tisdag 4 oktober 2011

Möte med Vänsterpartiet i Säter 4 Oktober 2011

Tisdag 4 Oktober 2011 på kvällen var det sedvanligt månadsmöte med Vänsterpartiet i Säter på Pizzeria Athena. Mötesordförande var styrelseordförande Fia Wikström och sekreterare Lena Eriksson. Vi var 6 st. närvarande.

Det blev mycket diskussioner och informationsutbyte angående den föreslagna byggnationen av nya villor, eventuellt med hästgårdar – på Björknäs udde på andra sidan Ljustern mitt emot centrum. Ganska nära Stoltens Fäbodar. Dessa föreslagna byggnationer verkar uppröra och engagerade både många politiker och privatpersoner. Det ska visst växa en hel del aspar där vilka är ganska sällsynta här i trakterna och vara den enda strandbit av Ljustern som har ursprunglig natur. Det hänger också ut en del träd med löv och kvistar ut i vattnet där. Fisken ska visst nappa ganska bra där utanför där grund och djup möts. Det ska växa en slags rödlistad svampart där-kandelabersvamp och därför borde skogen skyddas där.

Det var också en del rapporter från olika möten bland annat med Majoriteten och planerade möten av diverse slag som togs upp.

Det var också en hel del diskussioner om olika förslag och bud angående att bygga nya förskoleplatser och platser för särskilt boende för äldre i framtiden. Man vill inte ha större förskolor än de med 80 platser, det är någon slags smärtgräns. Det var också en del divideranden angående hur många platser inom särskilt boende inom Säters centralort som behövs totalt de närmaste årtiondena. Fortfarande diskuteras det angående om Fågelsången kan bli en ny förskola. Kommunen beräknar att 300 förskoleplatser behövs i dagsläget i centralorten Säter och 50 platser för särskilt boende för äldre inom samma geografiska område för många år framåt. Men vi är en del som tvekar om den låga siffran angående det sistnämnda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar