tisdag 31 januari 2012

Landstingsrådet Thomas Ylvén besökte Vänsterhörnet i Borlänge

Måndagen den trettionde Januari 2012 var det cafékväll på Vänsterhörnet i Borlänge igen. Det skulle ha varit 26 personer där och var fullsatt så en del fick sitta på trädgårdsstolar i plast som hade plockats fram.

Den mesta tiden ägnades åt föredrag och frågestund med debatt med Vänsterpartiets landstingsråd Thomas Ylvén. Det var många som hade väldigt dåliga erfarenheter av landstinget sjukvård och var lite arga och mycket arga när de uttryckte detta. Det var många som räckte upp handen och ville yttra sig och många gjorde det flera gånger och alla hann inte riktigt säga sitt för även andra ämnen skulle avhandlas efter att Thomas gått.  Många ställde honom mot väggen gällande många olika typer av missförhållanden inom vården.

En psyksjuksköterska från Hedemora upplyste om att läkare ägnar massor med tid åt byråkrati och olika bisysslor tex. forskning så att en psykatriker i Sverige idag tar emot i genomsnitt var 2,7 patienter per dag.

Samma sköterska och en undersköterska sa att de känner sig maktlösa för det blir så mycket mer detaljstyrning från överordnade chefer och att sköterskorna och undersköterskornas egna idéer och erfarenheter tas till vara alltmer sällan.

Thomas Ylvén ondgjorde sig i sin tur mest över att privata vårdcentraler fått öppna runt om i Dalarna och berättade om det. Men att många mänskor fått mer hjälp där och kanske den enda hjälpen där landstingsvården nonchalerat dem verkade han strunta i även om de privata alternativa räddat livet på dem. Jag känner till flera sådana exempel.

Han sa att budgeten för Landstinget Dalarna som tidigare gått back i många år gått 15 miljoner plus under 2011.  De uppsägningar som gjorts på sistone av ca 250-400 personer inom sjukvården har skett på så sätt att vikarier inte fått nya vikariat först och främst.

En del personer kände sig väldigt kränkta av sjukvårdspersonal för de vara invandrare eller att deras krämpor ej togs på allvar eller för att de ville visa en krämpa till när de beställt tid för en annan på samma gång för samma läkare  eller att integritet saknas och att de bara får prata med en läkare 2 minuter i en korridor där alla mänskor som strömmar förbi hör vad både patient och läkare säger tydligt.

Dom flesta tyckte att missbruksvården i Dalarna är i det närmaste totalt obefintlig och det enda som finns är att missbrukare skickas in på en speciell avdelning på Falu Lasarett för avgiftning och skickas hem igen. Ungdomar som missbrukar tex. hasch får opiumpreparat av sjukvården så att de får ett ännu tyngre missbruksproblem. Men sköterskan från Hedemora sa att missbruksvården i Hedemora illafall fungerar utmärkt – något som övriga deltagare ej kände till.

Sedan var det ett par till områden som togs upp. Ett par ärenden i Borlänge kommun bland annat om att eventuellt göra en vänstersväng och/eller ett övergångsställe i närheten av Rusa på Kupolenområdet. Var mycket motstånd mot detta inom kommunen trots att det kostar mycket lite jämfört med att lägga ned kopösa mängder pengar på det eventuellt blivande Ikea-området.

Det var också en del diskussioner inför årskonferensen för Vänsterpartiet Dalarna på Fornby Folkhögskola.

En ny golvmatta har lagts in i lokalen där vi var och man håller på att röja ut ´rämmil´och det var väldigt rörigt. Ulf Timber fick i uppdrag att ha huvudansvaret för att bygga om där inne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar