fredag 14 oktober 2011

Bostadspolitiskt möte på Vänsterhörnet i Borlänge 11 Oktober

Tisdagen den 11:te Oktober 2011 var det bostadspolitiskt möte på Vänsterhörnet i Borlänge. Det var inte lika många personer med där som när det varit cafékvällar tidigare säsonger. Kanske det var högst 20 personer närvarande. Jag var närvarande bara ungefär hälften av tiden och hängde inte med i alla detaljer.

Pelle Andersson har inbjudit en kille från Stockholm som är engagerad i bloggen Rädda Linjalen som försöker förhindra fler omvandlingar till Bostadsrätter från Hyresrätter i Stockholm. Jag tror han hette Johan Johansson. Han är från början en vanlig privatperson s.k. lekman som till sist fått lära jurister och andra om bostadsrätter och vad det innebär.

Han var väldigt negativt inställd till bostadsrätter. Att bostadsrättsföreningar kan agera hur de vill och att det i princip är laglöst land och att man ytterst sällan kan vinna mot dem tex. i juridiska tvister.

Deras sätt att värva medlemmar och driva sina egna intressen- oftast att tjäna pengar på att sälja vidare sina bostadsrätter- är ofta på luriga och oärliga sätt. Tex. om mänskor som vill bilda en bostadsrättsförening i ett område med hyresrätter vill få sin vilja fram kan de bokföra boende som medlemmar i föreningen utan att de tillfrågats om det. De kan sätta alldeles för lite pengar till driftskostnader och mycket, mycket annat. På möten och stämmor kan personer utifrån som bara passerar på gatan i vissa fall få rösta om stadgarna ser så ut. Ibland kan personer i Bostadsrättsföreningar få vara ombud för hur många grannar som helst på vissa möten m.m. Han menade att man från alla första början redan innan man bildar en bostadsrättsförening för in i stadgarna hur det ska fungera på ett bra sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar