tisdag 25 oktober 2011

Benjamin Constant de Rebecque, en politiker som var verksam under Franska Revolutionen skulle ha fyllt 244 år idag

Idag, den 25:te Oktober 1767 är det exakt 244 år sedan den fransk/schweiziske författaren/politikern Benjamin Constant de Rebecque föddes i Lausanne i Schweiz. Han har påverkat och påverkat politiken fortfarande. Känd på sin tid och en person som kanske en och annan läser om tex. på universitet än idag men som nog är ganska okänd för de flesta idag, även politiskt intresserade.

Hans idéer tog bland annat Karl Marx till sig och skrev om i sitt manifest men som sedan de s.k. kommunistiska diktaturstaterna förvanskat till dess motsats. Benjamin strävade efter individens frihet och okränkbarhet. Något som verkligen borde utvecklas och förstärkas inom grundlagen bland annat i EU, kommunallagarna och statslagarna. Med tanke på det övervakningssamhälle vi har idag, ökade klassklyftor och ofrihet och fattigdom för bland annat äldre och funktionshindrade mänskor. Barn och arbetslösa inte att förglömma heller.

Något jag dock är skeptisk till är Benjamins idéer om att politiken skulle skötas av proffs. Jag tror mer på inslag av direktdemokrati. Dessutom var han alldeles för omedveten om fattiga och utsatta mänskors situation och behov av frihet och individuella mänskliga rättigheter trots att han gjorde mycket gott med att befria slavar i olika franska kolonier under sin tid. Han var partiledare  för Liberalerna som på sin tid var mest åt vänster ändå.

Benjamin var även känd för att ha skapat en ny konstitution när Napoleon Bonaparte hade makten under en period av 3 månader. Dock var den ett allmänt hafsverk för han gjorde det under en mycket sträng tidspress där han dessutom fruktat för sitt liv för han dessförinnan varit med och försökt göra en statskupp mot honom.

Benjamin är omskriven i många olika sammanhang och många böcker han skrivit och även hans korrespondens med olika personer är utgivet i många olika böcker, varav flera nyligen kommit i nytryck därför att det pågår något slags projekt att bevara gamla verk av kända författare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar