onsdag 21 mars 2012

Viktigt att värna om den personliga friheten och integriten för utsatta i samhället!!!

I Malmö kommun har nyligen Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna gjort gemensam sak och vill gå emot lagen att flyktingar ska få bosätta sig i valfri kommun för att undvika kriminella gängbildningar.


Det tycker jag verkligen är att gå inpå den personliga integriteten och friheten alltför mycket! Det ska inte vara någon politisk och tjänstemannafråga! Det är bara en liten bråkdel av alla flyktingar som kommer till Sverige som är kriminella. Ska man per automatik då misstänka 90-åriga sjukliga tanter som kommer hit till Sverige som flyktingar att de vill gå i kriminella gäng bara för de tex. väljer att bosätta sig i Malmö kommun? Helt absurt!

Hemfrids- och integritetsbrottssfären måste bli mer markant och större när det gäller alla människor med betoning på utsatta mänskor som tex. flyktingar, funktionshindrade och äldre. De ska tex. inte tvingas till kommunarrest som exempel för att hemtjänsten och ledsagarna inte ska få följa med dem utanför kommungränserna. Detta brukar vara extra vanligt i borgerligt styrda kommuner. Detta system tillämpades i den gamla Sovjetstaten då i princip alla medborgare tvingades söka särskilt tillstånd för att lämna sin hemstad eller kommun. Det verkar som om inte minst borgerliga politiker och partier verkar ha Sovjetstaten som förebild!!!

Det finns massor med anledningar till att en flykting vill bosätta sig i en särskild kommun. Kanske har vänner eller släktingar i den kommunen, kanske de har en speciell sjukdom eller funktionshinder där det finns specialvård, de kanske är lovade ett arbete i den kommunen om de får uppehållstillstånd, de kanske har sjukdomar i luftrören som gör att de blir betydligt friskare av att bo nära havet och andra anledningar.

Det blir säkert massor med kostnadsökningar för samhället om de inte får välja sina bostadsorter i många fall.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar