onsdag 15 april 2009

Gudrun Schymans föreläsning om könsmaktordningen

Idag, den 15:te April Anno 2009 var jag iväg och lyssnade på sopplunchföreläsning med Gudrun Schyman på Kulturhuset Svanen i Borlänge.

Hon gav oss i uppdrag att skissa upp Könsmaktsordningen på ett papper i form av olika cirklar där befolkningen delades upp i överklass, medelklass och underklass och fyllde på med massor med olika detaljer och perspektiv på det hela. Utifrån denna form gav hon oss en förståelig bild över hur maktstrukturen i dagens samhälle fungerar.

Hon tog även upp det faktum att många är rädda för att se den maktordning som finns idag och ifrågasätta den. Kvinnor som förnekar det får massor med beröm och belöningar från män.

Jämlikhet är inte något som man som individ man kan avgöra om den finns eller inte som tex. att påstå att man delar på hemarbetet så man är nöjd utan är hårda fakta genom statistik tex. genom siffror när det gäller föräldraledighet, löneskillnader, personer av vardera könet som sitter med i olika styrelser, regeringar och är EU-parlamentariker.

Jag hade trott att hon skulle reklam för sig själv att hon ställer upp i det kommande EU-valet men det uteblev.

Hennes uppställning av över- och underordning var väldigt lik den som författarinnan och djurrättskämpen Lisa Gålmark gjorde på ett föredrag på IOGT-NTO i Falun för ungefär ett år sedan som jag också var iväg på. Det här var ju också inom samma förenings lokaler och dessutom var många som arbetade med kvinno- och tjejjourer med i publiken vid bägge tillfällena.

Gudrun har en självsäker, tuff attityd och pratar rakt och lättföreståeligt.

Hon berättade om att vissa grupper av mänskor är speciellt underordnade de andra såsom invandrare, funktionshindrade och HBT-personer som ofta utsätts för mer våld och får färre chanser i livet tex. när det gäller arbeten och oftast ses med misstänksamhet på som objekt och inte som individer. HBT-personer utsätts allt oftare för våld. Hon berättade om Tina Rosenberg i Fi som inte vågade uttala sig så mycket i media för hon blev så förfärligt hotad, liksom hennes närstående. Speciellt lesbiska kvinnor får inte synas annat än inom kulturen, inom företag, som målgrupp för reklam och inom politik och näringslivets styrelser görs de osynliga. Men manliga homosexuella syns oftare och är mer accepterade i dylika sammanhang. Finns tex. en grupp för manliga homosexuella som sitter i riksdagen i regeringen. För några år sedan var jag ju på föredrag på RFSL av en av dessa medlemmar, en socialdemokrat som sysslade med trafikfrågor.

Funktionshindrade kvinnor är oftare i beroendeställning har svårt att hävda sig själva och komma in på arbetsmarknaden och få en egen ekonomi och utsätts extra ofta av våld och sexuella övergrepp både av män de lever med och vårdpersonal än vad funktionshindrade män utsätts för.

De flesta av de här grupperna som är i underläge är oftast i minoritet, men kvinnor är ju i antal majoritet, inom EU cirka 53 % men ändå ses kvinnofrågor som minoritetsfrågor som inte tas upp i de viktiga stora politiska sammanhangen.

En sak hon tog upp som var lite nytt för mig men väldigt viktigt var att hon säger att våld mot kvinnor är en säkerhetspolitisk fråga och bör kallas så. Annars brukar ju andra företeelser kallas för säkerhetspolitiska. Men kvinnor lever alltför otryggt i dagens samhälle och det är en säkerhetsrisk och behöver behandlas säkerhetspolitiskt. Det är en säkerhetspolitisk fråga tex. när kvinnor utsätts för våld i sina hem av de som de lever med.

Hon visade med olika gester hur man skulle kunna analysera könsmaktordningen i sin egen vardag och sinas relationer. Jag tycker det är väldigt viktigt att vara vaksam inom detta område också.

På slutet tog hon upp lite om alkohol och att hon jobbar på något vis med Ulfshyttans behandlingshem för missbrukare. Hon berättade lite om att alkoholkonsumtionen för kvinnor börjat likna den för män litegrann. Förr i tiden så manipulerade arbetsgivarna arbetarna och gav dem sprit som lön för de skulle vara berusade och bedövade och orka slita och jobba extra mycket och inte orkade protestera fackligt osv. och kvinnorna skulle vara nyktra och ta hand om de fulla männen. Så är det inte alltid idag. Kvinnlig alkoholism fördöms oftare än manlig dito.

Hon menade att riksdagen lätt skulle kunna fixa mer jämlikhet när det gäller föräldraledigheten och bestämma att män måste ta ut hälften av den. Jag sa ingenting men jag hade mina reflektioner för mig själv att det skulle vara mycket bra men att samtidigt mammorna fick ta ut ledighet och vila upp sig efter graviditet och förlossning och att det ska vara en slags ledighet och föräldraledigheten en annan. Tex. skulle man kunna bestämma att mamman skulle få ha en förlossnings- och graviditetsuppvilningsledighet i 2 månader direkt efter födseln och då skulle pappan vara tvungen att vara hemma och ta hand om barnet så hon inte skulle behöva slita sig fördärvad under den perioden. Sedan EFTER dessa 2 månader så kan de dela på föräldraledigheten. I praktiken menar jag att pappan borde tvingas ha 2 månaders eller mer föräldraledighet än mamman.

Jag ska försöka ta med mig hem till Gustafs de perspektiv hon givit mig och vara mer vaksam i vardagen. Det hon dock inte tog upp var djurs underläge under mänskan så som Lisa Gålmark gjorde för ett år sedan i Falun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar