissa fall så att barnen kunde hänga med och även få göra små uppgifter som passade dem.

Inte något barnarbete med slit och slaveri.

Men barn behöver känna tillhörighet tror jag. Mycket att tillhörighetens ingredienser förloras i dagsvärlden.

I artikeln står det att det behövs barnomsorgspersonal som underlättar för barnen att lära sig skriva läsa och räkna. Men det praktiska att leva tillsammans med naturen och att göra praktiska saker med vuxna som var specialister inom sina områden glöms bort. Där har naturfolken som tex. indianerna fungerat bättre i sina samhällen.

Jag tror barnen behöver fler personer som Alfred i Emil i Lönneberga. Andra vuxna än föräldrarna som de kan känna trygghet med och lära sig saker av och umgås med i vardagen. Kanske i några slags storfamiljer eller liknande.

Äldre mänskor, funktionshindrade, akademiker och börsspekulanter, kontorsmänskor och många andra vuxna mänskor behöver också kontakt med barn i okonventionella miljöer och situationer.

För känsliga andliga barn med medfödd intuition och konstnärlighet är nog inte dagis så bra där man ska gå i ledband och vara lik alla andra, får för lite tid för avskildhet och för lite tid till eget unikt skapande. Varför skulle pedagoger behövas när barnen har så mycket visdom och kunskap till denna planet i sig själva? Barnen kanske är klokare än de vuxna som de har omkring sig? Det är alldeles för mycket skrik och olåt på dagis också. Barnen blir tidigt hörselskadade och får tinnitus.

Bra om barn får träffa andra barn och vuxna men jag tror formerna behöver förändras mycket mer. Där verksamheten utgår från de unika individer barnen är. Där de får utveckla sin egen unika talang och särart.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar