onsdag 19 oktober 2011

Fairtradefika på Fornby Folkhögskola

På kvällen var jag på Fornby Folkhögskola i södra delen av Borlänge, i Storstugan. Det var en av de onsdagskvällar under hösten som är öppna för allmänheten med olika arrangemang i denna lokal.

Denna gång var temat att tävla i världens största fikastund som visst ska inträffa en gång om året då mänskor runt om i världen träffas en och samma kväll och fikar Fairtrade-märkt kaffe, te och fikabröd. Förra året var det 400 000 personer drygt som deltog i Sverige och lika många i Tyskland. Därför låg i alla fall Sverige procentuellt sett väldigt bra till- som en av deltagarna kommenterade.

Vi var några från studiecirkeln Klimatsmarta Hushåll i Säter som åkte iväg på denna fikakväll som en del i kursen för vi skulle egentligen ha kurs och träffas på ABF i Säter denna kväll men gjorde bara lite andra saker just vid detta kurstillfälle.

20 personer blev anmälda som deltagare i detta av föredragshållerskan som jag inte riktigt uppfattade vad hon hette skulle föra vidare. Hon arbetar till vardags som lärare på Fornby och fick en 2-dagars utbildning inom sitt fackförbund som informatör/ambassadör för Fairtrade.

Det var en del diskussioner och utredande diskussioner om olika typer av märkning av produkter. Fairtrade är ursprungen ur Rättvisemärkt som dock också finns kvar. Fair trade är ett annat begrepp som används i s.k. världsbutiker, sådant som bland annat Sackeus brukar köpa in. Det var också diskussioner om bland annat vad KRAV-märkning betyder.

Det finns drygt 1000 Fairtrademärkta varor i världen och över 6 miljoner producenter. De flesta varorna är livsmedel, desto färre kläder. För att de ska få denna märkning måste de uppfylla vissa kriterier. Att när varorna framställs måste det vara under bra förhållanden för bland annat miljön och arbetarna. De måste vara minst 15 år gamla, ha minst minimilön och få fritt bilda fackföreningar bland annat. Bara varor- inte tjänster kan Fairtrademärkas.

Vi blev bjudna på chokladbitar, te, kaffe, sega råttor och bullar som var Fairtradeframställda.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar