onsdag 2 maj 2012

Enkät om framtidens äldreomsorg i Säters Kommun

För ca en vecka sedan publicerades en enkät i Säterbladet som skickas ut till alla hushåll inom kommunen. Den verkar ingå i Rådslag Säter där man frågade kommunborna i alla åldrar hur de vill att framtidens äldeomsorg skulle se ut. Man informerade också om att det kanske kommer att införas ett tvång om valfrihet inom äldreomsorgen (lite komisk formulering kanske?), att LOV skulle införas med tvång i alla kommuner. Hitintills har Säters kommun avstått från att införa LOV. Utan nu skrev man en enkät och frågade hur de vill ha sin äldreomsorg i framtiden. Det var mest ganska tillintetsägande frågor men på ett ställe fick man gudskelov skriva i eget förslag. Man skulle lämna in enkäten anonymt men man skulle fylla i ålder kön och vilken kommundel man bodde i-vilket jag tycker var bra. Det borde vara självklart för de äldre som har stora och speciella omsorgsbehov av att ha mer valfrihet och även få sina behov tillfredsställda utifrån sin unika situation och intressen och att det inte ska vara så stelbent. Man fick skicka in enkäten portofritt. Hoppas politiker och tjänstemän tar svaren på allvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar