måndag 27 februari 2012

Chemtrails över Borlänge?

Det här fotot tog jag mot Ludvikavägenhållet från Green Cargo-området i Borlänge ca 16.30 söndag 26 Februari. På långt avstånd syns en kondensstrimma efter ett flygplan och något slags regnbågsskimmersken ovanför som är liksom i sjok. Ser inte ut alls som pärlemomoln eller såna där solavspeglingar tycker jag och inte regnade det heller.

På sistone har jag hamnat i diskussioner med ett antal personer som intresserar sig för s.k. Chemtrails där de tror att flygplan släpper ut olika gifter tex. Barium och någon form av Aluminium och att det skapar andra slags kondensstrimmor än förr. Det ska se vågigare ut och bildar breda sjok och även regnbågsskimmer efter sig tex. om även HAARP är inblandat. Och att de även ibland släpper ut tex. Mycoplasmavirus. Att det kan ha något att göra med att motverka uppvärmningen av atmosfären, skydd mot solstormar eller att bana väg för någon slags krigsföring med gifter eller strålning i luften, har något med hål i elektromagnetismfältet, att orsaka torka och stormar och översvämningar och att USA ska stå bakom det. Många säger att det luktar illa och de blir sjuka av detta.

Jag är helt neutral och vill lära mig fakta både för och emot och kommer nog inte att bilda mig någon personlig bestämd åsikt på minst 10 år. Märkligt att man inte fick lära sig något om detta tex. vid utbildningen till fältforskare inom UFO Sverige där man fick undervisning bland annat av poliser, om militära grejer, om meterologi osv. För det har ju funnits vissa fastslagna chemtrails som synts över Sverige tex. något som Sovjet skjöt upp med någon raket på 1980-talet som syntes väldigt tydligt nattetid över södra Dalarna bland annat. Silverjonid skulle det ha bestått av om jag uppfattat det korrekt.

På söndagarna syns ofta plan som flyger kors och tvärs med kondensstrimmor efter sig i Borlängetrakten på eftermiddagarna.Mest åt Sörbohållet och mot det höga berget mot Grängshammar. Den här gången var det mer åt Ludvikavägen till. Mådde ej dåligt av det men nyligen hamnade jag under något liknande fenomen i Smedjebacken och fick en del tillfälliga krämpor som ofta sammanträffar med s.k. chemtrails som verkar mest förekomma i Skåne Stockholm och Göteborg. Just idag har många rapporterat om extra mycket sådant bland annat från dessa områden.  

Apropå HAARP så känner jag bara till två politiker som tagit upp det i den svenska politiska historien och försökte få ett svar från regeringen eller riksdagen om hur omfattande det är i Sverige och hur det påverkar oss - och det var av dåvarande miljöpartisterna Ragnhild Pohanka och Eva Goes i slutet av 1990-talet. Om jag förstår det rätt så fick de  inte något svar på det, tyvärr. Och hade de fått det kan man undra hur tillförlitligt och uttömmande det skulle ha varit. Ragnhild bor ju i Borlänge och är ju aktiv i Vänsterpartiet numera.

1 kommentar: