onsdag 27 juli 2011

Globaliseringen sedd ur olika synvinklar

Som jag uppfattar det finns det flera olika typer av globaliseringsbegrepp i dagens samhälle, beroende på vilka som formulerar begreppet.

Om jag fattat saken rätt så ser vänster- och miljöinriktade mänskor mer negativt på globaliseringen, att det är storföretagen som tjänar pengar på de fattiga i främst utom-Europeiska länder. Tex. så producerar ju en massa fabriksarbetare främst i Kina massor med varor till oss. Det är de rika främst från västvärlden som skapat denna globalisering. Mosanto som säljer genmanipulerat utsäde hör också till denna västvärldsstyrda sfär som exempel. Dessa rörelser ser i regel globaliseringen som ett hot mot miljön, jämlikhet och småsakligt närodlat och närproducerat som blir utkonkurrerat rent ekonomiskt. Grupper och personer med denna globaliseringsdefinition ser ofta positivt på invandrare som individer och grupper och ser tex. flyktingar som offer i denna globaliserade värld med lönsam, global krigsindustri och en slags kolonialisering som sker idag också. Samtidigt som dessa vänster- och miljöinriktade grupper och individer oftare ser invandrare som resurser i mer lokala ekonomier.

Sedan är det de mer Sverigedemokratinriktade och han som gjorde attentatet i Oslo och på Socialdemokraternas ungdomsläger i Norge- Breivik- som ser globaliseringen som ett verk av vänsterrörelsen och att det är muslimerna som har makten i denna globalisering. Hur kan jag inte riktigt förstå för det är långt ifrån alla muslimer som är oljeschejker och har någon ekonomisk makt i dagens samhälle. Dessutom så börjar oljan sina. Ofta ser de muslimerna som bor i Sverige som ett hot. Ofta är de fattiga och kommit hit som flyktingar för de blivit förtryckta. Islams lära innefattar att man inte ska ta ut ränta. Och det motsäger ju västvärldens globaliseringsstrategi.

Sedan är det de rika, de som har den politiska och ekonomiska makten inom västvärlden som ser globaliseringen som något positivt och BNP-höjande och som kommer att lösa alla världens problem och försöker påverka s.k. vanliga mer fattiga människor och arbetare hur bra denna globalisering är och lockar till sig och stöter bort arbetskraft dit  och när det passar dem.

Sedan påverkar ju globaliseringen oss mänskor i vardagen också på många sätt. Att många reser utomlands och att många personer reser hit till oss. Att många kommunicerar via internet. Att vi tar till oss nya kulturer, bildar familjer med personer från länder långt bort osv. Men oftast så är det de som har mycket eller någorlunda med pengar som kan ta del av detta mer vardagliga globaliseringssamhälle vi lever i med fria, individuella punkt-val så att säga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar