tisdag 29 november 2011

Sören Nyström och Anders Öckerman höll föredrag på Vänsterhörnet i Borlänge

Måndagen 28 November 2011 var det föredrag- hela två stycken, på Vänsterhörnet i Borlänge. ABF var medarrangör. Men hade för ovanlighetens skull inte någon anställd representant på plats. Utan det var Ragnhild Pohanka som presenterade och avtackade föredragshållarna och höll ordning på dem bra så det fanns väl avvägd tid för deras föredrag och frågestunder efteråt och en mikroliten fikapaus i mitten.

Föredragshållarna var Sören Nyström, som jobbar på Miljökontoret i Borlänge och den andra var Ragnhilds son, Anders Öckerman som är Skogshistorieexpert samt Jägmästare.

Sören Nyström och flera i publiken har kämpat för Borlänges miljö under många år och berättade en del gemensamma minnen. Han började dock med 1890-talet då ingen av de närvarade hunnit födas. Men att det var en väldigt dålig miljö i Borlänge då där det inte fanns några gemensamma avloppssystem eller vattenledningar utan att alla gårdar hade sin egen brunn på bakgården och att avloppen bland annat gick ut i dikena och Dalälven. Den värst utsatta avloppsgatan i alla fall i centrum föreföll på den tiden ha varit Vattugatan där vi befann oss för där blev det ofta äckliga översvämningar och stank.

Ju mer produktion det blev i Domnarvets Järnverk desto mer utsläpp blev det bland annat flera ton hydraulikolja som rann ut i Dalälven och orsakade regnbågsskimmer på vattenytan. Kopiösa mängder gifter släpptes ut i luften med rosa och rödaktiga moln som följd. Sedan 1980 ungefär så har det minskats ned oerhört mycket.

I slutet av 1800-talet så var vissa hyresbostäder bland annat i Hushagen i uselt skick. Det var stor bostadsbrist och man byggde dessa hus alldeles för snabbt så man inte hunnit låta timret torka. Sedan sprack timret och blev både dragigt och mögligt när familjerna väl flyttat in där.

Det pratades om att uppvärmningen av husen i Borlänge kommun är väldigt effektiv med lite spill men att det är enorma mängder utsläpp från trafiken bland annat lastbilar och långtradare i stan.
 
Många av de närvarande ansåg att miljöfrågor fortfarande anses kontroversiellt att ta upp i kommunpolitiken fast tex. Miljöbalkens praktiska tillämpning gjort mycket gott.

Anders Öckerman pratade mer generellt om miljön och ansåg att det både var negativt att vara för positivt inställd och köra med domedagsprofetior om miljön. Många katastrofscenarier vi fått serverade för några årtionden sedan har inte blivit verklighet.

Han trodde att råttorna och hajarna kanske var mer framgångsrika arter på Jorden än mänskorna och att vi kan lära av dem på olika mer anpassade sätt. Hajarna är effektiva med att sluka allt i sin väg och råttorna genom sin diskretion, anpassningsförmåga och intelligens.

Anders trodde att vi måste börja odla mer i närmiljön tex. i trädgårdar för att överleva framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar