tisdag 31 maj 2011

Om den jämlika Yngre Stenåldern i föredrag av Kerstin Alfredsson på Vänsterhörnet i Borlänge

Måndagen den 16 Maj var det åter dags för en cafékväll på Vänsterhörnet i Borlänge. Med kort varsel annonserades detta ut och det stod inte med i det ursprungliga vårterminsprogrammet. Dessutom var det en annan arrangör än det brukar vara, Henrik Wolgast. Dock var det fullsatt med publik som vanligt.

Föreläsare var Kerstin Alfredsson som är Marxist och skulle föreläsa om kvinnohatets historia och dess ursprung. Hon berättade mycket knapphändigt om sig själv. Och egentligen också mycket knapphändigt om kvinnohatet i sig och hur det ser ut och har sett ut genom åren. Dock berättade hon att hon höll på att skriva en bok.

Det betyder inte att hon var en dålig föreläsare utan tvärt om. Hon pratade mycket rakt och engagerat om mänsklighetens generella historia ända tills 2 miljoner år bak i tiden då de första mänskoliknande individerna kom till. Hon använde blädderblock och tavla och hade förberett sig och strukturerat upp det hela mycket bra i förväg.

Hon berättade speciellt positivt om hur jämlik den yngre stenåldern var då tiden kallades ´Gamla Europa`enligt historiker. Runt om i centraleuropa mest så har man återfunnit flera städer där mänskorna bodde i likadana hus där de hade ut- och ingången i taket. De åt samma saker  och ägde lika mycket. Hon fick det att framstå som mycket harmoniskt och jämlikt. På sätt och vis kan hon ha haft rätt i detta. Samtidigt så är ju alla mänskor olika och ett alltför stereotypt samhälle kan också vara förtryckande för många eller alla individer på något sätt. Och man kan ju inte veta exakt hur mänskorna för så lång tid tillbaka  upplevde sina liv. Dock skulle de ha levt i storfamiljer och hjälpts åt på många sätt.

Dock hade man en högt utvecklad kultur hantverksmässigt, med mycket vackra keramikföremål bland annat och kvinnorna var jämlika männen och verkade äga lika mycket.

Det som skapade ojämlikhet verkade vara något slags nomadiserat folkslag som drev boskapshjordar i Ukraina-trakten. De rövade och levde i små kärnfamiljer där männen ägde allt för det mesta och kvinnorna var mer utsatta.

Hon gav också en del intressanta litteraturtips om mänsklighetens tidigaste historia.

Efter föredraget följde intressanta diskussioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar