fredag 9 mars 2012

Diskussioner om förbättringar av Åldringsvården inom Borlänge Kommun på Vänsterhörnet

På kvällen måndagen den femte Mars Anno 2012 var det dags för ytterligare en cafékväll på Vänsterhörnet i Borlänge. Det var Leif Lindström och Sebastian Karlberg som verkade hålla i det hela främst.


Temat var att försöka få till en bättre äldreomsorg i Borlänge kommun. Det var ett 30-tal personer närvarande. Politiker från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna var med och yttrade sig. Mest plats tog Socialnämndens Socialdemokratiska ordförande som tidigare även varit landstingsråd- Barbro Hietala-Nordlund. Men hon pratade verkligen med känsla och engagemang och rakhet. Jag har nog aldrig träffat på en socialnämndsordförande som verkat så ärlig och engagerad. En enorm skillnad mot de som verkat i Säters socialnämnd de senaste decennierna.

Det var väldigt många som satte upp sig på talarlistan och även återkom på denna. Det var väldigt bra diskussioner, idéer, förslag, frågeställningar.

Olyckligt nog dog den kvinna på Hessegården som någon eller ett par veckor tidigare blivit liggande för att personalen underlät att kalla på ambulans till när hon fått en hjärnblödning- då under denna möteskväll.

En journalist från Dala-Demokraten var med och fotograferade och ställde frågor och bild kom in sedan i tidningen med fokus mest på att gamla mänskor som har trygghetslarm blivit liggande utan att någon kommit fast de larmat. Jag tycker hon borde skrivit mer om de positiva idéer som togs upp också.

De flesta på mötet föreföll att vara jätterädda för att bli gamla och beroende av äldreomsorgen och den ofrihet och otrygghet det kan innebära. Några har jobbat eller jobbar inom äldreomsorgen och protesterade över de rigida reglerna för brukarna stress och personalens dåliga inflytande.Det talades om att det fanns för lite tid för social samvaro, flexibilitet och vanlig medmänsklighet.

Barbro Hietala-Nordlund har varit med där man frågat skolungdomar hur de skulle vilja ha det inom åldringsvården när de blev gamla. En ville ha pizzadropp, en del såg fram emot att bli gamla som exempel.

Det togs upp att man som gammal också är unik och har individuella behov och intressen-inte bara då man är yngre. Det talades om att kulturen inom äldreomsorgen ofta bestod av dragspelsspel och att man satsat 100 000 kronor för det inom Borlänge kommun. Leif Lindström sa att det kallades ´Gossas dragspelshundring´ efter en socialdemokratisk kommunpolitiker som heter Gossas i efternamn.

Barbro Hietala-Nordlund sa att man nu har någon slags värdegrund som man infört på riksnivå att rätta sig efter. Och så sa hon att någon äldre ringt till henne och frågade om det var ´all inclused´inom kommunens särskilda äldreboenden. Och det hade hon svarat ja på.

Jag frågade om en brukare själv kan göra Lex Sarah-anmälan och det svarade hon ja på.

Jag föreslog att äldre ska kunna välja att få sin hemtjänst utförd var hon eller han ville inte bara i sitt hem och skulle ha friheten att äta alla mål mat utomhus och bada i en sjö istället för i badkar eller dusch hemma och plocka svamp och bär med hemtjänsten som de sedan lagar till och äter.

En 92-årig kvinna berättade hur hon blivit bestulen av personal i ett privat städbolag och att hon blivit liggande svårt sjuk hemma och ensam och larmat men ingen svarade på larmet men att hon till sist lyckades tillkalla ambulans själv.

Framtidens äldreomsorg är verkligen något som engagerade många.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar