torsdag 22 december 2011

Säsongavslut på Vänsterhörnet i Borlänge

Måndag 19  December 2011 klockan 18 var det årets sista möte med Vänsterpartiet i Borlänge på Vänsterhörnet. Det var kanske halvfullt med folk där, räknade ej antalet närvarande. Leif Lindström pratade mycket och var verkligen i sitt esse och det bara strömmade klokroliga analyser av politiken och dagens samhälle.

Två olika typer av publikationer delades ut. Dels information om vårterminens kommande studiecirkel på torsdagskvällarna på Vänsterhörnet med invandrare, att stödja dem på olika vis bland annat med språket.

Det fanns också en tjockare mer omfattande publikation på flera sidor som handlade om någon slags programförklaring för Borlängevänstern och att man hade avslut på någon slags studiecirkel om detta.

Men det började bland annat att diskuteras om en eventuell byggnation av en ny skola i Torsång. Det verkade nästan vara uppgjort på förhand att det inte skulle bli någon skola där för de som skulle lägga förslag på hur byggnaden skulle se ut skulle enligt diskussionen ha orealistiska och dåliga förslag  som bryter mot gällande byggnadsnormer som ändå inte kunde godkännas.

 Det var också diskussioner om att Borlänge kommun har hiskeliga skulder och inga ordentliga avbetalningsplaner.

Det var också diskussioner om att en person hade överklagat byggnationen av Ikea och att det finns såna personer som överklagar det mesta som görs kommunalt även på en annan ort i Dalarna där det varit mycket mer omfattande och krånglat till det rejält.

Diskussioner fördes också om bostadsmarknaden och bostadspolitiken. Att många ser tex. en villa man äger själv som något man investerar i och som man kan sälja till vinst. Medan Leif Lindström främst betraktar tex. en villa och annan bostad något som man ska bo och leva i och känna sig trygg i och ha integritet i. Det var också diskussioner om hur dyrt det är att bygga nya lägenheter som ingen isåfall har råd att bygga och bo i trots att stor bostadsbrist råder. Det var för och emot låg och hög standard på nya bostäder. Om man kunde ha lite lägre standard på nybyggda lägenheter så man hade råd att hyra dem. Men få vill nog ha det som tex. i Danmark då man hyr tomma lägenheter och själv får sätta in köks- och badrumsutrusning m.m.

Miljöfrågorna och även andra frågor i det där häftet om programmet för politiken kritiserades att vara för luddiga och man skulle ombearbeta det hela så det blev mer konkret.

Man pratade också en del om Somaliska invandrare. Att de ofta saknar utbildning och att de inte fick något skriftspråk förrän 1974 och att de ofta haft småjordbruk innan de kom till Sverige som flyktingar. Många har haft getter. Ofta har de som planerar arbetstillfällen för Somaliska invandrare väldigt konstig syn på arbetsmarknaden och gör flera fel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar