torsdag 11 augusti 2011

Högsta Förvaltningsrättens dom om ledsagares omkostnader är en skandal och diskriminering av funktionshindrade!!!

Det är en skandal att Högsta Förvaltningsrätten kommit med en dom om att kommunalt utförd ledsagning enligt LSS inte ska behöva bekosta ledsagarnas omkostnader i samband med sina uppdrag. Det är ju lika absurt som om barnen i lågstadiet själva  med sin veckopeng ska bekosta luncher till skolpersonalen i skolan och skolans telefonabbonemang, elräkningar osv. För personer som har funktionshinder och hjälp med ledsagning har ofta en usel ekonomi och har inte råd att även bekosta sina ledsagares omkostnader!

 Det här påvisar åtminstone två olika typer av stora svagheter inom handikappomsorgen.

Dels den dels ekonomiska och administrativa och smitande från helhetssyn och ansvar från riksdag och regering som inte tillfört tillräckliga medel till ledsagningen. Ledsagningen borde egentligen vara statligt finansierad och alla brukare borde kunna få välja privata och kooperativa alternativ, kommunerna borde inte alls ha hand om handikappomsorg! Som det är nu skyller alla ifrån sig och vill smita undan ansvaret från funktionshindrades mänskliga rättigheter.

Det andra är synen på funktionshindrade. När man läser texten om förarbetena verkar de som gjort dessa ha levt i det blå och inte fullt ut förstått hur funktionshindrade har det och hur olika alla är med olika behov. Man hade utgått från hemtjänsten. Och att funktionshindrade möjligen kunde tänkas behöva hjälp med att gå och handla lite mat eller gå på en promenad. Inte så avancerat och vidlyftigt som att gå på bio, restaurang, konserter eller dylikt.

 Det är flera kommuner som dragit in ledsagningsomkostnaderna, bland annat Boden och Falkenberg. Det var i Boden det här togs upp. Det här leder till att funktionshindrade blir ännu mer isolerade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar