tisdag 6 september 2011

Första mötet denna höst för Vänsterpartiet i Säter

Vänsterpartiet i Säter hade sitt första styrelsemöte för hösten ikväll tisdagen den sjätte September 2011 på Pizzeria Athena. 8 personer var närvarande.

Det togs upp väldigt mycket interna saker inom Vänsterpartiet just den här gången och mindre om kommunala angelägenheter. För det mesta brukar situationen vara den omvända på dessa möten. När det gällde dessa områden togs bland annat områden upp som nominering till ny partiledare, ledamöter i partistyrelsen, facksamarbetesmöte, administrativa uppgifter på länsnivå m.m.

Annars var det diskussioner och information om att Säters kommun troligen i framtiden måste ta hand om sitt eget rötslam vilket man inte tidigare behövt göra för man sålt det till att fylla igen någon gruva med men det ska inte länge bli tillåtet. Det var också diskussioner om kommande eventuella byggnationer vid Björknäs udde vid Ljusterns strand där den enda Ljusternstrandnära ursprungsskogen finns och där de boende i närheten verkar motsätta sig byggnationerna. Att planera för bostäder i Storhaga bakom ICA plus en del andra saker verkade tas upp.

I Borlänge är man ju nu oroad och protesterar mot polisstationens stängning i den staden och flytt till Falun - men enligt Fia Wikström så ska den inte stängas helt utan en omorganisation ska göras som kan bli bättre. Hon menade att Säter fått mycket bättre hjälp av polisen sedan den lokala polisstationen i Säter lades ned med patrulleringar osv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar