måndag 19 september 2011

Demonstration mot nedläggning av Borlänges polisstation

Från klockan 18 till ungefär klockan 19 på kvällen måndagen den 19:de September 2011 var det en demonstration mot stängningen av polisstationen i Borlänge. Dock var det inte några närvarande där på Wallintorget – ca 200 personer – som hade med sig demonstrationsplakat eller dylikt. I alla fall inte vad jag såg.

Det har blivit en stor uppslutning kring detta område och det har bildats en Facebook-grupp som engagerar sig i detta.

Det var flera talare. Jag minns inte namnet på en enda av dem. Ingen som jag kände. Dessutom var det en hel del oväsen i form av bilar, motorcyklar osv. på omgivande vägar så det var svårt att höra namnen de sa och hela talen tydligt. Jag åkte också iväg en kort stund  mitt i talet av den enda kvinnan – som jag hörde i alla fall- en Folkpartipolitiker. Det var en Moderatpolitiker som startade och avslutade manifestationen.

Det var nog nästan bara två personer i publiken jag kände igen, Socialdemokratpolitikern Peter Hultqvist och Vänsterpartipolitikern Leif Lindström. Hörde inte om de höll något tal.

Lång i slutet pratade en person som varit s.k. nattvandrare och framhöll polisens betydelse angående detta.

En talare hade vädjat att polisstationen ska vara kvar genom föreslå att bygga ett nytt kommunalt hus där både polisstationen och annan räddningsverksamhet skulle kunna inhysas, ett s.k. Blåljushus.

En talare framhöll att det är viktigt att polisen som rycker ut i Borlänge har god lokalkännedom så de inte åker fel vid utryckningar och att de personligen känner de kriminella.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar