tisdag 1 september 2009

Information om framtidens psykiatri i Säters kommun

I eftermiddags den 31 Augusti var jag på en del av det månatliga styrelsemötet med RSMH-Hoppet i Säter i lokalen på Kungsvägen.

Huvudämnet för dagen var information om psykiatrin hur den fungerar iallafall till yttre struktur i Säters kommun nu och planeras se ut i framtiden. Vi fick läsa en lapp med lite information om detta. Irene Reenberg berättade massor ytterligare fakta. Det var en ordentlig research hon har gjort. Jag vet inte om jag hängde med i allt detta.

Men Säterteamet, öppenvården på sjukhuset har blivit sämre och sämre och för några år sedan sa nästan all personal upp sig. Det är jättesvårt att rekrytera personal dit. Bara de med psykiska problem som haft långvarig kontakt med Säterteamet får fortsätta ha det. Nytillkomna ska visst söka remiss hos Vårdcentralen och blir oftast hänvisade till psykiatrin i Borlänge.

Det verkar vara svårt att få någon hjälp av psykvården över huvud taget i Säter. Och Boendestödjarna har fått en oerhört större arbetsbelastning med fler brukare och brukare av många fler kategorier än tidigare, inte bara psykiskt funktionshindrade som tidigare utan bland annat familjer med problem med barn som har kontakt med Socialtjänsten och mycket annat.

Det verkar vara rena katastrofen vad det snålas på gruppen psykiskt funktionshindrade.

1 kommentar: