måndag 29 augusti 2011

Dikt: Varde Ikea!

Jorden
var stilla och lerig
och mänskans
naiva blick
ut över den kommerstomma
nejden
grumlades
av regndroppars
möbelsaknande tårar

Men så
kom den världsomspännande
Megaentrepenören
svingande
med sitt trollspö
vars glans
förblindade
kommunens politiker
i okritisk tro
på de Köpnödigas
oändliga spånskiveshunger
- och de bara skänkte
och skänkte
och skänkte
kvadratmeter på kvadratmeter
av underdånigt bearbetad
gammal industrimark

För att de tror
att Borlänges
mångtusenhövdade
mänsklighet
vid Köptemplets
framtida manifestation
ska jubla i kör
´Varde Ikea
som frälser Tunaslättens
prylutbudsutarmade land
med sina värmeljus´

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar