lördag 26 maj 2012

Svar från Länsstyrelsen i Dalarna om tomgångskörning av flygplan på Dala Airport

För bara någon dag sedan skrev jag några frågor angående tomgångskörning av flygplan på Dala Airport till Stefan Tansbo som jag blev hänvisad till av en miljöhandläggare på Borlänge kommun. Men fick svar av Anders Adolfsson väldigt snabbt. Här publicerar jag svaret i sin helhet:Hej Britt-Marie

Några generella föreskrifter angående tomgångskörning för flygplan finns inte. Det är heller inte reglerat i något villkor i Dala Airports tillstånd för verksamheten.
Att flygplan står på tomgång beror oftast på två saker, antingen för att få el i planet så finns det en liten jetmotor (APU) som stömförsörjer planet eller att de måste provköra flygplanet vid service och underhåll.
Dala Airport erbjuder flygplanen markström så att APU.n inte ska behövas användas. Detta sker vid de allra flesta tillfällena men någon gång fungerar det inte. Vid provkörning av flygplan är det svårare att göra något men de brukar ställa planen så att bullret ska bli så lågt som möjligt för närboende.

Några specifika luftmätningar för Dala Airports verksamhet vet jag inte om att det har förekommit. Dock redovisar bolaget vilka utsläpp själva start och landning av planen och markfordon har varit under året i den miljörapport bolaget lämnar in årligen.
Angående regleringen i Danmark så är det inget jag vet något om.
   
Med vänlig hälsning
Anders Adolfson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar