torsdag 19 april 2012

Om den sociala situationen i Borlänge kommun

Måndagen den 16:de April var det åter dags för en temakväll på Vänsterhörnet på Vattugatan 5 i Borlänge. Som vanligt ledde Leif Lindström debatten och hade den nya ordföranden för Ung Vänster i Dalarna som sekreterare- Sebastian Karlberg. Det var nog ett 20-tal personer närvarande. De flesta brukar gå dit på andra måndagskvällar. Men en kommunal Miljöpartipolitiker och ett par andra personer åtminstone har då jag inget minne av att jag sett där tidigare. Åtminstone en av de nya tog upp många väldigt viktiga saker.


Dessa arrangemang brukar verkligen vara bra men den här gången var det ett enormt flyt och Leif Lindström var verkligen i sitt esse med att ´slå huvudet på spiken´i sina kloka och samtidigt humoristiska insikter om samhället. Men nu var flera andra där minst lika både kloka och humoristiska också. Även fast de brukar vara det annars också.

Temat var den sociala situationen i Borlänge.

Jag vet inte varför – men diskussionerna började handla om Arbetsförmedlingens roll i Borlänge.

Man klagade över att de har bedrövlig obefintlig service på detta kontor. De fungerar mer som kontrollorgan än att hjälpa personer till arbete. De kan inte hjälpa arbetssökande med kopior på CV:n och sökande av tjänster, man får inte låna deras datorer eller telefoner. Alla dessa tjänster står till buds gratis bland annat på Faluns arbetsförmedling. Enligt lagen ska arbetsförmedlingarna tillhandahålla coacher men det har de inga på denna arbetsförmedling. Någon hade i arbetslöst tillstånd fått stöd av coach i något annat sammanhang och tyckte det var bra.

Man sa också att man sällan anställer tex. invandrade Kurder eller Somalier på SSAB eller Kvarnsvedens pappersbruk utan barn till de som redan arbetar där. Ungefär likadant är det inom tex. hemtjänsten.

Man kritiserade de andra partierna –även Socialdemokraterna att de inte protesterar mot de hemska orättvisor som finns idag med utförsäkringar, Fas 3-slavarbeten,barnfattigdom, misär på olika vis utan att man lever efter någon slags Social Darwinism att marknadens krafter måste styra helt naturligt och de starkaste överlever och de andra dör undan och att det är bra och att det är så det ska vara.

Någon sa att Moderaterna ansåg åtminstone förr i tiden och kanske även numera att Fas3 finns till för att underklassen/arbetsklassen ska duscha. För om de har ett arbete att åka till på morgonen duschar de men inte annars. När man lät bygga arbetarbostäderna i Sverige inklusive Borlänge förr så tyckte man det var onödigt att de hade badkar för överheten var orolig för vad arbetarklassen skulle göra med badkaren. Därför byggde de badhus där de fick bada en gång per vecka för en liten avgift.

Man diskuterade även psykiskt funktionshindrade situation. De som började må bättre efter lång sjukskrivning, tex. med hjälp av självhjälpsgrupper, arbetsträning och psykoterapi blev oerhört mycket sämre och ofta blev inlagda när de blev utförsäkrade och var tvungen att sälja allt de hade som bilen, bostadsrätten osv. Det motverkade ju målen så att säga. En del hade erfarenheter av att friska mänskor som var satta att hjälpa ofta var totalt likgiltiga utan de fick ta hjälp av andra psykiskt funktionshindrade. De kände sympati och förståelse men kunde inte ge fullt stöd för de mådde så dåligt själva.

Man kritiserade också att kommunpolitikerna i Borlänge anser att dialogdagarna var så viktiga för politikerna att delta på. Där sker inga beslut eller förhandlingar utan bara förs anteckningar och så kallar man det demokrati. Bättre som förr med fackliga representanter som förde avtalsdiskussioner och förhandlingar med eller mot näringslivsrepresentanter. Nu har man dialogdagar tillsammans med näringslivet istället.

Något jag funderar på i efterhand är hur funktionshindrade ska kunna förhandla bättre mot näringslivet och politiker bland annat. Arbetare har ju strejkmöjligheten som makt. Tänk om funktionshindrade och äldre som är beroende av omsorg hade makten över vilka vägar, järnvägar, båtlinjer, flyglinjer och andra transportsträckor som ska få vara öppna eller inte och kan blockera dem om funktionshindrade och äldre inte fick sina mänskliga rättigheter tillgodosedda? Det tycker jag vore mycket bra. Igår hade ju tex. rullstolsåkande funktionshindrade demonstration och blockerade framkomligheten i somliga centrala delar i London i Storbritannien. Denna makt måste skrivas in i grundlagen och har en mycket stark kraft och måste detaljutarbetas ordentligt. Man måste ju kunna ha undantag för sjukvårdstransporter och brandbilar. Men näringslivet måste helt ge vika för de funktionshindrades blockeringsrätt. Men hur deras rätt ska se ut måste också detaljregleras och vara rättssäkert. Likaså metoderna för att blockera trafiken.

Ungefär i mitten av diskussionsstunden togs det upp en hel del om ungdomars situation i Borlänge. Man sa att ungdomsarbetslösheten var uppemot 25 procent. Det var svårt för många att få tag i en egen bostad och att ha råd med den. Många hade inte råd att bilda familj.

I gymnasiet fanns för få positiva vuxna förebilder. En del lärare hade en väldigt negativ syn på sina elevers möjligheter och gjorde ned dem totalt.

Två representanter i någon Barn- och Utbildningsnämnd kom med ärliga men tråkiga besked om att det kommer att bli mycket stora neddragningar bland annat inom Gymnasieskolorna snart. Färre lärare, färre valmöjligheter till olika linjer och ämnen.

Under kvällen gick man mer och mer över till diskussioner om invandrade flyktingars situation i samhället. En del personer befarade att svaga grupper kommer att ställas mot varandra och mer eller mindre komma i krig och ha ihjäl varandra i Borlänge och att rasismen flödar bland annat på Kvarnsvedens Pappersbruk och SSAB.

Leif Lindström hade varit på studiebesök hos SFI som är inhyst på Högskolan i Borlänge. Där hade man overheadapparater och klipp och klistrarum. Läroböcker, expedition eller skolsköterska existerade inte. Lärarna arbetade med mycket små medel. De var väldigt realistiska och vänliga. Men insåg att de utbildade speciellt de flesta Somalierna rätt in i arbetslösheten. När Leif berättade om sina upplevelser för en del ledande politiker i kommunen fick han en utskällning.

Det berättades också att det bedrivits någon slags arbetsmarknadsåtgärd för Somalier i Borlänge kommun. Där hade man helt skilda grupper för kvinnor respektive män. Männen fick gå ut i skogen och kvinnorna stanna i ett kök och laga mat. Vi var några som blev upprörda över denna uppdelning. Om man ska integrera olika kulturer ska man väll också integrera den kvinnliga och manliga kulturen. Det är minsann inte helt perfekt på den fronten när det gäller infödda svenskar heller.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar