söndag 16 oktober 2011

Sverige är anmält till Folkmordstribunalen i Haag angående omänskligt förfarande vid tvångsomhändertaganden av minderåriga

Sverige är nu anmält till Folkmordstribunalen i Haag (tror det heter så) av en vän till mig. Ärendet har diarienummer OTP-CR-600/09. Dock har det inte – om jag förstått saken rätt – lett till någon rättegång med medföljande dom ännu. Dock kanske det kan bli om många vittnar gällande denna fråga.

Anklagelsen gäller att det är vanligt förekommande att barn och tonåringar kidnappas bland annat av socialsekreterare utan saklig grund till LVU- och HVB-hem, ofta till orter långt från familjen och föräldrarna så att barn och föräldrar inte kan ha den nära kontakt de behöver och har laglig rätt till. Det är många indikationer- påstår många mänskor från olika håll –dock kan jag ju själv inte bekräfta det alla gånger – men  jag har fått höra väldigt många vittnesmål både från de som har egna barn, som själva varit barn eller arbetat på sådana hem- att de ofta blir kränkta och ej får det stöd de  behöver enormt och som de har laglig rättighet till när de har olika funktionshinder bland annat AD/HD och Asperger. Det finns en omfattande beskrivning av hur eländigt det brukar gå till på www.autism.se som är en stor handikapporganisation - under fliken Vårt Arbete och fliken om LVU under detta i sin tur. Dock tror jag inte just barn med autism är speciellt nämnda i denna anmälan. Men de borde vara extra illa och ofta utsatta, liksom barn med invandrarbakgrund. Sällan att man familjehemsplacerar barn i s.k. överklassen även fast missbruk och andra missförhållanden råder i sådana familjer emellanåt.

Socialsekreterarna anklagar ofta föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionshinder för att behandla dem illa- när barnens beteende och symptom kommer på grund av deras funktionshinder är på det viset och att de inte fått det stöd de har laglig rätt till i skolan. Ofta har föräldrarna kämpat som besatta för att få stöd till barnen i skolan- för det bestraffas de som dåliga föräldrar och blir fråntagna kontakten med barnen och barnen far mycket, mycket illa.

Ofta får barnen inte tala i telefonen ens med sina föräldrar och andra rättigheter och friheter indragna ofta helt utan saklig grund. Ofta har inte de som ska ta hand om barnen någon som helst insikt i hur funktionshindren fungerar.

Det finns många som vittnar om och påstår att pedofiler ges tillträde till sådana hem och att tonåringar som bor i sådana hem blir utnyttjade som gratis utsliten arbetskraft bland annat i stall på stora gårdar främst i Skåne och Södermanland. Det är anmärkningsvärt att det inte görs några ordentliga utredningar gällande detta.

Det är märkligt att så mycket av dylik verksamhet är så sluten och där barnen och ungdomarna blir extra mycket utsatta och isolerade och man kan undra varför det ska vara sådan slutenhet och hemlighetsmakeri för samhället utanför och föräldrar och andra närstående till barnen och tonåringarna.

Anklagelsen gäller att många drabbade av de här tvångsplaceringarna gör självmord och att det är det som är grunden för folkmordet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar