söndag 18 september 2011

Dikt: Om inte krigen funnits

Om det aldrig
funnits några krig
i mänsklighetens
storgruppskonfliktsbakgrund
-          hur mycket lidande
hade då inte besparats?

Hur många vackra och funktionella
byggnader
hade inte då kunnat sparas
till eftervärlden
och hur mycket uppbyggnadsslit
med kroppsliga och miljömässiga förslitningar
och olidliga separationer
hade vi inte då sluppit?

Hur många fäder
hade då kunnat vara närvarande
som trygga förebilder
för sina barn
-          istället för att vara frånvarande
och kanske så småningom återkomma
såsom sargade lik
eller traumatiserade vrak?

Hur långt
hade inte mänsklighetens
civilisation
nu nått
i fråga om jämlikhet
feminism
vetenskap och omtanke
om de fysiskt och psykiskt utsatta
om kriget aldrig varit
en lönande affärsidé för ett fåtal?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar